Kf eller ISK för barnsparande

Hej!
När det gäller sparande till barn ska KF vara bättre än ISK, men när man sparar till sig själv ska ISK vara bäst. Handlar det om att KF kan överlåtas? Isf borde ju pengarna flyttas ändå från KF till ISK när barnen fått pengarna? Då övergår vi pengarna till att vara barnens egna sparande…
Kan någon vara snäll och förklara? :exploding_head:

När du kör KF så är det i det eget namn, men du kan sätta barnet som förmånstagare (barnet får pengarna om du avlider). Så du kan alltså själv råda över pengarna när dom ska tas ut osv.

Vi använder ISK. Då har vi full kontroll när och hur vi ger barnet pengarna. Jag ser ingen fördel alls med KF.

1 gillning

Men då kör du alltså ISK i ditt egen namn? Man kan ju också öppna ett ISK i barnets namn, men då övergår ju allt på 18-årsdagen…

Exakt, i mitt eget namn.

Men jag kan väl lika gärna köra ISK i mitt eget namn?

Det är lite hugget som stucket om man kör KF eller ISK. Själv har jag historiskt alltid kört KF för allt mitt sparande. Jag ser främst två fördelar:

  1. Min sambo är förmånstagare snarare än barnen. Skulle jag gå bort vill jag inte att mina minderåriga barn ska ta över mitt sparande.
  2. Utdelningar från utländska aktier är väldigt bökigt med ISK. Med en KF så sköter Avanza allt det där. Jag har utländska aktier även i barnportföljen.

En annan skillnad är om man skulle få för sig att flytta utomlands. Då har KF några fördelar till.

3 gillningar

Inser att ett konto jag har sparande i är kf nämligen. Min tanke är att jag bör ta ut pengarna och flytta dem till ISK. Om det skulle finnas några upenbara fördelar med KF kan jag istället låta pengarna vara kvar där de ligger.
Jag har något vagt minne av att det är bättre med ISK för eget sparande? Lättare att hantera beskattning?

Håller med, utländska aktier är en fördel med KF. Är man ogift och har gemensamma barn är ju annars testamente något att verkligen fundera på att skriva så inte hela barnens arv hamnar hos någon hos någon förmyndare att ta han om tills barnen fyller 18 om olyckan skulle vara framme. Peppar peppar.

Beskattas samma, så du kan lika gärna ha det kvar om du ändå tänkt öppna ett ISK i ditt eget namn. Men du kan fundera över om du vill sätta någon som förmånstagare.

Det är sant men man kan aldrig testamentera bort 100 % till sambon (barnen har rätt till minst 50 %) så en KF är lättare ur den aspekten.

1 gillning

Klokt. Har redan sett över förmånstagare mm i testamente. Om det inte är några uppenbara nackdelar verkar det inte som jag behöver ändra något. :slightly_smiling_face:

Bara om du har utländska aktier som har utdelning.

Kör du t.ex. bara fonder finns ingen fördel med KF. Men ja, allt beror på om man är gift, om man har testamente, etc etc.

1 gillning

Det finns egentligen två fördelar med KF, båda har väl egentligen nämnts.
Det är att du kan sätta en person som förmånstagare som då får pengarna om du skulle avlida, skulle du istället ha pengarna på ett ISK och inte har något testamenterat så kommer pengarna tillfalla ordinarie arvsordningen.

Den andra är just att den källskatt som överstiger den avtalade procentsatsen (oftast 15%) kommer banken hjälpa till att kräva tillbaka, annars får du göra det själv till utländska myndigheter.

Kostnaden för en KF är egentligen ingen skatt, utan en riskpremie. Den dras direkt på KF:en och kommer inte att tas upp i deklarationen.
ISK har en schablonbeskattning och tas upp i deklarationen.

Däremot är procentsatsen den exakt samma på båda kontona.

2 gillningar

Hej,
Några av er skriver att det vore klokare att ha ett KF map följande punkter:

  • Har utländska aktier som har utdelning.
  • Om man ska flytta utomlands.

Skulle någon vänlig själ kunna utveckla detta mer?
Tack!

Kör KF på alla tre barn pga de fördelar som redan har nämnts. Hade dock lika gärna kunnat ta ISK som alternativ och utfallet hade varit densamma.

Den viktigaste aspekten av det hela är att man faktiskt sparar till barnen (och barnbarn om man har det) i en diversifierad portfölj.