Högräntekonto utan insättnings garanti? Är det värt risken eller rek Ni bättre 0.95%

Hej
Vågar man spara i högränte konto utan insättnings garanti? Är det någon som gör det och vilken känns säkrast? Tänker på rörlig ränta och fria uttag :+1:. Är det värt risken eller rek Ni insättnings garanti 0.95% rörlig?

Förbjöds inte dessa i fr.o.m 2021? Jag kanske missat någon utveckling där.

Oavsett så ska man inte jämföra dessa med sparkonton med insättningsgaranti, utan mer se det som en variant av obligation i det företaget. Om man gör det så blir det dessutom tydligt att man måste tänka på ett helt annat sätt på riskspridning (du lägger inte alla pengar i en obligation i ett företag som sannolikt ligger ganska högt på riskskalan om du tittar på deras riskrating)

Görandes det så kan man kolla vad företaget betalar för riktiga obligationer. Ta Via spar som ger 4.5% obundet eller 6% bundet 1 år,. De tillhör en stor internationell grupp som främst sysslar med högkostnadskrediter, deras obligationer ger minst 10% Domestic bonds: VIA SMS Group, 10% 22may2022, EUR (LV0000880094), dvs marknadens risksättning är långt högre än vad de ger på inlåning. Om man fortfarande vill ta risk mot Via så är kanske en bättre strategi att använda sig av deras p2p-inlåning som ger runt 10% (viainvest.com). Visst, allt måste dessutom justeras för var i kön man står om företaget hamnar i obestånd, så valet mellan inlåning, köp av obligation resp p2p-investering är inte självklart.

Med andra ord, långt mer due diligence och analys krävs.

3 gillningar

Aldrig! :slight_smile:

Pengar på sparkonto ska vara säkra.
Ska man ta risk så ska det vara på börsen tycker jag.

4 gillningar

Helt rätt och man ska inte spela med buffert pengar :+1::hugs:.

2 gillningar

Jag tycker att Akelius konton utan insättningsgaranti var bra. Dock förbjöds det för att det hörde till samma kategori som ett antal riskabla konton med dopade räntor och tveksam bakomliggande affärsmodell.

1 gillning