ISK & SEB - starkaste fonden?

Vad ar ett lampligt satt att investera 50 000 kr som man inte behover anvanda de narmaste 5-10 aren? Allra helst nagot som inte innebar engamemang i ytterligare en bank, da jag redan ar aktiv i svenska SEB, SBAB och ett antal utlandska banker, sa onskar inte rangla till det ytterligare. Risken daremot kan vara mattlig till hog.

Losningen behover for tillfallet vara valdigt enkel och icke tidskravande. Helst i ett ISK hos SEB, eftersom det redan ar igang. Fragan ar dock vilken fond. Har tidigare haft ISK-manadsspar i SEB tillvaxt lux och SEB Sverige indexfond men funderar nu pa att kopa i annan fond. Asikter om dessa?

Tack pa forhand!

Hej!

Det låter som att Nybörjarportföljen skulle passa dig.

"Den balanserade portföljen består av 60 % aktieindexfonder, så som global-, tillväxt- och Sverigefonder. Resterande 40 % placeras i korta och långa räntefonder. Dess utmärkande egenskaper är:

  • Passar på tidshorisonten 4 – 6 år
  • Risk är mellanhög, jag skulle bedöma den till 4 av 7
  • Den förväntade avkastningen är ca 5,5 procent per år
  • Passar oerhört väl för månadssparande och att komma igång med"
https://rikatillsammans.se/fondportfolj/nyborjarportfoljen-balanserad-fondportfolj/

Gällande de fonder du har:
SEB tillvaxt lux har väldigt hög avgift på 1,58%, inget som brukar rekommenderas här.

SEB Sverige Indexfond däremot har låg avgift och är faktiskt med på listan över de bästa fonderna 2018 på bloggen.

Rekommendationen är 45% Globalfonder (t.ex. SEB Etisk Global Indexfond, om den från artikeln om bästa fonderna: “har en något högre avgift om 0,48 % men kompenserar med att ha en tydlig etisk och sociala inriktning med kriterier för internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption”)
15% Sverigefond (t.ex. SEB Sverige Indexfond
20% Korta räntefonder
20% Långa obligationsfonder

Förslag på fonder finner du i denna artikel. Finns inte exakt dessa fonder kan du ha som tumregel att titta efter fonder som liknar dem med låg avgift.

Lycka till!

Hälsningar
Elin