Insättningsgaranti och Investerarskydd

Hej.

Det är inte helt klart för mig om en sak även om jag har läst om det på flera ställen.

Investerarskydd, när får man nytta av det?

När en fond går i konkurs och jag har den fonden på tre olika banker, totalt 1 000 000 kr i värde.
Får jag ersättning med 250 000 från 3 olika ställen eller endast 250.000 eftersom det är riksgälden som står för betalning.

Tänker jag rätt att insättningsgaranti på 950 000 gäller bara belopp som stor på investeringskostnad dvs som inte är investerade på någon fond eller aktier.

Vet du när senast en bra fond gick i konkurs?
Hur säkert är att ha mer än 500 000 investerade i en till exempel globalportfölj?

Fonderna hålls skilda från bankernas övriga verksamhet, så du kan vara lugn. Det är klart att nappar du på en telefonförsäljare och skickar pengar till en bitcoinfond utomlands så kan du känna dig blåst. Sparar du i etablerade institut eller via etablerade aktörer som Diedner och Gerge eller Lannebo så uppstår inga problem. Själv har jag ett sjusiffrigt belopp i fonder hos en av våra större banker. Jag har aldrig någonsin funderat på om det skulle vara någon risk i detta.

En normal fond kan inte gå i konkurs. Värdena går upp och ner och vissa bolag kan gå i konkurs. Alla bolag gör det inte samtidigt. Skulle alla innehaven i exempelvis Avanza Zero gå i konkurs samtidigt, så spelar det ingen roll var du sparar. Sparandet är värdelöst överallt.

Rent teoretiskt skulle kanske en våghalsig hedgefond som jobbar med olika finansiella instrument gå i konkurs. Då får du ingen ersättning från Riksgälden i alla fall. Konkursen beror på ett oskickligt hanterande av risk.

Som jag skriver ovan, en bred seriös fond kan inte gå i konkurs. Får börsen en rejäl sättning och den sjunker exempevis 50 procent så utgår ingen ersättning utan det är fråga om ett normalt risktagande från din sida.
Svar på din sista fråga.

Satsar 500 000 i en globalfond gäller förenklat följande. Under en femårsperiod går du plus fyra gånger av fem jämfört med ett banksparande. Under en tioårsperiod går du plus något mer än nio gånger av tio. Under en tjugoårsperiod går du alltid plus.

I inget av fallen kommer du att förlora hela ditt sparade kapital.

Insättargarantin på 100 000 euro gäller enbart banksparande. Har du större belopp än så på bankkonto, bör du dela upp ditt sparande på olika banker.