FN:s nya klimatrapport

Idag kl 10:00 släpper FN sin senaste klimatrapport som dom släpper vart sjunde år.

Tror ni detta kan ge en skjuts idag för dom hållbara fonderna på marknaden?

Jag tror inte rapporten påverkar dessa fonder och bolag nämnvärt. Tror att de flesta är införstådda med hur situationen ser ut och vad som krävs framöver. Vad gäller energi måste vi öka på de förnybara energislagen (sol, vind, vatten & geotermisk) med över 30% per år för att kunna nå de mål som satts upp. Det borde vara inprisat för länge sedan.

Detta är en rapport jag nog ska läsa, för det kommer påverka ekonomier, råvarutillgång och priser.

Enligt media säger den (extremt kortfattat) att klimatkrisen är här nu.
Och att värkdstemperaturen kommer ha stigit 1,5 grader om 20 år.

Politiskt kommer det påverka genom strid om resurser och flyktingströmmar från platser som blir svåra att leva på.

Tror inte klimatrapporten har en direkt inverkan.
USA har väl inte skrivit under de senaste klimatavtalen.
Dollar går före Fake News!

Utan tvekan från min sida så tror jag generellt på en bra framtid för produkter som stödjer en grönare omställning. Naturkatastrofer på hemma plan är en ögonöppnare för många europeer. Men ingen del av världen är helt förskonad. Alla världens katastrofer kan väl inte förklaras med att det är orsakat av CO2 utsläpp, men definitivt har det nog sått ett litet frö i de flestas huvuden att detta kanske är något vi kommer se mycket oftare i framtiden om inget görs.

Jag följer lite poddar som tycker det är ett skämt att ESG fonder ratar oljebolag.
Oljekonsumptionen i världen ökar för varje år. Att ersätta den befintliga bilparken med el-bilar kommer att kräva att ojlekonsumptionen går upp ännu mer. Att bygga en Tesla har ett väldigt stort CO2 avtryck. Bryta koppar, litium, silver, och utvinna gummi och plaster är nödvändigt.

Det är långt ifrån all olja som faktiskt bränns upp.
Man tillverkar kayaker, glasögon, skor, lego, elektronik, textiler, plast

Man kan argumentera att en Tesla är fossilfri när den väl är byggd.
Då tankar man den med grön el från solceller och vatten och vindkraft, eller lite kärnkraft.
Tillåt mig upplysa om att man i många länder fortfarande tillverkar El genom att bränna kol, olja och gas.

Då kan man ifrågasätta produktionsstegen för att bygga teslan. Är det så att man bränner fossilabränslen för att generera El för att få producera en El-bil ? Är det så att man tankar sin Tesla med gaseldad El?
I USA kommer mer än hälften av elen från olja, kol, gas.
https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/electricity-in-the-us.php

Otroligt komplext och svårt att göra en grönomställning utan att samtidigt öka CO2 utsläppen.

PS Jag är inte emot Tesla. Jag använde bara Tesla som ett exempel.

Eventuellt så ’satsar’ man på att världen upphör att existera inom ett decennium och bränner (no pun intended) alla pengarna så snabbt det går

Det var det första Biden gjorde när han tillträdde det ovala kontoret. USA är med på att nå 1.5C målet.

Rapporten som släppts idag har författats av 235 huvudförfattare, recenserats och fått feedback från 20000 experter och totalt fått 78000 kommentarer och förslag på förändringar. Material refererar till 14000 vetenskapligt publicerade artiklar. Till sist har nu alla 195 länder som är med i IPCC ställt sig bakom innehållet i rapporten. Det enda rapporten inte kommer innehålla är förslag på policies, då det är upp till respektive lands politiker. Däremot beskriver den det naturvetenskapliga läget för jorden och alla som bebor planeten.

I övrigt är det fastslaget enligt många rapporter som publicerats att det är just koldioxid som driver på det förvärrade klimatläget. Därför är det också där störst åtgärder behövs och snarast möjligt. Här refererar jag till den rapport jag skrev om för ett tag sedan i en biltråd:

För att vi skall ge oss själva en chans att undvika över 1.5C temperaturhöjning, så måste vi sluta upp att bränna kol & gas nu. Gammal data sa att det krävdes 25% årlig ökning av fossilfri energi till och med 2030 för att kunna ersätta kol & olja i tid. Situationen har eskalerat sedan dess och nu krävs det större årlig ökning och ett omedelbart stopp av förbränning av kol & olja. Alternativet är att låta stora delar av jorden bli obeboelig och få högre frekvens av de klimatkatastofer vi sett i år.

Skogarna band upp koldioxid. Dåtid. Inte mer. Det är därför det är en stor debatt om hur man skall bedriva hållbart skogsbruk i Sverige, EU och världen. Amazonas släpper ut koldioxid. Samma med skogarna i tundran (norra USA, Kanada, Norden & Ryssland).

Som vi har konstaterat i andra trådar, lösningarna finns och de fungerar. Nu gäller det att rulla ut dem i snabb takt.

(Sedan 1990 har nu temperaturen ökat med 1,09C. Över land med 1,59C och över vatten 0,88C. Detta är idag. Nu. Dvs vi har redan skjutit över målet om 1.5C över land. Forskarna vet inte var de olika tipping points för de olika ekosystemen är.)

(Senare i rapporten står det att om de värsta scenariona uppnås, kommer temperaturen att vara 6-14 grader varmare 2300. Lite väl varmt för min smak.)

Addendum 1: Smälter isarna kommer havsnivån öka med 20 meter på global nivå. En av dessa tipping points kan leda till just detta scenariot.

Addendum 2: Vår kvarvarande svenska kolbudget (koldioxid från alla källor) för att nå målet om 1.5C uppvärmning för år 2020 var 500 enheter (minns inte exakt vilket prefix till ton det var). Då var det 50% att nå målet. Ökar vi chansen att nå målet till 67%, då är återstående kolbudget 400 enheter. Metanutsläppen för år 2020 och 2021 är uppe i 60 enheter. Så vi har 340 enheter kvar idag. Går vi över den gränsen, då går vi också över 1.5C uppvärmning.

13 gillningar

Ja, vi måste nog släppa tanken på något slags business-as-usual. Omställningen kommer att kräva uppoffringar, både privat och strukturellt, i form av materiell standard och mobilitet. Den som är klok vänjer sig redan nu.

Edit: För att få lite perspektiv på energiberoendet; en liter diesel innehåller ca 8500 kcal. Det motsvarar ungefär 1 dagsverke för 2 grovarbetande män (typ skogshuggare eller motsvarande). Vi har alltså vant oss vid att ha hundratals slavar, bara för att upprätthålla vår levnadsstandard. Just saying…

8 gillningar

Fans det något som under 70-talets oljekris argumenterade för att lösningen är att bygga en bensintanksfabrik? (Jag var för ung för att komma ihåg men samtidigt tillräckligt gammal för att förstå skillnaden mellan att lagra resp utvinna/frigöra energi.)

Spola fram 50 år och lösningen tycks vara just detta.

Sökord: Gigafactory, Northvolt.

1 gillning

Vart vill du komma? Om vi ska ha kvar bilar som transportmedel behöver de antagligen en motor som i sin tur behöver energi för att bilen ska röra sig framåt. På något sätt (om inte bilarna ska vara drivna med sladd eller gå på räls) behöver denna energi lagras. Vi har testat kol, flytande bränsle, gengas osv. Nu är tiden kommen till batterier, där vi kan lagra elektrisk energi. Det finns säkerligen ännu bättre sätt att få en bil att röra sig framåt, men finns det några som inte producerar växthusgaser?

Alternativet är väl trampbilar eller att helt och hållet avskaffa bilen som transportmedel.

/H

Trampbilar drivs också med energi som genererar växthusgaser. Just sayin :sunglasses:

2 gillningar

Som jag förstått det är rapporten på tusentals sidor. Kan bli lite tungt att läsa i hängmattan:)

Varje rapport de släpper är ju en domedagsproffesia. Här från 1989:

U.N. Predicts Disaster if Global Warming Not Checked
PETER JAMES SPIELMANN June 30, 1989

UNITED NATIONS (AP) _ A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000.

Coastal flooding and crop failures would create an exodus of ″eco- refugees,′ ′ threatening political chaos, said Noel Brown, director of the New York office of the U.N. Environment Program, or UNEP.

He said governments have a 10-year window of opportunity to solve the greenhouse effect before it goes beyond human control.

Så enligt den rapporten var det redan för sent 2000. 2003 sa Al Gore att 2013 skulle det vara för sent. Nu är det code red och snart för sent. Är det bara jag eller är det lite likt religiösa fanatiker som varje år lovar att nästa år är vårt sista?

Dessutom spelar det ingen roll vad de säger, Kina bygger ju 500 ny kolkraftverk fram till 2030, Indien måste ha billig, stabil energi till sin framväxande medelklass.

Inga länder har någonsin nått klimatmålen de sätter upp eftersom avtalen inte är bindande. Det är heller inte Parisavtalet. Det vill säga att ingenting händer om länderna inte når sina klimatmål. Hur seriösa är de då med sina mål? Det snackas en massa, men verkligheten är sådan att det inte finns en chans. Ingen chans alls, att något händer på den skalan det skulle behöva enligt de uträkningar man gjort i FN:s rapport. Det är inte möjligt utan en fullständig nedstägning av alla jordens större ekonomier samtidigt och för överskådlig framtid.

Tur för oss då att klimathotet är gravt överskattat :wink:

6 gillningar

Den består av väldigt många rapporter och forkningsrön.

Det sköna med vetenskapliga artiklar och rapporter är att de innehåller abstracs/sammanfattningar.

Först läser man sammanfattningarna, sedan dyker man ner i det man är intresserad av eller det som verkar konstigt (kan detta stämma?)

Nu säger jag något som verkar barnsligt, men kollar man på visualiserande de grafer (kolla på bilderna) etc så får man mycket info snabbare än man kan läsa.

Efter en timme eller två har man redan en mycket mer kunskap än de flesta.

1 gillning

Jag tror kanske på att människan värmer klotet. Därmed väljer jag att tro på de studier som pekar i den riktningen. Men jag kan ju inte veta säkert. Det är det som gör det så svårt. Därför kan jag inte ta riktig ställning. Att blindt svälja forskningsrapporter och ansluta mig till den stora massan är inte min grej.

Men jag tycker att vi har en skyldighet att bädda väl för kommande generationer och lämna över ett fungerande klot i balans. Därför är alla initiativ att minska vårt avtryck bra. Det ger dessutom vår “eviga” tillväxt incitament att fortsätta. Problemet är egentligen Kina och USA som sammanlagt står för nästan halva CO2-utsläppen. Det blir en tung skuta att vända.

image

5 gillningar

Jag kommer att tänka på ett gammalt avsnitt av Teknikens Värld (eller liknande) från 50- eller 60-talet där framtidens (2000-talets?) tekniker förutspåddes. Många tekniska aspekter prickades med ganska stor (om än trubbig) noggrannhet. Vad man däremot missade HELT var ändrade sociala normer.
Det som vi idag ser som ”självklart” behöver alltså inte vara det; i fråga om mobilitet, resvanor, försörjning eller privilegier.

3 gillningar

Fast tänk om CO2 är bra för jorden, eftersom växter använder det i sin fotosyntes, och växter är grunden i alla näringskedjor? Bönder pumpar ju t.ex. in 3 gånger atmosfärtrycket av CO2 i sina växthus för att få större skördar. Vid 150 ppm CO2 i atmosfären dör många växter av “svält”. Vi var nära de nivåerna i slutet av den lilla istiden, men då temperaturen vände uppåt igen på 1750-talet, började haven släppa ifrån sig mer CO2, och trenden bröts. De optimala nivåerna av CO2 för många växter verkar vara runt 1200 ppm, att jämföra med de ~450 ppm vi för nuvarande har i atmosfären. En annan positiv grej med CO2 för växter är att ju mer CO2 det finns i atmosfären, desto mindre vatten behöver växterna för att kunna växa, vilket skulle kunn vara en faktor som förklarar varför den gröna växtligheten har ökat med 30% sedan 1980 (NASA har fina bilder att kolla på :slight_smile: )

Vad vill jag säga med ovanstående? Jo att vi vet inte ens vad som är en bra värld att lämna efter oss till våra barn. Är det en bättre värld med 600 ppm CO2 i atmosfären eller med 300 ppm? För växterna är svaret absolut 600 ppm. Och om växterna mår bra, mår vi bra (större skördar, mer mark som kan odlas). Dessutom är det ju ytterst osäkert hur mycket en fördubbling av CO2-halten i atmosfären ens skulle påverka temperaturen. Just nu har vi bara gissningar och modeller som har en historik av att gravt överskatta CO2:s potens som temperatur-vred.

3 gillningar

Jag skulle inte investera i fastigheter i Maldiverna om det är så du menar. :grimacing:

1 gillning

I fall man vill springa iväg och köpa ESG allt baserat på detta, titta på detta från Ben Felix

1 gillning

Fast redan på åttiotalet varnades det ju för att Maldiverna skulle sjunka under havet. Jag tror inte att det hade varit en dålig investering att köpa en fastighet där då.