Fråga om bilersättning och skatteavdrag

Testar att ställa denna fråga här där det finns många kunniga personer.

Jag har via min arbetsgivare en förmånsbil, och utöver min anställning har jag en skogsfastighet jag bedriver som näringsverksamhet.

Jag planerar att göra avdrag för resor till skogsfastigheten i deklarationen och undrar om jag får dra av 18.5 kr/mil (har även en privat bil) eller får jag bara dra av 6.5 kr/mil eftersom jag har förmånsbil via min arbetsgivare (som dock inte har något att göra med min näringsverksamhet).

Oj, bra fråga. Jag har ingen aning tyvärr. Men jag brukar hänvisa den här typen av frågor till Skatteverkets kundtjänst, de brukar vara bäst att svara på den här typen av frågor om man inte har en duktig redovisningskonsult.

1 gillning

Bedrivs skogsfastigheten som ”aktiv näringsverksamhet”? Annars är det två tillsynsresor per år som gäller…

Kan den här länken vara till hjälp?
https://www.google.se/amp/s/www.teslakalkylen.com/blog/2019/11/05/anvanda-egen-formansbil-i-annan-anstallning/%3Famp

1 gillning

En skogsfastighet är i min värld alltid aktiv näringsverksamhet.

Skatteverkat delar tyvärr inte din uppfattning. :slight_smile:

Krav för att en näringsverksamhet ska anses vara aktiv.

  1. I normalfallet krävs nedlagd tid motsvande minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten.
  2. Kravet på verksamhetens omfattning kan dock jämkas, t.ex. om en person driver verksamhet som i huvudsak baseras på egen arbetskraft.
  3. Grundar sig däremot verksamheten på innehav av tillgång ställs högre krav på den nedlagda arbetsinsatsen. För verksamheter med betydande balansomslutning så krävs normalt en arbetsinsats på minst 500 timmar.
2 gillningar

Ja, jag vet ju bara hur det fungerar i praktiken. Under årens lopp har jag gjort hundratals jordbruksdeklarationer avseende mindre jordbruksfastigheter och alltid angett Aktiv näringsverksamhet. Jag har aldrig, upprepar aldrig fått någon anmärkning på detta.