Jämför avgiftens påverkan på din avkastning med vår kalkylator

Kalkylator som jämför två fonder eller investeringar med olika avgifter och dess påverkan på din avkastning

Avgiften är jämte tiden en av de viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller ditt sparande. Avgiften är inte bara den starkaste indikatorn för hur bra en fond kommer gå i framtiden, den avgör hur mycket pengar som faktiskt hamnar i din ficka. Prova själv och se hur stor skillnaden är på en billig och dyr fond.

Prova med dina egna värden eller börja med våra

Nedan kan du göra dina egna antaganden för de två fonderna eller investeringarna som du vill jämföra. De förinställda värdena jämför t.ex. en fondrobot som LYSA med en avgift på 0.4 % med en vanlig aktiv förvaltad fond med en avgift på 1.4 %.

Innan du scrollar vidare, stanna gärna upp gissa hur stor skillnad den 1 % i avgift gör på på 20 år utifrån ett startbelopp på 100 000 kr och ett månadssparande på 1 000 kr. Alltså ett ganska vanligt sparscenario.

Resultat av din simulering

Det totala egna sparandet var över 10 år. En investering i index, utan avgifter, hade vid avkastning, gett en slutsumma på . Nedan ser du de viktigaste resultaten. Under sammanfattningen kan du se det i form av ett diagram. 👍

Skillnaden i slutvärde på 10 år blir:

Slutvärde Fond A med avgift :

eller som procent: .
Skillnaden i vinst är:

eller som belopp .
Slutvärde Fond B med avgift :

eller som procent: .

Avgifter urholkar värdet på ditt sparande mer än du tror

Jämte att komma igång och börja spara och sedan spara i alla tillgångar i hela världen är avgifterna superviktiga att ha koll på. Studier har visat att avgiften är den faktor som har störst betydelse för hur bra en investering kommer att gå i framtiden. Som du dessutom ser i kalkylatorn ovan så spelar den en enormt stor roll för avkastningen. Tumregeln är att aldrig, förutom i undantagsfall, betala mer än max 0.4 procent i avgift för en fond eller sparprodukt.

Det är snart 10 år sedan det slog mig hur stor del av ens sparande som avgifter faktiskt äter upp. I en gammal artikel hittade jag följande bild från ett årsbesked. Det visar hur avgifterna som bolaget och fonderna tar ut, äter upp kapitalet på sikt. Här blev det extra tydligt eftersom jag trots en värdeökning på 8.3 procent lyckades med konststycket att gå back.

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Jag har inget emot att betala för tjänster eller produkter som motsvarar värdet. Mer än en gång i livet har jag sorterat prylar på en hemsida efter ”dyrast överst” och köpt den första. Men det som jag vänder mig mot är när man ta oskäligt mycket betalt för ett marginellt värde. Som i exemplet ovan.

Det andra som jag vänder mig emot är stora avgifter som tas ut oavsett värdet som skapas. Vi hade ju aldrig accepterat att betala extra för en hantverkare som kommer hem till oss men inte löser uppgiften, eller till och med gör saker sämre.

I tabellen nedan har jag sammanställt några vanliga typer av fonder och vanliga avgifter för dessa. I den sista kolumnen har jag även angivit vilken avgift som jag anser man ska anse vara rimlig i normala fall.

Typ av fond Vanliga avgift Rimlig avgift
Svenska indexfonder 0 – 0.80 % 0.25 %
Globala indexfonder 0 – 1.40 % 0.25 %
Fondrobot 0 – 0.85 % 0.4 %
Korta räntefonder 0.15 – 0.80 % 0.15 %
Långa räntefonder 0 – 1.00 % 0.50 %

Det är ett tag sedan jag såg någon siffra för det genomsnittliga priset för svenska aktiefonder, men historiskt har det legat på runt 1.4 procent. Det som är förinställningen i vår kalkylator ovan.

Varför är det viktigt att ta hänsyn till fondavgifterna?

Det är lätt att anta att 0.50 % eller 2.00% per år borde ju inte spela någon roll. Tyvärr så spelar det betydligt större roll än vad man tror på grund av ränta på ränta-effekten. Nedan följer ett konkret räkneexempel.

I exemplet nedan utgår jag från att man placerar 10.000 SEK i en Sverige-fond som under de kommande 10 åren levererar en avkastning på 5 % med en fondavgift om 1.50 %. Då blir matten som nedan:

År Startkapital Avkastning Med avkastning Avgift Efter avgift
1 10 000,00kr 5,00% 10 500,00kr 157,50kr 10 342,50kr
2 10 342,50kr 5,00% 10 859,63kr 162,89kr 10 696,73kr
3 10 696,73kr 5,00% 11 231,57kr 168,47kr 11 063,09kr
4 11 063,09kr 5,00% 11 616,25kr 174,24kr 11 442,00kr
5 11 442,00kr 5,00% 12 014,10kr 180,21kr 11 833,89kr
6 11 833,89kr 5,00% 12 425,59kr 186,38kr 12 239,20kr
7 12 239,20kr 5,00% 12 851,16kr 192,77kr 12 658,40kr
8 12 658,40kr 5,00% 13 291,32kr 199,37kr 13 091,95kr
9 13 091,95kr 5,00% 13 746,54kr 206,20kr 13 540,35kr
10 13 540,35kr 5,00% 14 217,36kr 213,26kr 14 004,10kr

Summan av avgifterna efter 10 år blir alltså 1.841 SEK. Om man räknar om avgiften som en del av den totala avkastningen på 5.845 SEK (=4.004 + 1.841) motsvarar avgiften på 1.50 % per år hela 31.50 % av den totala avkastningen! Detta påstår jag är bra att veta…

Det betyder att förvaltaren har riskfritt plockat hem en tredjedel av din vinst. Om texten för avgifter vore formulerad enligt ”Låt oss förvalta dina pengar och efter 10 år så delar vi 70 / 30”, så tror jag inte att det lika många skulle bortse från avgifterna på samma sätt.

Observera att detta exemplet dessutom är ”snällt” nog att bara räkna med en positiv avkastning varje år – för varje år som det i ovan skulle vara en negativ avkastning, skulle procenten som tillfaller förvaltaren bara öka eftersom förvaltaren får betalt OAVSETT om din avkastning blir positiv eller negativ.

I värsta fall – om förvaltaren skulle underprestera och inte leverera någon avkastning överhuvudtaget så kommer ju avgiften att tas från ditt insatta kapital och din insats kommer tvärtom att minska i värde!

Nedanstående bild illustrerar det på ett ganska tragiskt sätt:

150404-avgifter2

Så här mycket av den totala avkastningen motsvarar den årliga förvaltningsavgiften

I tabellen nedan har jag gjort en tabell baserad på ovanstående exempel där du själv kan se hur mycket av den totala avkastningen som försvinner baserat på den årliga förvaltningsavgiften:

Förvaltningsavgift per år Del av totalavkastningen till förvaltaren vid
nedanstående procentuella avkastning per år
  3 % 5 % 8 % 10 % 15 %
0.10 % 3.43 % 2.10 % 1.35 % 1.10 % 0.77 %
0.25 % 8.58 % 5.25 % 3.38 % 2.75 % 1.92 %
0.50 % 17.17 % 10.50 % 6.75 % 5.50 % 3.83 %
0.75 % 25.75 % 15.75 % 10.10 % 8.25 % 5.75 %
1.00 % 34.33 % 21.00 % 13.48 % 11.00 % 7.67 %
1.50 % 51.50 % 31.50 % 20.35 % 16.50 % 11.50 %
2.00 % 68,67 % 42.00 % 27.00 % 22.00 % 15.33 %
2.50 % 85,83 % 52.50 % 33.75 % 27.50 % 19.17 %

Ovanstående tabell tolkar du alltså enligt följande. Om du investerar i en fond som har en årlig förvaltningsavgift på 1.50 % och fonden avkastar i snitt 8 % så kommer 20.35 % av den totala avkastningen att tillfalla fondförvaltaren över tid. Motsvarande blir det att om du investerar i en fond med 0.75 % i årlig förvaltningsavgift men bara avkastar 3 % per år så behåller förvaltaren en fjärdedel (25.75 %) av din totala avkastning.

Prestationsbaserade fondavgifter

De senaste åren har många fonder även börjat införa så kallade performance-fees, eller prestationsbaserade avgifter (även kallade rörliga avgifter). Dessa avgifterna kan vara både bra och dåliga för dig som kund.

I grunden så tycker jag att prestationsbaserade ersättningar är bra – om man gör ett bra jobb, så ska man ha bra betalt för det. Tjänar du pengar, så ska jag tjäna pengar. Problemet är att fondföretagen utnyttjar den generella kundens okunskap, ointresse och rädsla (att folk kommer med mössan i hand istället för att ställa krav) och skapar komplicerade modeller för dessa performance-fees som de dessutom – fräckt nog – lägger ovanpå de årliga förvaltningsavgifterna.

Det vill säga – det är inte ovanligt att fonder har både en fast årlig förvaltningsavgift på t.ex. 1.50 % och sedan dessutom lägger på prestationsbaserad avgift på t.ex. 20 % mot ett visst index. Här gäller det som kund vara väldigt uppmärksam på vilket index det är som fonden jämför sig med.

Många gånger väljs nämligen ett för kunden sämre jämförelse-index (eller en variant på ett index, som t.ex. utan utdelningsjustering m.m.) eller jämförelse-ränta (t.ex. svensk 3-månaders ränta) eftersom det är lättare att ”slå” – vilket leder till att man kan ta mer pengar från investeraren.

Det är alltså t.ex. en enorm skillnad om en fond som t.ex. har en 20 % rörlig avgift avkastar 10 % per år och jämför sig mot:

 1. OMX Stockholm 30 som avkastar ca 8 % per år. För då blir den rörliga avgiften, som baseras på överavkastningen mot index: ( 10 % – 8 % ) * 0,20 = 0.4 %. Du som investerare får alltså behålla 9.60 % av de 10 %.
 2. 3-månaders ränta som avkastar ca 3.00 % per år. För då blir den rörliga avgiften, mot överavkastningen enligt samma formel ( 10 % – 3 % ) * 0,20 = 1.4 %. Du får alltså bara behålla 8.40 %. Avgiften i detta fallet är mer än 3 gånger så stor som i det förra exemplet.

Ponera då att den rörliga avgiften är 1.40 % som i exempel två ovan, samt att fonden dessutom har en årlig förvaltningsavgift på 1.00 % det betyder att du är uppe i nästan 2.50 % i årliga avgifter. Jämför du då det med tabellen som jag hade ovan så betyder det att på sikt kommer du att betala nästan 27.50 % av din totala avkastning till förvaltaren.

Enligt den amerikanska TASS-databasen har det vanligaste upplägget de senaste åren varit 1.50% i årlig förvaltningsavgift, samt 20% rörlig avgift vilket i snitt har gett en medianavgift på 3.77%.

Är fonderna värda sina förvaltningsavgifter?

Att svara på den frågan är extremt svårt och komplext – för det är både ja och nej. Det beror på faktorer såsom placeringshorisont, risknivå och avkastning. Flera undersökningar visar att upp till 75 % av alla fonderna slår inte sitt jämförelseindex eller har en risknivå som överstiger den vanliga börsens. Dessa förtjänar sällan sin avgift eftersom en investering i en passivt förvaltad fond i de fallen är bättre (och idag finns de dessutom utan avgifter).

De resterande 25 % är förmodligen värda sin avgift – åtminstone enskilda år. För det handlar ju inte om att bara slå sitt index ett enstaka år utan att göra det år efter år. Det är här utmaningen är. När man pressar många av de stora pensionsbolagen så erkänner de att mindre än 10 % av kunderna är aktiva och byter fonder från dem, som de tecknade vid inköpstillfället. Tittar vi på ett 10 – 33 års perspektiv (genomsnittlig tid för ett pensionssparande) så är det få fonder som överpresterar mot index.

De fonder som jag anser det vara värt att betala en hög avgift för är fonder som leverar en hög riskjusterad avkastning. Det vill säga en avkastning som är hög, inte i absoluta tal, utan hög i förhållande till den risken som fonden tar. Du kan läsa mer i min artikel om Sharpe-kvoter här.

Enligt en amerikansk undersökning som jämförde 4.800 hedgefonders resultat under perioden 1995 till 2006, kom fram till att den genomsnittliga avkastningen efter avgifter var ca 9 %. Vilket är 2.60 % lägre än om man jämför med S&P500 som steg med 11.6 % under samma period. MEN – skillnaden var att hedge-fonderna tog bara hälften så stor risk. Det vill säga att det var dubbelt så riskabelt att investera i S&P500-indexet som det var att investera i hedge-fonderna. En hög risk-justerad avkastning motiverar alltså uttaget av en hög avgift anser jag.

Som en tum-regel anser jag att det är rimligt att anta att en sådan fond skall ha en standardavvikelse på under 8 %. Annars är det nämligen lika bra att investera pengarna i en vanlig aktiefond då dessa risken annars inte motsvarar avkastningen.

Slutsats och sammanfattning

Slutsatsen som jag tycker att man ska dra utifrån denna artikeln är att man bör vara väldigt medveten om hur dina fonder tar ut sina avgifter, samt ställa krav och t.ex. kräva en historik över hur avgifterna har sett ut. På samma sätt bör du vara extremt hård och byta fond om din fond underpresterar mot jämförelseindex.

Använd sunt förnuft och avvisa inte alla fonder på grund av att de har höga avgifter – utan sätt det i jämförelse med den riskjusterade avkastning som de har. Det kan vara rimligt att betala den om det verkligen blir en win-win-situation. Jämför också alltid mot alternativen – vad är alternativen som du skulle kunna jämföra mot?

Det vill säga – om jag inte slår OMX Stockholm 30 – som där finns en fond med 0 % i avgifter – då finns det ju ingen mening för mig att hålla på med det jag gör, utan då är det lika bra att lägga in pengarna där, eller hur? (dessutom gör den mellan 8 – 11 % per år, utan avgift vilket är fullt godkänt tycker jag).

Sammanfattning av de viktigaste poängerna
 • När du skall välja fonder – när du har valt typ av fond – jämför då alltid Sharpe-kvoten (den riskjusterade avkastningen) ju högre desto bättre.
 • Jämför även fondernas avgifter – ju lägre desto bättre.
 • Byt fonder som underpresterar mot sina index eller i förhållande till risken som de tar (standardavvikelsen)
 • Använd sunt förnuft, var försiktigt positiv och titta verkligen efter vad den totala kostnaden blir för dig över tid.
 • Använd tjänsten Morningstart (www.morningstar.se) som har information om alla fonder som finns.

Jag själv köper idag bara fonder som har max 0.4 % i avgift. Vi har två fonder med högre avgifter men det är på grund av att det inte finns några billigare alternativ till dem.

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej. Du som skriver ansvarar själv för innehållet i din kommentar.

Gravatar ikon för användaren

32 kommentarer finns till denna artikel
Kommentarerna nedan förhandsgranskas inte och varje skribent ansvarar för sitt eget innehåll.

 1. Jag rekommenderar denna läsning , som jag själv använt när jag haft pensionsutbildning för fackliga medlemmar,
  https://www.alecta.se/globalassets/dokument/rapporter/6176_rovdriften_penssparare.pdf
  Det är Alecta som på ett enkelt sätt sätter fokus på missar i tjänstepensionsystemet. Men tack för en bra sida.
  Jag har dock en fråga! Vi har Nordea som Bank, Går det att pruta på förvaltningsavgifterna som en trogen kund?

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Peter Holkko
 2. Vill räkna vad kostar mig i snitt då ökar jag antalet i viss aktie nämligen om man har 27000 st som kostade i snitt 1,8 kr/st hur många till måste jag köpa för att uppnå dagspriset på 0’306kr/st?

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Ghodrat Gavanji
 3. Hej!

  Tack för en mycket lärorik hemsida!

  Jag undrar hur ni ser på att flytta sin passiva hink från sitt ISK på storbank med avgift 1,55% till tex LYSA med avgift på 0,37% utifrån börsläge? Spelar det någon roll om man flyttar ”hinken” när innehavet tappat i värde som i år (-13%)?

  Svara
  14
  Gravatar för användaren
  Christoffer Backlund
 4. Superbra sida. Frågan är var jag ska sätta in pengarna som jag fick nu när jag sålt andelar i en fond – inte i ISK – som jag nyss sålde från Swedbank Robur räntefond kort plus för att jag tyckte den gick så dåligt. Kanske borde välja en indexfond då.

  Svara
  2
  Gravatar för användaren
  H.V
 5. Hej

  Dilemmat är väl att även om två fonder är av samma typ så ger dom lite olika avkastning, dvs förvaltaren trots allt har en viss betydelse. Om man t ex vill jämföra två ”småbolagsfonder” där den ena haft ett par procent högre avkastning i snitt varje år men en procent högre avgift, så torde det också påverka resultatet. Går det att få in i räknesnurran?

  Svara
  25
  Gravatar för användaren
  Mikael Ovesdon
 6. Hej!
  Om man skulle vilja räkna på ett följande sätt.
  En fond ger avkastning på 5% med avgift på 0,2%, vad måste en annan fond med avgift på 1,6 prestera för att uppnå samma avkastning efter avdragen avgift.
  Du fattar säkert vad jag menar. Hur mycket avgifter kan man ”svälja”för att vinna nått. Ett slags brytpunkt när det börjar ”löna sig” med en högre avgift.

  Zbigniew
  ny på sidan

  Svara
  10
  Gravatar för användaren
  Zbigniew
   1. Tack för detta svar! Var en fråga jag också hade. En annan fråga jag har är: Om jag köper en aktiefond, eller indexfond, bör jag köpa det i ISK, Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto?

    1
    Gravatar för användaren
    Andreas Flink
   2. Hej Andreas!

    Jan har skrivit en artikel om just det, du hittar den här!

    1
    Gravatar för användaren
    Robin Wikström
 7. Intressant!

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Tom Blomqvist
 8. Vad förlorar man med ”ränta-på-ränta”-effekten?

  Svara
  1
  Gravatar för användaren
  Eriksson
 9. hej, jag har senaste månaden börjat läsa, och följa, råden i denna blogg. Styrkt av min nyfunna kunskap gick jag in på pensionsmyndighetens hemsida och fann detta https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondavgiftensBetydelse.html
  Jag tänkte det kunde vara intressant att veta att pensionsmyndigheten också tycker att avgifter är viktiga att hålla koll på.

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  will
 10. Bra sida

  Svara
  1
  Gravatar för användaren
  Anders
 11. Hej, måste börja med att säga att detta är en mycket bra kalkylator. Jag tror dock att jag har hittat en bug i den. Det gäller procentsatsen i den första tabellen ”Avgifterna i förhållande till total avkastning” där ordet ”total” är viktigt. Det verkar som att kalkylatorn tar: avgiften / avkastning efter avgift. Det borde vara: avgiften / avkastning innan avgift. Det vill säga så som det är beräknat i inlägget ”Fondavgifterna som urholkar värdet på dina investeringar”.

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Per
 12. Hej Jan

  Får som många tacka för det du delar med dig till oss gräsrötter utan större kunskap. Jag öppnar en nybörjar portfölj så får vi se hur den utvecklar sig

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Jan-Erik
 13. Har en fond med 1,5%avgift och hur lång tid tar det om jag byter till en fond med 0,2%avgift när jag betalat 30%skatt på ex.vis en vinst på 100000kr och en förutsättning att fonderna har samma avkastning 8% (återinvesteringen blir 30000kr mindre första året

  Svara
  7
  Gravatar för användaren
  IG
 14. Jag tycker att denna kalkyl är lite missriktat. Om man vill värkligen veta hur mycket man förlårar p.g.a. avgifter måste man kalkylera med hur mycket avkastning det kommer att bli helt utan avgift och jämföra det med vad som man får efter avgifterna dras.

  Egentligen man kan tänka på avgiferna bara som en minskning av avkastningsprocenten. Om brutto räntan är BR, avgiften är A netto räntan (avkastning) NR bli: NR = BR – A – BR * A.

  Det är ganska uppenbart att om man sparar med än lägre avkastning under många år absolut skillnaden blir också stor eftersom differensen av två exponentialfunktioner kommer också att vara exponentiell.

  Svara
  1
  Gravatar för användaren
  Marcello
 15. Ifall fonden har lågt värde från början och avgiften är fast så blir fonden helt tömd över tiden.
  Vad händer då?

  Med vänlig hälsning
  Hans

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Hans Rosell
 16. Hej Jan

  Väldigt intressant det du skriver om fondavgifter. Men enligt mitt räkne exempel nedan tappar man ännu mer pengar
  under dom 10 år man sparat ?! DETTA STÄLLT MOT ATT MAN INTE BETALAR NÅGON AVGIFT ALLS.

  10 000 kr 1,05 10 500 kr
  10 500 kr 1,05 11 025 kr
  11 025 kr 1,05 11 576 kr
  11 576 kr 1,05 12 155 kr
  12 155 kr 1,05 12 763 kr
  12 763 kr 1,05 13 401 kr
  13 401 kr 1,05 14 071 kr
  14 071 kr 1,05 14 775 kr
  14 775 kr 1,05 15 513 kr
  15 513 kr 1,05 16 289 kr

  mvh

  Lars

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Lars Roy
 17. Grymt!

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Gustav
 18. Bäst jäkla räkneredskapet på åratal !!!

  Grymt bra och till ful användning för min portfölj omgående !!!!!

  Tack !!!!

  Svara
  1
  Gravatar för användaren
  Freddy
  1. Hej, en fundering. Det är ju så att de fonder (iaf SEB Bioteknikfond) har en högre snittavkastning (30%) men en förvaltningsavgift på 1,5%. I det fallet anser inte jag man kan jämföra det med en fond som har 8% snittavkastning men med förvaltningsavgift 0.2%. I det fallet lär väl oavsett avgifter den dyrare ge mer pengar netto. Med reservation att man fortsätter gå plus alltså. Mvh Daniel

   Svara
   2
   Gravatar för användaren
   Daniel
 19. Tack för din utmärkta analys, ett suveränt jobb du gjort inte minst för oss som ryggmärgsirriterar oss på bankernas avgifter men inte satt in oss nog för att förstå vad som är rimligt.

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Niklas
 20. Spiltan Investmenbolagsfond kanonbra nu.

  Svara
  1
  Gravatar för användaren
  Allhjälpen
 21. Tack för att du sprider ljus i avgiftsmörkret till oss med dunkel syn.

  Fortsätt det goda arbetet!!!

  Vänligast,
  JK

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Johnny
 22. Jag är bara så tacksam för att du vet och kan och delar med dig så att vi oinsatta kan läsa och lära.

  Tack, tack / Mia

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Mia Eriksson

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök