Fysiskt guld - genomsnittsmetoden - arv utan inköpspris - skatt vid försäljning

Som jag förstått det så ska genomsnittsmetoden tillämpas för att räkna ut omkostnadsbelopp vid försäljning av fysiskt guld. Det tar någonstans lite emot att räkna olika former av guldmynt och tackor som samma slags investeringspost och inte räkna varje fysiskt objekt enskilt för sig. T.ex. vid inköp av ett mynt och sedan försäljning av samma mynt skulle det ju kunna tänkas att omkostnadsbeloppet skulle vara knutet till vad jag köpt just det specifika myntet för. Men så är inte fallet om man har fler mynt och/eller tackor, som jag förstår det.

Det jag inte riktigt får ihop rent tankemässigt (och detta kanske i grunden är enkel procenträkning) är att om man t.ex. fått en 100 g tacka i arv och saknar inköpspris, vilket gör att inköpspriset måste räknas som noll, så drar det ner omkostnadsbeloppet (genomsnittsmetoden), för alla andra potentiella försäljningar av mynt och tackor, där man kanske har höga inköpspriser. Blir inte detta i längden orimligt mycket skatt vid alla framtida avyttring som behöver betalas p.g.a. att en post (100 g tackan utan inköpspris) drar ner snittet?

Detta jämfört med om man hade betraktat varje mynt/tacka enskilt och då betalt 30% skatt på hela försäljningspriset av tackan som saknar inköpspris, men sluppit låta den dra ner omkostnadspriset för alla andra potentiella mynt/tackor?

Det märks nog både att jag inte är en van investerare och att grundskole-matematiken fallit bord. Men någon tanke kring detta?

Genomsnittet gäller vad jag vet bara om du köper mer av exakt samma sak och att det där inte går att hålla isär. T.ex. du har redan köpt 150g investeringsguld på BullionVault och köper 150g till. Du har då 300g och vet inte vilket g som är vilket g. DÅ ska du ta genomsnittet för de två köpen som inköpspris oavsett om du säljer 1g eller 250g. Allt är liksom i samma klump.

Jag har lite svårt att se att detta skulle gälla för att du får en tacka i arv. Det är ju enskilda objekt. Det är ju inte så att om du köpt guldsmycken tidigare påverkar vad du får i skatt om du säljer dina guldmynt. Om det är så så har jag nog deklarerat fel.

För övrigt så borde väl schablonmetoden gälla för inköpspriset? Den använder du om du säljer ett värdepapper som du inte vet inköpspriset på alternativt haft en värdeökning på minst 400% (för då är den mer fördelaktig skattemässigt). Den regeln borde ju rimligtvis vara tillämplig även för guld.

SKV handläggaren svarade till mig. När man har inte avräkningsnota eller kvitto ska SKV använda schablonmetoden dvs 80% av försäljningspris är vinst o 20% av försäljningspris är omkostnadsbelopp.