Fonder med fokus på Vätgas och bränsleceller

Hej,

Jag undrar om det finns några fonder som har fokus på vätgas och bränsleceller?

Hej Marc!

I min vetskap så finns det ingen fond som har direkt fokus på dessa områden, inte heller någon ETF vad jag vet.

Väldigt nischat! Jag tror att du i så fall får köpa enskilda aktier i bolag som håller på med vätgas / bränsleceller men det känns riskabelt.

Alternativet är nog en fond som satsa inom grön energi som är lite bredare än det du egentligen vill men samtidigt kan vara mer stabilt och lättillgängligt.