Funderingar kring rabatt på fondavgift

Jag har en fundering kring sambandet mellan rabatter på fondavgift och avkastningen från en fond. Jag känner till att avkastningen som en fond visar upp är efter avgiften dragits bort. Men hur blir det då om alla placerare inte betalar samma avgift? Ta som exempel Lannebo Småbolag som enligt Avanza kostar 1,69% per år. Via Danica Pension kan jag placera i samma fond för 0,75% per år. Denna halvering av avgiften borde ju slå stort på säg 5 år men enligt Avanza har den stigit 145,14% och enligt Danica 145,64%. Inte exakt samma men i det stora hela. Så min fråga är egentligen hur jag ska veta vilken avkastning en fond gett givet min lägre fondavgift?

 

Tacksam för svar /Fredrik Wennerström

Mycket intressant fråga tänker jag. Nedan följer mina spekulationer.

Anledningen till att det skiljer sig mellan Avanza (145,14%) och Danica (145,64%) är med största sannolikhet beroende på att du inte tittar på exakt samma datum. Alternativt att kursen eventuellt släpar någon dag på t.ex. Danica. För i min värd har en fond bara ett värde / kurs vid ett givet tillfälle, allt annat vore katastrof. Till vilken kurs köper man i så fall? All skillnad i värde efter ett år måste således komma av skillnad i antalet andelar du äger av fonden.

Däremot, givet att du stoppar in t.ex. 2000kr/månad i samma fond samma dag i månaden, dels genom Avanza och dels genom Danica, så så borde alla rimliga upplägg innebära att du köper precis lika många andelar genom båda företagen. Det skulle dock säga emot stycket ovan…

Kanske kan en fond ha olika “varianter” av sig? En fullprisvariant som redovisar sin kurs, och en rabatterad variant som redovisar sin (en annan) kurs? Utvecklingen följer respektive variants kurs, och där är även till den du köper/säljer? Detta skulle ju i praktiken bete sig som om det vore två separata fonder (om än att förvaltningen är identisk, och allt är i samma pott?) Det skulle i så fall vara intressant om man kunde hitta kurserna för dessa rabatterade varianter, och ännu mer om man skulle kunna lyckas köpa dem :slight_smile:

Hej Erik!

Att det bara finns en köpkurs på samma fond råder det ingen tvekan om. Anledningen till att kursen skilde sig åt mellan Avanza och Danica berodde (som du gissade på) på olika datum.

Men frågan kvarstår ju då: hur kan jag få en lägre avgift på denna fond när jag köper den i min tjänstepension via Danica Pension visavi att jag köper den via Avanza? Kan det vara så att man helt enkelt får extra andelar av fonden en gång om året? Men om så är fallet så måste man ju äga fonden vid den tidpunkten. Jag blir inte klok på hur detta går ihop så om någon känner en fondförvaltare så får ni hemskt gärna fråga hen och återkomma här.

Mvh Fredrik