Flytta fonder mellan två ISK-konton

Om jag flyttar fonder från ISK 1 till ISK 2, och sedan säljer från ISK 2, räknas det då som en insättning som beskattas?

På ISK är skatten ca 0,1% för alla insättning. Men om du använder bankens flyttjänst slipper du att beskatta för insättningen när du flyttar dina fonder till ett annat ISK på en annan bank.

Uttagen på ISK beskattas inte.

Använder man bankens flyttjänst kan jag tillägga att den banken som man flyttar från i regel tar ut en avgift för detta.

Så om jag flyttar mellan två Nordnet konton får jag betala skatten, men inte om jag flyttar från t.ex Nordnet till Avanza?

Om du flyttar mellan två ISK-konton oavsett bank så blir det aldrig någon extra skatt. Du kan helt fritt flytta mellan ISK-konton utan skatteeffekter.

Ja, inom en och samma bank är det fritt fram av flytta värdepapper mellan olika ISK-konton utan någon skatteeffekt.

Om man vill flytta hela sitt ISK-konto till en annan bank och använder bankens flyttjänst finns det heller inte någon skatteeffekt. Men det finns skillnader mellan villkor och kostnader beroende av bank: https://www.iskkonto.se/flytta-isk/