Inlägg om guld på Avanza Placera

Hej!

Från Avanzas nyhetsflöde ”Placera” från den 2/2 -22 kl 8.59. Rubrik: Så ska du investera när inflationen är hög.

(Ser ut att vara information från JP Morgan.)

Jag tycker inte att det stämmer med det jag lärt via RT, eller har jag missuppfattat deras inlägg? :grimacing:

Mina kommentarer står inom parantes inne i det långa citatet nedan.

”Att handla guld som inflationshedge tror banken däremot inte längre är något särskilt god idé i alla fall inte så länge inflation inte är extremt hög.

Vad är extremt hög inflation och är det inte risk för sådan, vilket istället bör kunna tala FÖR guld nu.

Guld i sig ger ingen avkastning så enda gångerna när guld blir riktig attraktivt är när vi har minusavkastning på obligationer.

Är det inte där vi är nu?

Det brukar ske om inflationen sticker i väg och blir skyhög, men om inflationen är hög och centralbankerna samtidigt är på tårna och höjer räntorna så stiger realräntorna och då är guld inte lika attraktivt.

Vari ligger automatiken i att realräntan stiger om räntorna stiger, utan att ta hänsyn till inflationen. Själva definitionen på realränta är väl differensen mellan ränta och inflation?

Sammanfattningsvis är måttlig inflation mest en risk för likvida medel och statsobligationer. Guld är inte en speciellt bra hedge så länge centralbankerna håller koll på inflationen.”

Vad är era kommentarer? Vad är det jag inte förstår? :grimacing:

1 gillning

10+% per år i årtionden kanske? Syns inga sådana tecken vad jag vet. Räknade lite på det för ett tag sedan och tack vare den låga inflationen det senaste decenniet så ligger Sverige ca 15% back i inflation jämfört med ett 2% inflationsmål.

Jo, detta var märkligt.

Ja, väldigt konstigt.