Matematikfråga om avgifter

Hur mycket bättre procentuellt sett måste en fond som kostar mer än en annan fond gå över över en viss tid för att gå jämt ut eller bättre?

Om en fond kostar tex 0,20 och en annan 1,20, hur mycket bättre måste den sista gå på 1, 2, 3 år för att gå jämt upp eller bättre, om den första går upp tex. 5 % per år?

Antar att det inte är så enkelt som att det räcker med att den andra går 6 % för att ha gått lika. Eller? Och med ränta på ränta-effekten, hur mycket bättre måste den dyrare gå för att gå jämt eller bättre på 2 år och längre.

Om jag vet hur mycket den billigare går efter 3 eller 6 månader, 1, 2 eller 3 år, hur beräknar jag hur mycket bättre den dyrare måste gå för att gå lika eller bättre?

Ja om det är 1%enheter högre avgift så räcker det med 1%enheter högre avkastning rent teoretiskt för att ha samma avkastning.

1 gillning

Och på tex 2 eller 3 år?

Är avkastningen och avgiften 1%enheter högre så är även avkastningen efter avgiften densamma. Då den är samma så är det ingen skillnad år 2 och 3 rent teoretiskt.

Men då de flesta fonder kommer i framtiden prestera sämre eller lika som index om man justerar efter risk så spelar avgiften stor roll. Dvs ju högre avgift desto sämre kommer man prestera index.

Kollar man på dyra fonder som presterat bra i år eller de senaste åren så kan man tycka att en avgift på över 1% inte är något problem. Dessa fonder är mer riskfyllda - man riskerar att förlora mer - då avkastning är förknippat med risk.

1 gillning

Jag förstår att risken är mycket högre för en aktiv fond än för en billigare indexfond. Men min fråga gäller även mellan två dyra fonder som kostar tex. 1,5 och 2 %.

Men om en fond kostar 1 % mer, räcker det alltså med att den går 1 % bättre. Alltså om den ena fonden utvecklas 15 % under ett år, så ska den andra gå 16 % för att göra ett likadant resultat? Gäller detta oavsett hur fonderna går?

Även om vi alla här tror på indexfonder, så är vi ju även många som även investerar lite i aktiva fonder, bransch, land eller region. Då de kanske gått bra och tror d kan fortsätta på.

Men var går brytpunkten för när en sådan inte går bättre än index? När de utvecklas likadant?

Vet inte om jag förklarar mig bra.

Du kan testa det numeriskt här:

Ja om en fond kostar 1%enheter mer räcker det med att den går 1% bättre. Om vi inte räknar på en felmarginal på ca en hundralapp per 100 000 kr.

Har du 100 000 kr och får 15% avkastning med 0,2% avgift så har du 114 770 kr
100 000 kr med 16% avkastning och 1,2% avgift har du 114 608 kr.

Fonder som satsat på att köpa fonder som gått bra har tidigare lagts ned för att det gått så dåligt relativt till index.

Men om en fond kostar 1 % mer, räcker det alltså med att den går 1 % bättre. Alltså om den ena fonden utvecklas 15 % under ett år, så ska den andra gå 16 % för att göra ett likadant resultat? Gäller detta oavsett hur fonderna går?

Ja, det stämmer.
Men glöm inte att när du tittar på fondhistoriken (t.ex. på Morningstar eller hos Avanza) visas avkastningen alltid inklusive alla avgifter. T.ex, om du ser på historiken att en indexfond har avkastat 10% på 5 år och en aktiv fond som kostar 2% per år har avkastat lika mycket under samma tid, då är avkastningen under den tidsperioden exakt detsamma för de bägge fonderna.

Men var går brytpunkten för när en sådan inte går bättre än index? När de utvecklas likadant?

Det är ju enkelt. När en aktiv fond går sämre än en indexfond då går den aktiva helt enkelt sämre. Eller när en aktiv fond går bättre än indexfond då spelar det ingen roll om fondavgiften är 0,5, 5% eller 50%.

Det varför man brukar rekommendera indexfonder är att även om många av de aktiva fonderna kan ge bättre avkastning under kortare tidsperioder har det visat sig att de flesta av dem avkastar sämre under längre tidsperioder. Det finns dock några undantag, men det är inte så enkelt att förutspå vilka aktiva fonder som fortsätter att slå index konsekvent även i framtiden. (Måste dock säga att det finns några aktiva svenska småbolagsfonder har lyckats slå index med hästlängder på 10 års sikt, och jag misstänker att det kommer de att göra minst 10 år till.)

1 gillning

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Varför tradar inte folk bland aktiva fonder som går mycket bättre än index för tillfället?