RikaTillsammans - Allmänna villkor

Allmänna villkor

Detaljerad information om villkoren för bloggen, kommentarer, nyhetsbrevet, podden m.m.

Dessa allmänna villkor gäller för RikaTillsammans AB med org. nr. 559006-8960 (nedan benämnt “RikaTillsammans”) avseende information och tjänster på webbplatsen www.rikatillsammans.se (nedan benämnt “rikatillsammans.se”, ”webbsidan”, ”nyhetsbrevet”, alternativt ”hemsidan”).

Genom att använda webbplatsen godkänner du nedanstående allmänna villkor.

1. Om rikatillsammans.se

Rikatillsammans.se är en kombinerad blogg, podd och vlogg som drivs av RikaTillsammans AB. Hemsidan syftar till att inspirera läsare i olika frågor av privatekonomisk karaktär och att ge generell information om sparande och ekonomi.

Besökare på rikatillsammans.se kan även välja att prenumerera på ett nyhetsbrev bestående av bland annat information som förekommit på rikatillsammans.se, kommentera på artiklar, frågor och svar samt ställa frågor och få svar av andra läsare.

Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan, nyhetsbrevet, podd- och videoavsnitten, frågor och svar samt andra relaterade produkter och tjänster som tillhandahålls av RikaTillsammans. RikaTillsammans är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och kurser.

2. Otillåten användning

Du får bara använda hemsidan och dess tjänster för privat bruk och får inte använda dem på ett sådant sätt att RikaTillsammans eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Tjänsterna får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler samt RikaTillsammans särskilda anvisningar från tid till annan. Tjänsterna får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m. Vidare får tjänsterna inte användas till:

 • att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • att publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
 • att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
 • att göra inlägg eller ladda upp bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

3. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till hemsidan eller dess tjänster och produkter tillhör RikaTillsammans.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av RikaTillsammans tjänster, produkter eller utformning av dess webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

4.1. Ansvarsbegränsning

Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls under RikaTillsammans presentationer (oavsett om detta sker vid i artiklar, poddar, vloggar, föreläsningar, seminarier eller webbinarier m.m.) lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.

Den allmänna informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som RikaTillsammans bedömer vara tillförlitlig. RikaTillsammans kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande information i analyser baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för besökare, läsare, tittare och deltagare i Sverige.

Syftet är att ge en allmän information till deltagarna vid RikaTillsammans presentation och utgör således inga personliga investeringsråd eller en personlig rekommendation. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du och deltagare bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller
annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information på RikaTillsammans.

RikaTillsammans påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans.

Ingen del av materialet eller informationen som tillhandahålls under RikaTillsammans presentation får reproduceras eller distribueras till någon annan person.

4.2. Användning av RikaTillsammans

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla RikaTillsammans skadelös för krav som tredje man riktar mot RikaTillsammans på grund av din användning av rikatillsammans.se. Vidare medger du att ersätta RikaTillsammans för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas RikaTillsammans genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

RikaTillsammans lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

RikaTillsammans ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar RikaTillsammans inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av rikatillsammans.se.

4.3. Information om risk

Historiskt har ett långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få sina pengar att växa. Det finns mycket som talar för att det kommer vara så även i framtiden, men ingen kan förutsäga framtiden och det finns tyvärr inga garantier.

Allt sparande innebär en risk och du kan både tjäna och förlora pengar. I värsta fall är det inte ens säkert att du får tillbaka pengarna du satt in. Därför är det viktigt att du är försiktig, tar hänsyn till din egen situation, gör din egen analys, se gärna avsnitt #99 och #302, inte investerar mer än du kan förlora och är allmänt skeptisk. Se alltid till att ha en bra buffert INNAN du börjar investera.

Om du känner dig osäker; börja med vår kom-igång-guide på rikatillsammans.se under ”Börja här”. Du kan även ställa en fråga i kommentarerna eller i RikaTillsammans-forumet. Vi kan även tipsa om duktiga oberoende finansiella rådgivare om du önskar det.

Vi ger ingen personlig rådgivning och förvaltar inte andras pengar. Allt vårt material är en allmän information och våra personliga subjektiva åsikter utifrån vår ekonomiska resa. Utgå från att vi har egna pengar investerade i de placeringar vi pratar om, framförallt indexfonder och fondrobotar. För oss är det skin-in-the-game och ett tecken på att vi och du sitter i samma båt.

För tydlighetens skull påminner vi alltså om att:

 • Investeringar kan och kommer i perioder att både öka och minska i värde. Under Corona-kraschen under 2020, sjönk t.ex. börserna med 30% på 3 veckor. Det är inte heller orimligt att räkna med att under din sparkarriär kommer du förlora 50% eller mer vid minst 1-2 tillfällen per 10 år givet att du investerat i t.ex. en global indexfond eller fondrobot som vi brukar prata om.
 • Det finns även situationer då du kan förlora hela ditt insatta kapital, det har hänt personer som investerat i t.ex. krypto, onoterade aktier, i Ryssland innan invasionen av Ukraina eller andra alternativa investeringar.
 • Investera därför aldrig mer än du har råd att förlora. Läs denna mening en gång till.
 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – det finns inget samband eller forskning som tyder på att något som har gått bra historiskt kommer att fortsätta gå bra framgent.
 • Det är viktigt att själv sätter dig in i det som du investerar i och inte investerar i något du inte förstår.
 • Ta kontakt med en oberoende finansiell rådgivare (lista här) om du är osäker och vill ha tips kring din egen personliga situation.
 • Vårt forum är ett anonymt forum på Internet. Vi kan inte har och har inte koll på exakt allt som skrivs där. Var därför väldigt försiktig och var skeptisk till allt som skrivs. Även sådant som kommer från oss, vi har gjort mängder av misstag genom åren.

Om du har frågor eller funderingar, ta kontakt med oss via forumet eller mejl nedan.

5. Integritet

5.1 Personuppgifter som behandlas

RikaTillsammans kan komma att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som hanteras är:

 • Nyhetsbrev – datum för anmälan till nyhetsbrevet, epostadress och eventuellt för- och efternamn då dessa är valfria.
 • Kommentarer – du kan kommentera anonymt, de uppgifter som sparas är angivet tidsstämpel, namn, epostadress, kommentar, ip-adress och eventuell angiven url.
 • Frågor och svar – du kan fråga/svara anonymt, de uppgifter som sparas är angivet namn, epostadress, fråga/svar, tidsstämpel och ip-adress.
 • Partners – normal kundadministration.
 • Övrigt – Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Eftersom personlig integritet är viktig, så kan du vara anonym i alla fallen ovan även om det kan begränsa webbplatsens funktionalitet (t.ex. vid mejl av notiser av kommentarer, frågor eller svar). RikaTillsammans samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

5.2 Hur hämtar vi information?

RikaTillsammans hämtar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. Exempel är formulär för: kommentarer, nyhetsbrev, frågor, svar och kalkylatorer.

5.3 Ändamålet med informationen

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster.

5.4 Hur lagras informationen?

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. MailChimp för nyhetsbrev.

5.5. Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

Som användare av RikaTillsammans, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att RikaTillsammans inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontaktuppgifter finns på: imy.se

5.6 Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på RikaTillsammans överförs inte till tredje part. Däremot kan RikaTillsammans använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade tjänster och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å RikaTillsammans vägnar.

5.7 Övrigt

När det gäller nyhetsbrevet så kan du göra ändringar och radering själv via MailChimps hemsida.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. RikaTillsammans AB kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

5.8 Cookies

Om Cookies
RikaTillsammans använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt vår webbplats i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt.

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare. Att radera cookies gör inte att dina personliga inställningar försvinner.

Om du inte accepterar cookies
Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.

Att inte acceptera cookies kan vidare föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att information laddas långsammare.

Den mängd reklam som visas på webbplatser påverkas inte av om du accepterar cookies eller inte, utan det kommer att visas samma mängd reklam.

Mer information om cookies
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige. Klicka här för att läsa mer om cookies och reglerna kring detta på PTS hemsida.

6. Publicering av kommentarer på rikatillsammans.se

Som besökare på rikatillsammans.se har du ibland möjlighet att kommentera på blogginlägg, frågor och svar. Kommentarerna granskas inte av RikaTillsammans och du ansvarar därför själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.

RikaTillsammans tjänster och webbplats får endast användas för att publicera kommentarer som är förenliga med dessa allmänna villkor. Om RikaTillsammans uppmärksammar eller blir uppmärksammade på som strider mot de allmänna villkoren eller i övrigt emot lag är RikaTillsammans berättigade att omedelbart ta bort dem från webbplatsen.

Du har möjlighet att uppmärksamma RikaTillsammans på kommentarer eller inlägg som du har anledning att anta strider mot dessa allmänna villkor eller tillämplig lagstiftning, genom att kontakta oss.

Genom att publicera material på rikatillsammans.se garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till RikaTillsammans enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att RikaTillsammans utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat.

7. Uppmärkning av annonslänkar och samarbeten

Från tid till annan genomför RikaTillsammans samarbeten med andra företag vars tjänster och produkter bedöms som relevanta för RikaTillsammans läsare. I de fall att RikaTillsammans har fått ersättning för en artikel så kommer det tydligt att märkas upp och anges som ”I samarbete med [företagsnamnet]”. I de fall att RikaTillsammans får ersättning då du klickar på en länk, så kallade annons- eller affiliatelänkar, kommer dessa att också tydligt märkas upp med ”(annonslänk)”. Du kan läsa mer i vår annonspolicy nedan.

12 september, 2014
Policy om samarbeten

Sedan start har vårt mål varit att den absolut majoriteten av våra artiklar och avsnitt ska vara kostnadsfria och tillgängliga för alla. Det är möjligt tack vare våra plustjänster, våra Patreon-community och väldigt noga utvalda samarbeten med företag där vi själva är kunder. Ditt förtroende är extremt viktigt för oss. Det är inget vi tar […] Läs mer.

Visa mer information
Läs mer

RikaTillsammans är aldrig part i en transaktion med dig som läsare, åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen eller med en eventuell partner.

8. Villkor för utbildningar och event

8.1 Bokning, bekräftelse och betalning

En bokning till ett event är bindande. I samband med bokningen får du en bekräftelse via mejl från RikaTillsammans. Parallellt får du även en faktura från vår leverantör Billogram. Om informationen i bekräftelsen inte stämmer, kontakta oss så fort som möjligt via mejl på event@rikatillsammans.se eller via meddelande-funktionen i Billogram.

Du behöver vara minst 18 år gammal för att delta. Fakturan skall oavsett förfallodatum vara betald innan eventet äger rum, om inte annan skriftlig överenskommelse har gjorts.

För workshopen ingår: utbildningsdag ledd av Jan Bolmeson, lunch, för- och eftermiddagsfika samt viss utbildningsdokumentation i digital form samt en uppföljande digital frågestund, i avgiften. Priset för workshopen är 3 600 kr inkl. moms.

För FikaTillsammans/Patreon-event ingår: inträdesbiljett till tillfället och en afterworkbuffé (dryck ingår inte). Kostnad för FikaTillsammans står specificerat per tillfälle, men är oftast 300 kr inkl. moms.

För Livsplan-kickoffen ingår: två utbildningsdagar ledda av Jan Bolmeson och Moa Diseborn, för- och eftermiddagsfika, lunch och två middagar (torsdag och fredag). Priset för Livsplans-kickoffen är 10 200 kr inkl. moms.

Individuella avvikelser från ordinarie pris kan förekomma.

8.2 Vid själva event-tillfället

Alla vår event hålls i centralt belägna platser i respektive ort. Exakt plats meddelas senast 1 vecka innan själva eventet om det inte är specificerat i bekräftelsen. RikaTillsammans kan komma att ändra lokal upp till en vecka innan eventets start.

Tiderna är specifika för varje event, men workshoparna pågår oftast mellan 09:00 och ca 17:00 på en helgdag. FikaTillsammans är oftast en veckodag från 18:00 till ca 20:30. Livsplan-kickoffen är oftast torsdag kväll till lördag kväll.

Minst 14 dagar innan eventet behöver du meddela om du har några särskilda behov eller önskemål inför eller under eventet. Vi försöker tillsammans med vår lokalleverantör i största möjliga mån tillgodose allergivänlig kost om det är av etiska eller medicinska skäl. Vi kan tyvärr inte tillgodose speciella matönskemål eller tillfälliga dieter.

I övrigt gäller att: Fotografering kan förekomma på eventet. Vill du inte vara med, meddela fotografen på plats. Parfymer och rakvatten undanbedes med hänsyn till allergiker. Om du uppträder störande kan du bli ombedd att lämna utan någon ersättning. Du står själv för de kostnader om du åsamkar skador på vår eller leverantörens utrustning.

Husdjur är inte tillåtna och vi rekommenderar inte att ha med dig barn. Om det förekommer en störning kan du som ansvarar för barnet visas ut ur lokalen. RikaTillsammans ansvarar inte för värdesaker eller kvarglömda kläder

8.3 Hantering av personuppgifter

RikaTillsammans kommer att hantera dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla eventet. Det innebär att vi kommer att hantera uppgifter som namn, epost, mobilnummer, matönskemål och eventuella företagsuppgifter.

Inför eventet kommer du att få

 • En bekräftelse vid anmälan
 • Ett välkomstbrev ca 1 vecka innan eventet
 • Ett SMS kvällen innan
 • Ett uppföljningsmejl efter eventet

8.4 Ombokning, avbokning och ångerrätt

RikaTillsammans tillämpar generösa av- och ombokningsregler som vi kan. Det betyder att om vi kan avboka dig gentemot vår lokalleverantör utan kostnad så kommer vi att göra det. Vi förbehåller oss rätten att utöver det ta ut en administrativ avgift om 200 kr och eventuella kostnader för den del av tjänsten som redan har utförts (t.ex. inköp av mat och material).

Fram tills 30 dagar innan eventet kan du avboka utan kostnad eller överlåta din plats till någon annan. Därefter behöver vi ta ut den kostnad som lokalleverantören tar av oss per person och en administrativ avgift på 100 kr.

Oftast, men inte alltid är lokalernas villkor:

 • 100 % kan återbetalas vid om/avbokning fram till fyra veckor innan
 • 25 % kan återbetalas vid om/avbokning fram till två veckor innan
 • 10 % kan återbetals vid om/avbokning fram till en vecka innan

Vid avbrutet deltagande på eventet utgår ingen ersättning eller återbetalning. I de fall att fakturan har gått till ett inkassobolag behöver du betala hela fakturan plus de eventuella kostnader som inkassobolaget tar ut.

Ovanstående gäller även om du kan visa att du är förhindrad att delta mot uppvisande av läkarintyg. Däremot erbjuds du då att omboka din utbildning till ett annat datum utan den administrativa extrakostnaden.

Avanmälan sker via mejl till event@rikatillsammans.se och är giltig först när du har fått skriftlig återkoppling. OBS! Utebliven betalning av fakturan gäller INTE som en avanmälan.

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingicks, det vill säga när du gjorde bokningen via hemsidan. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt ska du utan onödigt dröjsmål klart och tydligt meddela oss detta. Vid utnyttjad ångerrätt kommer du att få hela din betalning återbetald inom 30 dagar, förutsatt att du redan betalat fakturan och ovanstående brytdatum om vi meddelat lokalen din ankomst. Du har inte rätt till återbetalning om du utnyttjar ångerrätten efter eller under det att eventet ägt rum, oavsett om du deltagit eller ej.

8.5 Om eventet ställs in

RikaTillsammans förbehåller sig rätten att ställa in workshopen vid handledares sjukdom eller vid otillräckligt antal anmälda deltagare. Vid eventuell inställd workshop erbjuds du flytta din plats till annat datum. Om datumen inte passar dig återbetalas alla inbetalda avgifter till dig. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.

8.6 Reklamation och tvist

Om du är missnöjd med ett event så kan du reklamera inom 30 dagar från att eventet ägt rum. RikaTillsammans åtar sig att följa den rekommendation som Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) ger. I övrigt prövas tvister i allmän domstol.

9. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av rikatillsammans.se ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

10. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: RikaTillsammans AB
Adress: c/o Jan Bolmeson, Önskegatan 15, 214 58 Malmö
E-postadress: jan@rikatillsammans.se

Fråga eller kommentar till artikeln? Besök gärna forumet. 😊

Om du har fråga, kommentar eller fundering till denna artikel så får du väldigt gärna skriva den i RikaTillsammans-forumet. I forumet får du betydligt fler och bättre svar, dessutom snabbare. Självklart kan du vara anonym eller bara läsa vad andra skrivit.

PS. Du kan komma i kontakt med oss via den lila "Hjälp"-knappen nere till höger. På grund av bloggens storlek klarar vi tyvärr inte längre svara personligt på alla mejl eller ens svara i rimlig tid, därav hänvisningen till forumet.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök