Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

En fundering som slog mig nu när jag satt och jämförde din portfölj med allweather avseende commodites är hur svårt det är att komponera en portfölj där mina tankar om den inte förändras/utvecklas med tiden och ger upphov till att jag gör förändringar. Kan det vara psykologiskt enklare för många att äga en ”känd” portfölj såsom Ray Dalios eller för den delen en 60/40 portfölj istället för en 80/20. Eller ska man snarare tänka att portföljen får utvecklas med tiden eftersom man ändå söker den långsiktigt optimala portföljen?

2 gillningar

Personligen tror jag inte det spelar roll hur “känd” strategin är, utan snarare varför man valde just den strategin.

Att köra t.ex. Golden Butterfly/All Weather för att man googlat fram portföljer som råkat ha högst riskjusterad avkastning vid backtesting de senaste 30-40 åren (när det hade behövts 100+ år) är enligt mig lika fel som att välja fonder enbart baserat på historiska resultat, eller köpa Tesla för att den gått >1000% senaste åren. Då riskerar man att sälja vid nedgång.

Förstår man däremot fundamentet bakom portföljen/fonden/aktien, så tror jag chansen är god att man lyckas vara konsekvent. Vill poängtera att jag utvecklade min allvädersportfölj långt innan jag upptäckte portfoliovisualizer, men blev förstås väldigt glad när jag såg att backtestingen var bra, trots att jag inte optimerat för detta.

6 gillningar

Riktigt imponerande arbete! Jag håller själv på att komponera en allvädersportfölj och har nu fått mycket inspiration av din. Två frågor:

  • Du ersätter commodity trend mot realräntefonder. Hur mycket tror du de avviker mot varandra?
  • Vill du dela med dig av ditt verktyg/excelfilen som du beskriver i del 4 av ditt inlägg?

Kul att höra!

Svårt att svara på eftersom jag inte kan simulera “commodity trend”, utan bara utgå ifrån teori och graferna i Artemis artikel. Volatilitetsmässigt är commodity trend sannolikt mer volatilt än långa realränteobligationer, eftersom råvaruindex är det. Makroekonomiskt presterar de dock bäst i exakt samma klimat, vilket är det väsentliga. Faktum är att jag hade behållit realränteobligationer istället för commodity trend även om någon sådan börsprodukt fanns lättillgänglig, eftersom det är en mycket mer elegant och naturlig motpol till långa nominella statsobligationer.

Nej, jag avstår nog att göra det. Främst för att jag inte vill uppmuntra till att avvika från basallokeringen.

Tack för svar. Förstår!

1 gillning

Har jag förstått det rätt om du ombalanserar när någon av byggstenarna understiger 17.5% av hela portföljen? Återställer du då till 25/25/25/25?

Hur påverkas performance av årlig ombalansering istället?

Jag har nog varit lite otydlig - portföljen ombalanseras när något innehav avviker relativt med +/- 17,5%. För en tillgång som är viktad 25% från början innebär alltså detta ombalansering vid ~20% resp ~30%.

För grundportföljen innebär detta 0-2 ombalanseringar/år, så den påverkas i princip inte alls av årlig ombalansering istället. Sortino ratio sjunker från 1,44 till 1,43.

För den avancerade portföljen innebär detta 3-8 ombalanseringar/år, så för den hade en årlig ombalansering istället varit förödande. Sortino ratio sjunker från 2,31 till 1,52!

Tack, det är tydligt kring ombalansering!

Tolkar jag det rätt att du…

  1. Föredrar iShares Global Govt Bond USD istället för iShares $ Treasury Bond USD för att den förstnämnde är mer diversifierad globalt? Tänker mig att den sistnämnda innehåller större andel mogna räntor och att den är mycket mer volatil - visst skriver du att det är efterfrågade egenskaper? Är det den stora dollar-exponeringen som gör att du väljer den globala Govt Bond istället?

  2. Föredrar Danske Invest Globala realräntor SEK istället för iShare Gl Infl Lnk Govt Bd USD av samma anledning som ovan - att komma bort från dollarexponeringen?

Av ren nyfikenhet - hur kommer det sig att du är så tveksam till dollarexponering? Är nuvarande förhållande USD/SEK ofördelaktigt med risk för reversion to mean vilket leder till tapp i portfölj pga valutaeffekter?

1 gillning
  1. Korrekt. Tanken med mina gröna förslag är främst att de ska vara simpla, portföljen ska kunna konstrueras med så lite som 4 fonder. Tyvärr finns det ingen diversifierad statsobligationsfond med enbart långa löptider, varför jag fått nöja mig med iShares Global Govt Bond, som åtminstone är diversifierad. Om jag bara hade fått köpa 1 statsobligationsfond hade jag alltså köpt denna. I min egen avancerade portfölj har jag dock inte alls denna fond, utan köper istället de röda förslagen, inklusive iShares $ Treasure Bond USD 20+ som du nämner.
  2. Korrekt. Även i detta fall äger jag dock ffa de röda förslagen i min portfölj.

Det finns flera anledningar till att jag är negativ USD, men det ligger nog lite utanför ämnet för denna tråd. Det du nämner är en stor bidragande orsak. Sedan anser jag även att genomsnittsportföljen redan får tillräcklig exponering mot USD, ffa genom de globala indexfonderna.

2 gillningar

iShares Global Govt Bond har som sagt inte lika långa löptider som iShares $ Treasure Bond USD 20+ osv. Men i @Zino:s inlägg del 1, den första bilden på de 4 kvadranterna finns långa statsobligationer samt medellånga statsobligationer. iShares Global Govt Bond är just en mix av långa samt medellånga statsobligationer och då är man väl ändå ganska “rätt” exponerad tänker jag, om man ska utgå ifrån de 4 kvadranterna.

2 gillningar

I den avancerade varianten, ombalanserar du inom respektive tillgångsslag också så fort de avviker med mer än 17.5% från original (t.ex. om HY corp bond överstiger 5x1.175=5.875) eller sker ombalanseringen bara mellan tillgångsslag som grupp (25/25/25/25)?

Det förstnämnda. Ffa för volatilitetskomponenten är det extra viktigt.

Står och väger lite med implementationen av portföljen. Det uppenbara valet hade ju varit att hålla det så enkelt att man utan svårighet kan hålla tassa borta i 10 år. Då tänker jag mig följande portfölj:


25% LF Global Indexnära
25% iShares Global Govt Bond USD
25% Danske Invest Globala realräntor SEK
25% Xetra Gold

Jag spånar också på en något mer avancerad variant men där alla tårtbitar hålls på samma nivå för att få symmetri och underlätta rebalansering. Då ser portföljen ut så här:


12.5% LF Global Indexnära
12.5% PLUS Allabolag
12.5% iShares $ Treasury Bond 20+
12.5% Xrtacker Eurozone Gov Bond 25+
12.5% UBS LFS Bloomberg TIPS 10+
12.5% UBS LFS Eur InflLnk 10+
12.5% Xetra Gold
12.5% Amundi Funds Vol World

Mycket mer långränta här (för mycket?) och även lång volatilitet så förstår att det blir mycket mer jobb med ombalansering men kanske potentiellt också högre avkastning (att döma av dina backtests)?

Dessa två portföljer ska ställas i relation till min nuvarande GB-hybrid där jag sitter på…

20% LF Global Indexnära
20% AMF Aktiefond Småbolag
20% AMF Räntefond “Lång”
20% Danske Invest Globala Realräntor
20% Guld AVA

Här tänker jag mig att byter jag AMF Räntefond “Lång” mot riktiga långräntor så får jag också en trevlig portfölj?

Finns det några bra argument för/emot de olika portföljerna?

7 gillningar

Detta förslaget gillade jag skarpt! Väldigt bra medelväg mellan grund- och avancerad portfölj, har faktiskt inte ens själv tänkt på att man kan förenkla den på detta sättet. Absolut inte för mycket långräntor, ju längre desto bättre för att matcha aktiernas och guldets volatilitet. Det enda jag kan anmärka på är att det blir lite för mycket Sverige för mig i aktiedelen, jag hade personligen föredragit 12,5% MSCI World Value eller Small Cap Value istället för PLUS Allabolag.

Beträffande GB är jag personligen inget fan, av de anledningar som jag förklarar i del 1. Tror inte att varken absolut avkastning eller riskjusterad avkastning förbättras jämfört med min grundportfölj. Hade du redan bytt ut de korta räntorna mot realräntor i din GB sedan tidigare?

6 gillningar

Kul att höra, kan bli en bra mellanväg som du skriver.

Jag bytte ut korträntan mot real för några veckor sedan efter inspiration från denna tråd.

2 gillningar

Diagrammet som visas direkt under del 1 i ditt inlägg på de 4 kvadranterna, har man som du säger sett tidigare. Men det är många som känner sig kallade och det finns mängder av liknande diagram om man googlar lite. De skiljer sig i grunden en del också. Vissa diagram har TIPS i enbart en kvadrant. Antar att det är tolkningar av Dalio? Har du något bra lästips/länkar där teorin verkligen bryts ner på djupet?

1 gillning

Väldigt bra fråga, som jag klurade länge på när jag designade min portfölj. Jag gissar att det är varianter på detta diagram du har sett?

Finns även en förenklad version:

Förenklad variant av Bridgewater

Den viktigaste insikten när man jämför dessa med diagrammet som jag inkluderat i del 1, är att ovanstående diagram är endimensionella, medan diagrammet i del 1 är tvådimensionellt. Det tog lång tid innan jag förstod detta, varför jag till en början placerade guld och realräntor helt fel i min portfölj.

Om vi t.ex. tar realräntor (IL bonds), som är representerade i ovanstående diagram både under “rising inflation” och “falling growth”. Vad innebär egentligen det? Måste båda dessa premisser vara uppfyllda, eller räcker det med en utav dem? Den frågan går inte att besvara med enbart ovanstående diagram, varför jag föredrar det tvådimensionella diagrammet i del 1 mycket bättre. Där framgår det att stigande inflation är den enda premiss som krävs för att realräntor ska prestera. Realräntor presterar alltså vid stigande inflation och minskande tillväxt (stagflation), men även vid stigande inflation och ökande tillväxt (reflation), vilket inte alls framkommer av ovanstående diagram.

Mina bästa lästips rörande detta ämne är Dalios “Big Debt Crises”, “Changing World Order”, och Alex Shahidis “Balanced Asset Allocation”. Men egentligen är fördelningen i diagrammet i del 1 bara ren logik, som är lätt att verifiera om man tittar på utvecklingen av olika tillgångsslag historiskt.

2 gillningar

Ja de endimensionella diagrammen därute är som gjorda för misstolkning eftersom de lämnar öppet för just tolkning om en eller båda villkoren ska vara uppfyllda, för att “översätta” det till ett tvådimensionellt diagram.

Om vi fortsätter med realräntor som exempel: I detta diagram syns tolkningen att båda premisserna ska vara uppfyllda eftersom realräntor enbart syns i en kvadrant (falling/decreasing growth x increasing inflation). (Likadan tolkning av emerging bond spreads exempelvis.) Men är det inte så att realräntor trivs bäst i decreasing growth x increasing inflation och näst bäst i increasing growth x increasing inflation? Om man får utrycka sig så?

Tack för lästipsen. Kan få plats i bokhyllan tillsammans med Fail-Safe Investing, Harry Browne.

4 gillningar

Korrekt. Det är nog så skaparen av ditt diagram har tänkt. Vid stigande tillväxt + stigande inflation vill man egentligen hellre äga råvaror, vilket börsklimatet efter coronakraschen varit ett lysande exempel på. Det är därför min avancerade portfölj byter ut 5%-enheter realräntor mot råvaror. Grundportföljen är således lite mer defensiv än den avancerade portföljen.

1 gillning

Fråga till @Zino Skulle du orka backtesta @Per_Bjorkman förslag och jämföra mot din avancerade portfölj? Med den ändringen att du byter ut aktiefonderna till det du föreslog.

Då fördelningen ligger annorlunda mot din avancerade variant som har en ruggigt bra drawdawn och sortino ratio så vore det intressant att se. För Pers förslag är lättare att lätt underhålla genom att slänga ett getöga på portföljen en gång var/varannan vecka och se om något innehav rört sig ner under 10% eller över 15%.

2 gillningar