Jämförelseindex

Aktiva fondförvaltare jämför sig mot ett specifikt index. Vem bestämmer vilket index som är relevant och hur kan jag kolla detta??

Om förvaltaren själv väljer ut ett index som ”passar bra” finns en risk att ett sådant index presterar sämre eftersom det är fördelaktigt utifrån den aktiva fonden och dess innehav. Eller för jag en tankevurpa här??

Hur länge kan/bör en aktiv fond prestera sämre än index innan fonden ”döms ut”? 1år, 2år på raken eller 1-4 år av 7? Hur räknar man här??

/Linus

Hej!

Fonder kan i sin marknadsföring välja vilket index de vill att jämföra sig med och de väljer givetvis ofta ett som gör att det ser ut som att de presterar väldigt bra. De jämför sig ibland med index exklusive utdelningar. Vilket är direkt bedrägligt.

Bättre då att själv välja ett vettigt index på t ex Avanza att jämföra med.

Hur en fond har gått de senaste åren är tyvärr inte någon vidare indikation på hur den kommer att gå framöver, så det är svårt att säga hur man ska tolka en fonds historik. Fonder som inte går så bra brukar dessutom läggas ner ganska snabbt, så genom att enbart studera de fonder som finns idag får man en felaktig bild av hur fonder i allmänhet presterar.

Summan av det hela blir att man har oddsen emot sig om man väljer fonder med höga avgifter.