KF/ISK barnsparande bestämmanderätt

Hej

Jag har en fundering gällande barnsparande.

Som jag har förstött så har en kapitalförsäkring fördelen att man som föräldrar behåller bestämmanderätten över kontot även efter barnets 18-årsdag (om man så vill). Vidare så är min förståelse att pengarna tillfaller förmånstagaren på 18-årsdagen, i detta fall barnet vid ett eventuellt dödsfall? Detta skulle i så fall innebära att den andra föräldern inte bibehåller bestämmanderätten vilket var en av fördelarna med kontoformen från första början?

Min fråga lyder således, om man som förälder vill säkerställa bestämmanderätten skulle det inte vara fördelaktigare att barnspara i ett ISK i eget namn. Detta skulle innebära att kontot tillfaller sambo som kan fortsätta förvalta sparandet vid ett eventuellt dödsfall?

Jag har inte sett just denna fråga lyftas tidigare så kanske är det något jag själv missat när jag läst på?

Detta förutsätter ju så klart att båda föräldrarna själva kommer överens och att man har koll på vad som gäller med hänsyn till arv med mera.

Så som jag har förstått så kan man lösa det med hjälp av ett testamente. Men har inte fått det bekräftat.

kanske läser frågan på ett annat sätt. Men på min Kf som är sparande till barnen står min sambo som förmånstagare före barnen. Dvs går jag bort tar min sambo över sparpengarna. Går min sambo bort behåller jag ju sparandet. Skulle jag bli ensam kvar skulle jag förmodligen skriva in någon av mina föräldrar som förmånstagare och förklara hur de ska bära sig åt.

Vid dödsfall och man är sambo så ärver barnen viss del. 25%. Man kan inte skriva bort barnen förutom om man är gift och det är gemensamma barn

Såhär står det.

Make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådana saknas, barn eller om sådana saknas, arvingar. Utfallande belopp till förmånstagare ska var förmånstagarens enskilda egendom.

Men det har jag aktivt fått välja.

Såhär ser min ordning ut.
Saxat från Avanza.

Make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådana saknas, barn eller om sådana saknas, arvingar. Utfallande belopp till förmånstagare ska var förmånstagarens enskilda egendom.

Det blev lite plottrigt av alla kommentarer jag skrev så sammanställer dem i ett svar.

på Avanza kan man ändra förmånstagare för sin KF.
På mitt konto ser den ut såhär:

Make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådana saknas, barn eller om sådana saknas, arvingar. Utfallande belopp till förmånstagare ska var förmånstagarens enskilda egendom.

dvs, skulle jag gå bort så tar min sambo över sparandet, går min sambo bort, då har jag kvar mitt sparande. Tror även du kan skriva in annan förmånstagare tex far/morförälder ifall du blir ensam kvar.

skulle du ha pengarna på Isk i ditt namn så tar inte din sambo över det rakt av. Man kan skriva bort sina barn till del i ett testamente men är man inte gift så kommer barnen ärva minst 25%, sin laglott.

är man gift och barnen är gemensamma så tillfaller ditt isk din make/maka. (Om barnen är gemensamma)

jag skulle rekommendera dig att höra av dig till den bank där du har kf och ändra förmånstagare. Går inte det så bli kund hos avanza genom länk från bloggen. För där kan man ändra.

Hej Emil!

Först och främst så har du rätt tankar runt en KF, du kan skriva ditt barn som förmånstagare och denne blir då arvtagare till just detta konto före sambo och maka/make om du inte har skrivit något annat i ett testamente/samboavtal.

Angående KF i ditt namn eller en ISK så är det skillnad om du är sambo med din partner eller gift, är du gift så kommer din make/maka att ärva allt så länge du inte har ett särkullbarn eller skrivit bort något i ett testamente.
Skulle ni vara sambo och inte har ett samboavtal där ni har särskilda bestämmelser så kommer alla dina personliga pengar att tillfalla ditt barn, detta eftersom en bodelning/dödsbo vid samboskap endast delar på bostad och bohag, där hamnar inte pengar på konto.

Så det beror lite på hur det ser ut för er i erat förhållande.
Lättast är att skriva ett testamente och bestämma allt där så löser det sig.