ISK Skatt - uttag/insättning

Hej,

Är det korrekt att man kan ta ut pengar från ett ISK inför ett kvartalsskifte och sedan sätta in pengarna direkt efter ett sådant och att kontentan då skattemässigt blir +/- 0 och “+” om man håller pengarna för ny insättning över fler kvartalsskiften än ett (1)?

 

Ja, det stämmer.

Nej .det är bara insättning som är underlag för skatt på ett ISK uttag räknas inte och skatten beräknas varje kvartal .det går inte att undvika skatt som är ändå mkt lågt på ISK.

Det stämmer absolut inte. Alla kvartalsvis insättningar läggs ihop och delas på 4 för att få kapitalunderlaget. Nedanstående är saxat från en av storbankerna:

Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal
Belopp som betalats in till ISK under året
Värdet av finansiella instrument som förts över till ISK:t av kontoinnehavaren under året
Värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans ISK under året.

Förlåt, jag fastnade vid följdfråga att det blir bättre effekt av att vänta flera kvartal med att sätta tillbaka pengarna. Vilket inte stämmer.

Både insättning och behållningen skattas, så det är +/-0 skattemässigt att låta pengarna ligga över ett kvartalsskifte. Att undvika skatt går inte, men att ta ut precis innan kartalsskifte och sätta in precis efter resulterar i en +/-0-situation i jämförelse med att bara låta dem vara kvar. Det var precis därför som detta system infördes, för att smita från skatt är ju det värsta brottet i detta land :wink:

Du har helt rätt.

På ett ISK-konto måste du betala skatt för varje insättning som du gör, samt för innehavet vid varje kvartals början.

Om du tar ut alla pengar från ett ISK strax före kvartalsskiftet och sätter tillbaks direkt efter kvartalskiftet slipper du skatta för innehavet för det nya kvartalet (eftersom innehavet vid kvartals början är noll), men du måste betala skatt när du sätter pengarna tillbaks. Rent skattemässigt blir det exakt samma skatt som om du hade låtit pengarna vara ifred, varken mer eller mindre.

Däremot om du tar ut och sätter tillbaks pengarna under ett och samma kvartal får du skatta både för innehavet och insättningen. Alltså får du skatta dubbelt för samma pengar, som betyder ca 0,1% extra. Om du tar ut och sätter in t.ex. 100 000 kr under ett och samma kvartal blir den extra skatten ca 100 kr.

 

1 gillning

Jag glömde den andra delen av din fråga.

Om du håller i pengarna över fler kvartalsskiften behöver du förstås inte betala skatt för de pengarna under den tiden de står utanför ISK. När du sen sätter in pengarna får du skatta för insättningen som normalt.

Det blir en liten extra skatt (dubbelskatt) endast då när man tar ut och sätter in pengarna under ett och samma kvartal.

Tackar!

Inget svar egentligen utan en fråga utdelningen på aktieinnehav kommer det in utan att skatta på ISK kontot eller dras källskatt innan de kommer in

Om man har förlorat pengar på isk får man dra av på nästa deklaration?

Hej Richard!

Utdelning från ett utländskt innehav kommer källskatten att dras innan det kommer in på ditt konto.

Hej!

På ett ISK så kan du tyvärr inte kvitta vinster mot förluster, detta går endast att göra på en Aktie & Fond-depå. På ett ISK så betalar du istället alltid en schablonskatt varje år och du slipper betala skatt på vinsten.