Inflationen srbetslösheten

Phillipskurvan

Bilder

Bildresultat för Keynesianism Phillipskurvan

Bildresultat för Keynesianism Phillipskurvan

Bildresultat för Keynesianism Phillipskurvan

[image]

[image]

[image]

[image]


Visa alla

Beskrivning

Phillipskurvan är en graf inom makroekonomin som visar sambandet mellan inflationen och arbetslösheten. I sin klassiska form visar Phillipskurvan på ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet; låg arbetslöshet åtföljs av hög inflation och omvänt. Konjunkturcykler motsvarar en förflyttning längs kurvan.
Är delvis ifrågasatt