Hjälp angående EXIT i privatägt företag

Hej allihop! Det här är mitt första inlägg här så lite osäker på om jag lägger det i rätt kategori.

Bakgrund: Jag äger ca 5% i ett privat aktiebolag som senaste åren växt från 10 till 40 personer. Företaget har tagit in privata investerare (family office) men även andra externa investerare i sk seed round och har nu kommit tlll punkten att ta in en mellaninvestering innan en stor A-runda. Bolaget ska denna mellaninvestering ta in mellan 20-30 miljoner till en värdering på ca 200 MSEK. Det finns flera konkreta förslag på bordet och beslut väntas innan midsommar.

Nu tlll min “story” och varför jag skriver här. Jag har varit med frånd från starten för ca 5 år sedan och har varit med och byggt upp bolaget. Jag har dock gått från en mer framträdande roll i bolaget till att vara “vanlig anställd” vilket har gjort att jag känner att jag är färdig. Jsg skulle vilja göra något annat. Jag har bestämt mig för att jag vill bli utköpt ur bolaget.

Jag har en plan, men jag vet inte om den håller och skulle vilja ha lite tips från de som kansle gjort något liknande.

Som aktieägare är jag bunden via aktieägaravtalet till följande:

  1. Alltid erbjuda mina aktier till befintliga ägare först
  2. Drag along om jag skulle få någon extern att köpa mina aktier.
  3. S.k. Bad leaver om jag säger upp mig, vilket skulle innebära att jag bara får 50% av värdet på mina aktier.

Jag har som mål att få ut minst 7 MSEK vid exit. Dwt innebär att jsg måste sälja mina aktier till minst 70% av an värdering på 200MSEK. För att kunna göra det har jag en plan om att gå tlll befintliga aktieägare och erbjuda mina aktier till 70% av Den kommande värderingen. Det kräver att befintliga ägare går in med pengar och köper ut mig men de kan sedan omedelbart få dessa aktier uppvärderade till 100% (värdering 200 MSEK) och dessutom minska utspädning.

Det finns massor av scenarion som kan göra att det slutar på olika sätt, men jag skulle vilja ha er input på vad jag ska tänka på, om jag är realistisk och om jag helt missat något. Det sista jag vill är att bli tvingad ur bolaget till en riktigt dålig värdering.

1 gillning

Kommentar från mig själv då jag la upp detta för några dagar sedan men inte fått något svar. Så testar en ny kategori. Hoppas det funkar.