Hinkar och firma

Hur kan man tänka kring buffert och hinkar inom firman?

Det är moms, preliminär bolagsskatt, sociala avgifter, prel inkomstskatt, buffert för planerad ledighet, buffert för oplanerad ledighet. Utdelning. Periodiserad vinst kan i teorin rullas länge men är ändå inte riktigt långsiktig.

Jag undrar om 250k lågrisk, resten högrisk kan visa sig vara för riskabelt. Svårigheter att både få uppdrag eller ett fast jobb lär sammanträffa med en sur börs.