Fond A eller B med samma namn?

Har sett att det ofta förekommer fonder med samma namn t.ex. Pacific Presious A alt. B.

  1. Vad är skillnaden på fonderna och vilken bör väljas?

 

A och B är olika andelsklasser med olika avgiftsstrukturer.

För Pacific Precious gäller:

  • Andelsklass A - Fast förvaltningsavgift 0,5% per år samt 15% rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde
  • Andelsklass B - Fast förvaltningsavgift 1,9% per år, ingen rörlig avgift
Beroende på hur fondens kursutveckling kommer att bli framöver är det ena bättre eller sämre än det andra.