Funderingar kring räntor i portfölj teori?

Tjena,
Kan någon förklara mina funderingar kring räntor i portföljen. Jag gillar iden med portfölj teori och indexfonder osv. Den första frågan är; eftersom en av de fina fördelarna med en viss del räntefonder är ombalanseringen att man då alltså säljer aktie delen om den gått bra och köper i ränte delen om den har gått sämre och tvärt om. Alltså man tvingas köpa billigt och sälja dyrt. Om man har tänkt att dollar cost average eller bara slussa in mer pengar hela tiden oavsett hur marknaden står, då är det väl ingen ide med räntor i det perspektivet eftersom aktie avkastningen förmodligen är bättre med tiden och om det går ner så köper man ju bara mer aktier. Missar jag något?

Den andra frågan är; en annan stor fördel med räntedel är ju att om man nu skulle behöva komma åt en del av kapitalet så skulle man ju eventuellt kunna dra ifrån räntedelen. Om man har en portfölj hos t ex Lysa med 40% räntor. Då kan man ju liksom inte välja var kapitalet dras ifrån utan det dras ju ifrån hela portföljen så att säga. Ur det perspektivet är väl det inte heller någon vits med räntor? Har jag missat något eller är jag på rätt spår?

Du kan inte bara titta på förväntad avkastning (om det inte enbart är det du är intresserad av). Allokering i olka tillgångsslag blir relevant när du även är intresserad av risk (vilket typiskt handlar om varians i enkel portföljteori, ett mått som man kanske kan ha blandade åsikter om). Är du maximalt riskbenägen, investera i tillgång med högst förväntad avkastning, precis vad klassisk portföljteori säger.

Genom att blanda in räntor (eller allmänt allokering i något som har lägre förväntad avkastning men lägre risk) sänker du förväntad avkastning, men samtidigt sänker du t.ex draw-down, dvs du dras inte ner lika djup i dalarna när börsen krashar. Om de andra tillgångsslagen dessutom är lågt korrelerade med börsen utveckling får du en utsmetning av risken också, dvs du kan ha ett tillgångsslag med samma förväntade avkastning och samma risk, men om det är okorrelerat eller negativt korrelerat med börsen så får du samma förväntade avkastning men lägre risk (varians/draw-down/what ever) när du kombinerar tillgångarna. Slå en tärning många ggr och du har väntvärde 3.5 och varians 2.92, slå två tärningar och titta på deras medelvärde, och du har väntvärde 3.5 med varians 1.46.

Om du påstår dig vara maximalt riskbenägen så ska du dock investera med hävstång, så de flesta som påstår sig vara detta är egentligen inte det, utan hamnar på 100% av praktiska och psykologiska skäl mer än rationella. Anledningen är att 100% aktie/fond vs 100%+ är en mental barriär, på samma sätt som att blanda in räntor blir en mental barriär nedåt för många. Det är en glidande skala från 100% räntor till t.ex 200% aktier där många av oss som av en magisk händelse råkar ha precis samma psykologiska riskprofil och hamna på precis 100% aktier/fonder.

5 gillningar

Den stora fördelen är att det är större chans att du kan ta ut pengarna vid rätt tillfälle utan att pengarna tar slut eller du tar ut en större andel av ditt sparande än vad du är bekväm med.

Om du har 40% räntor på lysa så bör portföljen röra sig mycket mindre än om du hade haft 0%. Ett annat sätt att se på det kunde ju vara att du tar ut 40% av portföljen och sedan ändrar inställningarna till 100% aktier då. Men om jag precis tagit ut en stor del av min kortsiktiga pengar kanske jag inte vill öka risken i sparandet. Det beror på situationen. Går det inte att ha flera parallella sparande hos lysa om man vill göra den mentala bokföringen enklare?

Första: jag tycker det du säger är rätt i början när man bygger upp kapitalet. Tex om man månadsspar 1 kkr och portföljen är värd 10 kkr. Går proppen ur så kan man köpa mer och det får stor påverkan på portföljen när man snittar sig in.

Om man däremot månadsspar 1 kkr i en portfölj med 1 miljon kr så är räntedelen ett skydd för kapitalet som redan är i portföljen. Den tusenlapp man lägger in per månad snittar inte ner inköpskostnaden mer än väldigt lite.

Andra: precis, det en av de anledningar som gör att jag inte använder fondrobot. I andra lösningar som ISK/KF kan man sälja av vad man vill (aktier efter lång uppgång, räntor i nergång) och lägga som likvid och sedan tas pengarna ut därifrån i första hand.

Sen spelar det kanske inte så stor roll när om man har ett antal år tills pengarna ska användas. Den dagen man ska börja leva på pengarna så kan man ju flytta kapitlet från fondroboten. I mitt fall så föredrar jag att hålla det i ISK/KF eftersom det inte är så långt kvar.

Ska tilläggas att man har samma problem med tjänstepensioner hos många försäkringsbolag. De säljer av snittsammansättningen och levererar det som pension till en. Man kan alltså inte cherry-picka om man vill sälja av räntor eller aktier en viss månad, tyvärr. Hos Avanza kan man dock göra just det, så länge man tajmar försäljning med de datum pengarna ska dras, och dras då först från likviderna. Tyvärr gick inte min tidigsre arbetsgivare med på att låta mig flytta dem.

Hur som helst är det bra att tänka igenom även uttagsfasen så man har så hög flexibilitet som möjligt :grinning::+1: