Läge att flytta till ISK

  • HejÄr det läge att flytta från gammalt fondkonto till isk nu? Ingen förändring i risk eller kanske inte ens byta fond, bara byta konto.Tankesättet är att; tar jag ut fonderna nu blir de mindre vinst att skatta på och sen direkt in på ISK för att inte röra dom där.Visst kan de gå ner mer framåt men borde vara bättre att flytta över nu än vid en topp?Missar jag något ?MVHD

jag är inte själv speciellt insatt i detta men du kan kvitta vinst mot förlust. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent (kvotering).

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/vardepapper/privatvardepapperfaq/kanjagkvittavinstmotforlustnarjagharsaltvardepapper.5.2b543913a42158acf800015357.html

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/deklareraaktierochovrigavardepapper/kvittningochkvotering.4.7be5268414bea0646945a21.html

 
Skatten på inkomst (överskott) av kapital är 30 %. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 % om underskottet är högst 100 000 kr.
Om underskottet är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30 % av 100 000 kr, d.v.s. 30 000 kr plus 21 % av den del av underskottet som överstiger 100 000 kr.
Särskilda regler gäller för investeraravdraget. Om investeraravdrag ingår i underskott av kapital får man alltid skattereduktion med 30 procent av investeraravdraget.

Hej David,

Jag håller med dig om att det borde vara mer fördelaktigt att flytta från fondkonto till ISK när börsen är nere i en svacka. Däremot svänger börsen mycket från dag till dag, så det kan vara lite riskabelt att göra en större rockad just nu. Om jag vore dig hade jag delat upp flytten på flera tillfällen för att minska risken.

Hej David!

Kan absolut vara läge att göra det under nedgångar, kolla in Jans kalkylator där du kan räkna ut om det är värt att flytta pengarna eller ej beroende av tidshorisont.

Just nu är ju dock börsen inte ner särskilt mycket, är väl mindre än 10% ner jmf. toppen nu. Men många bäckar små… Men om det kommer en ny kraftig neråtvända i spåren av corona så är det ju absolut ett bra tillfälle att flytta från depå till isk.