Feedback på Permanent Portfolio

Ja, den är max 1-2 timmars läsning. Sen behöver man inte hålla med om allt. :slight_smile:

Det är författarens bedömning baserat på historiska data…

Sannolikheten för inflation är större i en värld där vi har fiat-valuta.

Sannolikheten för deflation är större i en värld där vi har en guldstandard.

Konfiskering kan ske i flera former, genom beskattning långsamt och genom nationalisering och direkt konfiskering av staten. Tänk dig Sovjetunionen i det senare fallet.

Katastrof är rätt självklart.

1 gillning

Intressant, inflation/deflation resonemanget låter logiskt tycker jag.
Frågan då är bara hur man ska vikta dessa sannolikheter?

Konfiskering nämns av Harry Browne, han tycker man ska äga fysiskt guld i bankfack i annat land.
Helst helt ospårbart.

:grinning_face_with_smiling_eyes:

Ja, det är ganska logiskt, särskilt om man läser boken blir det ännu mer logiskt. :slight_smile:

Exakt, det är det Bernstein också menar. Ska man ha guld eller exempelvis fastigheter bör man ha det utomlands. Sen är frågan, ska du fly till ett annat land för att hämta ut ditt guld? Ska du lämna alla dina vänner och din kultur för det? Kanske, om det är krig. Men är det krig i Sverige är det nog krig i hela Europa, och är det krig i Europa tror jag inte att det är så många andra utvecklade länder som är neutrala.

Det är också här skon klämmer för mig. För proponenterna för guld som värdebevarare förutsätter att det inte blir konfiskerat. För mellan stater i tider av konflikt brukar guld kunna fungera som betalningsmedel. Om nu staten är i behov av guld, vad gör man då? Man förbjuder innehavet av guld, konfiskerar eventuella privata lager (tänk dig alla ETF’ers fysiska lager) med hjälp av en ny lag.

Men de kan inte konfiskera det som de inte vet om, nej det kan de inte, men vad gör det för nytta om jag inte kan använda det utan att åka dit?

1 gillning

Sen finns det andra saker, jag menar att ha typ en 50/50 portfölj aktier / räntor är ju bra om man inte trivs med volatilitet!

Eller bara 30/70.

Kontanter på bankkonto är ju korta räntor, förenklat…

1 gillning

Är inte historik och risk ganska bra argument i sig? Anser du själv att det är troligt att aktier kommer underavkasta korta räntor? Det finns inget som garanterar att aktier inte kommer gå sidledes eller till och med bakåt den närmaste tiden. Krig, katastrofer och sjukdomar det senaste århundradet till trots så har aktier fortsatt överavkasta på sikt.

Något som däremot är mera säkert är den nuvarande räntan på både korta och långa räntor. Bägge dessa ligger ganska dåligt till jämfört med inflation.

Något som dock är ännu värre är långa räntor som en separat investering. De har en väldigt hög volatilitet men en väldigt låg förväntad avkastning i jämförelse med andra investering. Att då ha en lika stor andel av det som aktier känns i mina ögon väldigt ogenomtänkt. Men i mina ögon så har långa räntor idag bara ett syfte, att skydda aktiedelen vid börskrascher. Detta har de historiskt gjort väldigt bra och om jag litade blint på historiken så skulle jag nog bara ha aktier och långa räntor i min portfölj i någon form av 70% aktier/30% långa räntor fördelning. Så blint litar jag dock inte på historien.

Intressant tabell det där som bra underbygger mitt resonemang. Vissa ekonomiska klimat är bra mycket troligare än andra och då känns det i mina ögon rimligt att övervikta mot de mer troliga börsklimaten. Att vi skulle gå in i en period av deflation känns inte så troligt då hela vårt samhälle bygger på en lagom mängd inflation.

Jag säger inte satsa 100% på aktier eller X. Det jag säger är att om X har bättre egenskaper än Y så borde X få en högre vikt i portföljen. Jag själv har valt vikterna 70% aktier/10% av de tre andra tillgångsslagen eftersom Norska oljefonden har valt 70% aktier och jag anser mig befinna mig i ungefär samma situation som dem. Men lägre än 2x aktier gentemot långa räntor är jag mycket tveksam till.

2 gillningar

Jag ser det lite som en 50/50 portfölj.
Sedan har jag korta räntor som kontanter, buffert.
Guld ifall “Shit Hits The Fan” :slight_smile:

Detta alltså är hela ens privatekonomi i en lätthanterad portfölj.

Kanske är det så att aktier kommer att överavkasta jämfört med min PP-lösning, kanske till och med sannolikt. Men som jag skrev om mina insikter om mig som investerare så är jag rätt kass, jag blir lätt stressad och säljer då det gått mer och missar sedan den följande uppgången då jag tror att allt är tjurfällor…

Så i slutänden är det rätt viktigt för mig att jag har en lösning som jag litar så pass mycket på att jag inte överger den då marknaden skakar lite. Det är här problemet med historiskt data kommer in för mig, för att jag ska hålla fast vid min portfölj måste jag ha tilltro till logiken bakom och den tilltron har jag inte till historiken som ledstjärna.

Kan bara prata från egen erfarenhet då jag länge försökt hitta rätt balans långa räntor och guld i portföljen så är mitt tips att börja med en liten mängd av bägge, gå inte till 25% direkt utan känn hur det känns. Min egen erfarenhet som har hållit på med både guld och långa räntor i flera år är att guld och långa räntor är svårare att hålla än aktier. Har du då ingen erfarenhet av dem sedan tidigare och en tendens att inte kunna hålla i en strategi så kan det bli jobbigt att hålla i 25% långa räntor och guld.

Din portfölj är dessutom rätt svag för en höjning av räntor:

  • Långa räntor är superdåligt när räntan stiger.
  • Höjda räntor brukar betyda att ekonomin går bra så dina aktier kommer troligen gå bra vid höjda räntor.
  • Guld mår dåligt när räntan stiger.
  • Korta räntor mår rätt bra av att räntan stiger. Du har dock valt 75%-200% = -125% korta räntor vilket gör att du får motsatt effekt mot vad du tänkt dig här.

Nu kan du troligen få högre ränta på ett bankkonto än vad bostadslånet kostar dig med en så låg belåning som 35%. Men din portfölj ser i själva verkat ut så här om du har 3x hävstång:
75% aktier
75% guld
75% långa räntor
-125% korta räntor

Det här ser jag också som en risk i portföljen. Personligen ser jag valutor som ytterliggare en faktor att diversifiera för att få ner volatiliteten men du gör precis motsatsen här. Bra eller dåligt får framtiden utvisa, men sämre diversifiering känns det ju ändå som man får om man har 100% i samma valuta?