Försäkringar som är lämpliga vid eget företagande

Jag har sedan några dagar avslutat min tidigare anställning och kör nu eget som konsult inom projektledning, har kund och är igång nu, har intäkt på cirka 100-150 tkr per månad och än så länge bara mig själv som kostnad i verksamheten.

Jag funderar lite på vilka typer av försäkringar som kan vara lämpliga att ha, ansvarsförsäkring är en, men kanske finns fler?

Finns det några försäkringar man kan motivera att ta via företaget men där man gynnas av dem privat utan allt för hög beskattning?

Många är branchanpassade, vad sysslar du med ?

Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Företagarna har ett antal avtalsförsäkringar genom Länsförsäkringar. Där kan du teckna konsultansvars-, sjuk-, inkomstförsäkring mm. till bra pris. Jag körde någon kombo i en massa år men på grund av anledningar fick jag växla upp en del. Har kvar sjuk- och inkomstförsäkringen.

Gällande ansvarsförsäkring, hur mycket skiljer sig dessa åt mellan olika bolag? Givet att man väljer branschanpassad, tänker om det finns mycket standard vad som täcks, likt en hemförsäkring men mer att beloppen skiljer sig åt?

Funderar i vilken omfattning man behöver läsa detaljerna för att få en ungefärlig bild av skyddet man får

Vi har Länsförsäkringars Småföretagar försäkring för vår konsultlåda. Kostar runt 5 kkr/år. Finns säkert billigare men har bra erfarenhet av LF. Verkar täcka det mesta. Gå in på LF och kolla företag så hittar du en kategori för konsulter.

Viktigaste ”försäkringen” när det gäller ansvarsdelen är faktiskt att ha ett AB, de kan jaga ditt bolag med advokater till det försätts i konkurs, men det stannar där. Sen spelar det ingen större roll, det viktigaste är ATT man har en ansvarsförsäkring från ett etablerat försäkringsbolag. Har varit tvungen att visa upp att jag har ansvarsförsäkring på ett par kunder.

Lite google så hittade jag nedan som beskrev lite kring vanligaste inhållet, bra för den oinsatte,

fyllde i via IF och trygghansas hemsida och fick 250 kr per månad på trygghansa och 900 kr per månad på IF, så måste skilja sig något i innehåll, verkar dock svårt att hitta bra jämförelser mellan bolag som man normalt sätt hittar privat, någon som sett en sådan för ansvarsförsäkringar?