Inflationskorrigera avkastningen mentalt?

Hej!

 

Jag sitter här och tänker på pensionssparandet och behöver få lite input på om mitt tänk är rimligt. Om jag ligger med en långsiktig 90/10 investering och förväntar mig i snitt 8% per år i avkastning. Bör jag när jag räknar för att se vilken summa jag uppnått vid en viss ålder för att se om det är rimligt att kunna gå i förtidspension och leva på avkastningen, då räkna på 6% avkastning istället? Inte för att se vad jag kommer ha för summa utan för att på något sätt kunna förankra det till dagens värde. Alltså kunna jämföra den summan med dagen köpkraft även om summan i sig kommer vara högre.

 

Tänker jag rimligt eller är jag ute och cyklar?

 

/Lukas

Hej Lukas!

Tyvärr så tror jag det blir en liten tankevurpa, tyvärr har jag däremot inte svar på rätt formel men det som händer när man drar av det direkt från avkastningen bör vara att man missar en del av ränta på ränta effekten.

Någon annan som kan denna formel?

Ränta-på-ränta gäller inflationen också. Dra bort 2 procentenheter är rätt sätt att räkna.

Då har jag också lärt mig något nytt idag!

Ja dåså vad bra! Då vet jag att det är ett rimligt sätt att se på det!

Jag tror att det är rätt sätt att räkna.

Gör man en monte carlo simulation på Portfolio visualizer visas slutsumman och CAGR både med och utan inflation.

Det som skiljer mellan dem är den årliga genomsnittliga procenten inflation som varit under de åren som datan tas ifrån. Därför tror jag det blir tillräckligt korrekt att dra av några procent från den årliga avkastningen.

Tänk dock på att 2% inflation är för lite om man ser till de senaste 47 åren.

Jag räknar själv på det sättet. Precisonen blir tillräckligt bra. Hur mycket det förenklade räknesätten diffar beror på storleken på ditt startbelopp och månadssparande samt hur länge du sparar.

Antag 8% avkastning och 2% inflation. Jag lekte lite med olika fall och kom fram till att diffen är i storleksordningen en procentenhet per 10 år.

Det vill säga på 10 års sparande får du ungefär 1% diff mot om du räknat med årlig inflation. På 40 år är diffen i storleksordningen 4%.

Med reservation för eventuella tankefel…

Du tänker rätt. Räknar du med riskjusterad avkastning blir beräknat slutbelopp jämförbart med vad saker kostar idag. Tror det finns studier som pekar på en inflationsjusterad avkastning på 6-7 % i genomsnitt. Den exakta formeln är för övrigt:

Riskjusterad avkastnimg = (1 + avkastning)/ (1+ inflation) -1

T.ex om du antar att avkastningen är 8 % och inflationen är 2 %, så blir den riskjusterade avkastningen ~6 % (1.08/1.02 - 1 = 5.88 %)

Där jag skrivit riskjusterad avkastning ska det förstås stå inflationsjusterad avkastning.

Enligt Handelsbanken har avkastningen på svenska aktier mellan år 1900 och 2012 varit 9,9 procent före inflation och 6,1 procent efter inflation. Dina 6 procent kan därför tyckas rimligt.

Samtidigt är fluktuationerna stora. Om jag minns rätt gav den sämsta 30-årsperioden efter andra världskriget en avkastning per år efter inflation på enbart 3,8 procent.

Kalkylera gärna med 6 procent, men var beredd på att utfallet kan bli både bättre och sämre. För att göra det ännu svårare är det ingen som vet vilken skatt som gäller för pensionärer i framtiden. Har du en belånad villa vet ingen vilka låneräntor som gäller heller.

Att i detalj beräkna sin levnadsstandard som pensionär är därför i princip omöjligt.Det är ändå värt att försöka, så att man ändå har ett mål för framtiden.