Hur ska man tänka kring aktiefonder under tiden man tar ut sin pension?

Det finns inte mycket information och förslag kring detta. Många pratar om att inflationen är det stora hotet mot ens köpkraft högre upp i åren d.v.s. man borde vara investerad på börsen även under pensionsuttaget. Samtidigt som andra menar att börsrisken är det stora hotet och att man bör ha gått ur marknaden redan när man börjar ta ut pensionen. Vid uttag av t.ex. fondbaserad tjänstepension så säljs fonder av enligt det fondinnehav som råder vid försäljningstillfället. Alltså säljs fonder som gått både plus och minus av varje månad. Man kan inte styra vad som säljs av (som på ett vanligt fondkonto där man själv bestämmer varje gång vad som ska säljas). Säg att man är 60 år, och kan börja ta ut pensionen vid 65 år, och antar för enkelhetens skull 10 uttagårs. Då är det enligt ena metoden bara 5 ”investeringsår” kvar till uttaget och man borde vara försiktig, kanske 20-30% aktiefonder till att börja med för att sedan ligga i korta räntefonder vid 65 år. Om man å andra sidan tar hänsyn till att uttaget sker under 10 år, så tas ”medelslanten” ut 5 år efter att uttaget startat vid 65 år. Vid 60 års ålder så har man 5+5 år = 10 ”investeringsår” kvar i snitt. I så fall borde man kunna vara investerad med uppemot 80% aktier och sedan dra ner det efter hand som åren går. Har ni några tankar kring detta? Mvh Fredrik

Jag är inne på samma ankegångar. En 65åring idag förväntas bli 85 år, varför jag anser att man i 60-årsåldern kan ha en stor del av sparandet i aktier.

Det är dock viktigt att ta hänsyn till den totala ekonomin. Har man små marginaler bör man ha mera räntesparande.