Hur placerar jag pengarna när jag gått i pension?

Hej,

Min plan är att gå i pension om ca 5 år och då är jag runt 50 år. Därefter kommer jag inte ha några pengar att månadsspara och ska då bara leva på mitt kapital. Planen är att varje år plocka ut årets “lön” och sedan ombalansera.

Min fråga är hur jag ska hantera mina portföljer efter den dag jag har slutat jobba? Ska jag fortsätta med de fyra hinkarna med olika tidshorisonter eller ska jag kanske helt gå över till Rika-Tillsammans-portföljen för att ta så liten risk som möjligt?

Jag känner osäkerhet eftersom jag inte kommer kunna utnyttja en nergång på börsen med nytt kapital. En tanke är att kanske ombalansera oftare om börsen sjunker för att på så sätt dra nytta av en nergång. En annan tanke är att kanske bara ta ut pengar från räntefonder vid en större nergång på börsen och vänta med ombalansering tills börsen har återhämtat sig. Detta för att inte sälja dyrt vid nergång.

Tankar och tips om hur jag bör agera och hur mina portföljer bör se ut (inkl hinkar) den dagen då jag gått i pension.

Någon variant av Permanent Portfolio eller Golden Butterfly skulle jag köra på.

https://lekonomi.blogspot.com/2019/01/permanent-portfolio.html

https://lekonomi.blogspot.com/2019/01/golden-butterfly.html

 

Hej,

Det beror på syftet med dina pengar och hur mycket du har inrelation till målet. Ska de bara räcka till dig, eller vill du också lämna efter dig ett arv av viss storlek? Då är det bra att låta portföljen växa medan man skördar dela av vinsten.

Vid tidig pension tar du kanske ut max 4 % av kapitalet varje år. Om man använder sig av Jans grundregel med 10 % ökad andel aktier i förhållande till räntepapper per år man kan vänta med att ta ut pengarna (men minst 10% räntor) bör portföljen vara en 78/22-portfölj.

Klarar du dig på ca 2 % uttag funkar det bra med en 89/11 portfölj (typ globala barnportföljen)

Vi kommer att använda oss av våra uttag för att balansera portföljen. Åren börsen går bra säljer vi aktiefonder och åren med börsfall säljer vi räntepapper. Det blir som att tajma marknaden i efterhand och då är det lätt att vara klok som bekant.

Vi vill ha minst ca 3 ”årslöner” i räntor/kontanter utifall det blir en riktig svacka. Sedan får man balansera successivt.

 

 

Ok, som jag förstår det så ska jag absolut inte fortsätta med 4-hinkar-strategin? Finns det någon anledning att byta strategi eller är detta enbart för att jag inte kan fylla på med mer pengar? Skulle jag inte bara kunna balansera om hinkarna en gång per år och ta ut års-lönen från mellanrisk-hinken? Eller tar jag onödigt stor risk då?

Det behöver inte finnas kvar några pengar den dagen jag går bort, men jag vill inte riskera att de tar slut. Jag tror det blir svårt att klara mig på 2%, men jag kan absolut tänka mig att ta ut lite mindre än 4% om börsen fallit under året.

Jag känner fortfarande inte att jag har fått ihop hur jag ska lägga upp min portfölj, men stort tack till era svar!

Hej!
Du skrev inte att du använde dig av fyra hinkar. :wink: Min kommentar berörde inte hinkstrategin utan syftade på den totala riskexponeringen i din portfölj.

Om du räknar ut andelen
(aktier+aktiefonder) / (kontanter+räntefonder+ädelmetaller+fastigheter-boende) på alla dina hinkar tillsammans så får du fram totala exponeringen mot börsen. Det var denna samlade exponering jag syftade på när jag räknade fram 78/22-portfölj. Dvs max 78 % globalt spridda aktiefonder när man ska ta ut 4 % av kapitalet per år.

Om din aktieexponering är mindre än 75-78 % i din totala portfölj (borträknat boende) är min bedömning att du kan fortsätta med din fyra hinkar-strategi och balansera om efterhand så som du planerar.

Eftersom du inte behöver lämna efter dig ett arv kan du också minska risken efterhand genom att successivt minska andelen aktier när du ser att pengarna kommer att räcka livet ut. Alternativt ökar du ditt uttag något och lever livet. :smiley:

Vi kommer själv att fortsätta använda vår strategi som ungefär motsvarar 4 hinkar-strategin när vi börjar skörda vinsterna/pensionera oss. Vi har själva ett generationssparande så i vårt fall ska portföljen växa och hålla för att delas var trettionde år många gånger de kommande generationerna.

När man tar bort nettovärdet av boende, konst, smycken osv ur ekvationen (detta blir bonus vid arv) ser vår generationsportfölj ut ungefär så här vid balansering och den planerar vi behålla vid uttag:

Kontanter: <1 %
Räntefonder, mix: 9 %
Ädelmetaller: 5 %
Fastigheter: 10 %
Aktiefonder passiv: 65 %
Aktieportfölj aktiv: 10 %

Tack, nu tror jag att jag har en bra idé om hur jag ska hantera min pension.