Köpa Investor och ICA nu när kronan fortsätter att falla minst till valet?

Hej,

Är det en bra idé att lägga så mycket man kan på Investor och ICA när kronan fortsätter försvagas och har försvagats rätt mycket. Det lär ju generera rätt rejäla vinstlyft för industrin när svensk arbetskraft blir så billig och SEK är så svag och även ICA lär ju höja priserna ganska rejält nu när SEK har fallit i värde och fortsätter att falla mot EURON (det är i EURO vi köper i princip all mat till Sverige med få undantag). Ökade matpriser betyder ökad vinst men inte ökad styrräntan då höjda matpriser antagligen inte kommer att generera en stadig underliggande inflation på över 2%. Man lär ju få en avkastning på minst valutaförsvagningen inom kort iallafall.

Försämras kronan stiger helt rätt Icas inköpspris och ICA måste höja priset mot konsument för att få en oförändrad marginal. Detta gäller ju inte bara mat utan alla andra varor som säljs i en butik.

Du menar alltså att ICA samtidigt kan höja priserna lite extra för att öka sina marginaler. Jag är inte alls säker på detta. Snarare tvärt om. Stiger inflationen blir kunderna mer kostnadsmedvetna . Handlarna får då svårt att höja priserna tillräckligt och vinsterna sjunker.

Resonemanget stämmer bättre på Investor som har många exportföretag.

https://www.svd.se/ica-hojer-priserna--skyller-pa-stefan-ingves

Bra . Artikeln visar precis vad det handlar om.