Barnspar som Sambo

Hej,

Jag och min sambo ska få barn inom kort och tänker oss börja spara direkt åt barnet i liten skala. Barnet ska kunna få en liten knuff extra när hon blir mogen nog att hantera summan.

Mitt största huvudbry är sparandeformen. För barnets del är en KF där barnet är förmånstagare det bästa alternativet. Det fungerar toppen om någon eller båda av föräldrarna skulle avlida. Men problemet kommer till om det är så att vi skulle gå skilda vägar på annat sätt än via pärleporten.
Om jag förstått det hela rätt så blir de gemensamt insatta pengarna till barnet i den ena förälderns ägo, eftersom en KF inte kan samägas. Och man har ingen makt över vad den andra föräldern gör med dessa pengar.

Är den bästa lösningen för att allt ska bli jämlikt att öppna var sin KF där summan fördelas lika i sparandet. Och båda har barnet som förmånstagare? Eller finns det bättre lösningar?

Så gör vi, fast med ISK. Vi är inte så noga med att spara lika dock men vi spar var för sig så. Är ni sambo så tillfaller det ju barnet ändå om någon av er tar pärleporten. Jag vet inte hur man kan lösa det andra problemet.

Tack för svar.

Vi har skrivit inbördes testamente där den överlevande parten får fri förfoganderätt. Sen blir arvet barnets först när den kvarvarande partnern dör. Vilket skulle fungera för en ISK. Men en KF utfaller oavsett vid dödsfall. Om jag nu tolkat allting rätt. Så då får ju barnet tillgången omgående. Om man inte skriver fler förmånstagare, eller till och med väljer en viss ordningsföljd på dem. Men jag tror som ni gjort och vi förmodligen kommer göra skaffa 2 KF med barnet som förmånstagare. Då bör man ha säkrat sitt barns ekonomitillskott oavsett vad som skulle kunna hända.

Yes, ni har säkert koll på att barnet fortfarande får sin arvslott som bröstarvinge, vilket säkert är mer än barnsparet? Jag vet inte om detta verkligen sker om barnet är under 18, men jag antar det då det är barnets rätt. Det finns nog många här som kan kommentera detta bättre

Det går även att skapa konto / investeringar i barnets namn om man vill det. Vi har kollat på detta med vår storbank i samband med utlandsflytt och förmögenhetsskatt. Då finns lagstadgade begränsningar för hur pengarna får användas, och ska alltid användas till barnet.