Feedback på uttagsstrategi

Har en idé på uttagsstrategi som vi vill ha synpunkter på.

Planen är att jag och min fru ska ha möjlighet att gå i pension när vi fyller 60 år. Vi är idag ca 40 och har för ca fem år sedan dragit igång en ”pengamaskin” a la Bolmeson/Hemberg (månadsspar i aktiefonder med låga avgifter och bra diversifiering). Om inget oförutsett händer är planen att vi vid 60 års ålder har ca 10 MSEK sparade.

Tanken är då att vi mellan 60-65 tömmer tjänstepensionen på 5 år och lever på den. Under tiden from 60 tar vi ut 500kkr/år från pengamaskinen och flyttar över till säkrare räntesparande. Dessa 500(+ränta) är då tänkta att konsumeras fem år senare. Så det som tas ut från pengamaskinen vid 60 används vid 65 och det som tas ut vid 61 används vid 66 osv. På detta sätt kan pengamaskinen fortsätta inneha hög andel aktiefonder (100-0 alt. 90-10) och förhoppningsvis fortsätta ge en bra medelavkastning. En annan fördel som jag ser det är att man är ganska flexibel i uttaget. Blir det en börskrasch och kapitalet halveras så kan man vänta 3-4 år med nästa uttag (500kkr) i förhoppning om kraftig återhämtning.

Denna relativt flexibla uttagsstrategi bör väl medföra att ett större belopp kan tas ut utan att riskera att kapitalet tar slut jämfört med att ta ut 500kkr/år oavsett hur börsen går?

Tankar kring detta? Är det något jag missar?

Hej! Det finns ju en poäng med er plan, men samtidigt så kan man ju inte veta något säkert om framtiden även om börsen gått ner. En nedgång på 30 % ett år kan följas av en lika stor nedgång nästa år och sedan kanske bara en svag återhämtning. Det verkliga återhämtningen kan dröja länge.

Men jag tycker som sagt ändå att det bör vara ett sätt att försöka tajma marknaden som faktiskt kan fungera.

Hej, Hur man ska plocka ut sina pensioner är i mångt och mycket en skattefråga och delvis en avgiftsfråga. För det första så gäller det att inte ta ut så hög pension så att man får betala statlig skatt, vilken kan bli följden om man tar ut tjänstepensionen på för kort tid, eventuellt i kombination med lite “strö” inkomster. Det kan också vara lönt att lyfta pensioner som ligger med höga avgifter och/eller låg avkastning. Sammanfattningsvis så bör man noga planera sitt pensionsuttag för att maximera utfallet.

När det gäller din uttagsstrategi med att ta ut pengar från “pengamaskinen” så är det mycket en form av mental bokföring, det du gör är i praktiken en omviktning i pengamaskinen. När du tar ut pengar från pengamaskinen så minskar värdet på vilket du får högre avkastning på, dvs din avkastning sjunker i kronor räknat. Tittar man på avkastningen på pengamaskinen och dina “säkrade” pengar så kommer den totala avkastningen att bli samma i kronor räknat om du viktar om pengamaskinen till lägre risk eller om du tar ut en del pengar och lägger det i en räntefond.

För egen del som är “halvvägs” till ditt mål, både i ålder och kapital, så är min tanke att ha så stor del av kapitalet i en gemensam ISK med en relativt låg risk, och då även använda belåning för att få upp risken/avkastningen och då ligger räntesparandet som en del i belåningsutrymmet.