Investeringsvisdom från Kyrkans pensionskassa

Från http://www.kyrkanspensionskassa.se/kundservice/vanliga-fragor/

"Q: Hur placeras mitt pensionskapital

A: Eftersom pensioner är långsiktigt tycker vi att det är viktigt med säkra placeringar i räntebärande papper som bas och en mindre del i aktier. Du kan läsa mer om vår kapitalförvaltning här."

Det är denna geniala strategi som gett mig en avkastning på 32% sedan jag slutade där 2013.

Jag skulle vilja göra en jämförelse med en indexfond, finns det någon bra tjänst där jag kan se hur det hade gått om jag hade sparat i en indexfond istället?

På tex avanza.se kan du söka upp lämplig indexfond som du vill jämför med, tex Länsförsäkringar Global Indexnära som du hittar här: https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/417655/lansforsakringar-global-indexnara

Väl på fondens sida kan du på en knapp under diagrammet välja den tidsperiod du vill se i diagrammet. Väljer jag där från 2013-06-04 till dagens datum så kan jag se att fonden gått upp 161,28 %. Men observera att denna aktiefond innehåller 100 % aktier och inga räntor, något som helt skiljer sig från hur ditt pensionskapital har placerats.

Historiskt sett har räntor kanske avkastat 4 procent och aktier 8 procent per år. Detta gäller åtminstone för andra halvan av 1900-talet och de första 10 åren på 2000-talet. Då var kanske Svenska Kyrkans policy inte helt orimlig.

De senaste åren har vi haft 0- eller till och med minusränta. Effekten blir då på gränsen till förödande för din tjänstepension.