Behålla depå eller byta till ISK-kalkylator

Vad tjänar man mest på - betala 30 % på vinsten eller 1 % på beloppet?

I nedanstående kalkylator kan får svar på frågan: är det värt att sälja av värdepapper i en aktie- och fonddepå för att byta till ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF)? Den tar även hänsyn till eventuell orealiserad vinst och du kan ändra i princip alla antaganden. Uppdaterad för 2023.

Prova med dina egna värden eller börja med våra

OBS! Det kan vara bra att veta att kalkylatorn räknar med ränta-på-ränta på månadsbasis för att beräkningarna ska bli rätt. Därför kan sifforna vara lite annorlunda mot om du räknar själv.

Inställningar för Aktie- och fonddepå (AF)

Inställningar för Kapitalförsäkring (KF)

Resultat av din simulering

OBS! Notera att i de flesta fall ligger ISK och KF väldigt nära varandra. Anledningen till att KF ofta blir bäst är att skatten dras den 1 januari nästkommande år, medan ISK-skatten hamnar på det nuvarande året.

Vi rekommenderar således oftast ISK framför KF om det är möjligt.

Aktie- och fonddepå ("AF")
Investeringssparkonto ("ISK")
Kapitalförsäkring ("KF")

Det är nästan alltid värt att välja ISK

Om du är privatperson och har en lite längre sparhorisont så lönar det sig i de flesta fall att välja ett investeringssparkonto framför att behålla en vanlig aktie- och fonddepå. Även om kapitalförsäkringen ibland kan se mer lönsam ut enligt kalkylatorn ovan är det ofta en marginell skillnad och andra fördelar med ISK överväger (t.ex. att du står som fysisk ägare till värdepappren). Dessutom är kapitalförsäkringar tyvärr fortfarande förknippade med avgifter.

Beräkning av skatt på vanlig aktie- och fonddepå

Skatten i en vanlig aktie- och fonddepå, som även kallas för VP-konto ibland, beräknas väldigt enkelt som 30 % på vinsten. Om du äger fonder i depån så beskattas dessa ofta med 30 % på en schablon om 0,4 %, det vill säga 0.12 %. Räknaren ovan tar hänsyn till det. Så här skrivet Skatteverket:

Du som äger fondandelar ska också ta upp en schablonintäkt som inkomst av kapital, oavsett om du har sålt fondandelar eller inte under året. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag och är förifylld i din deklaration. Schablonintäkten är 0,4 % av fondandelarnas värde vid årets ingång. Den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet. Den schablonintäkt som ska tas upp i inkomstdeklarationen 2023 är beräknad på fondandelarnas värde den 1 januari 2022.

Skatteverket

Beräkning av skatt på Investeringssparkonto (”ISK”)

För att kunna beräkna skatten för ett investeringssparkonto behöver man följande data:

 • Värde 1 januari (”q4”) – t.ex. 100 000 SEK
 • Värde 1 april (”q1”) – t.ex. 110 000 SEK
 • Värde 1 juli (”q2”) – t.ex. 120 000 SEK
 • Värde 1 oktober (”q3”) – t.ex. 130 000 SEK
 • Summa insättningar (”in”) – t.ex. 12 000 SEK

Därefter summerar man alla dessa värden och dividerar med fyra för att få ett kapitalunderlag för året:

 • Kapitalunderlag = (in + q1 + q2 + q3 + q4) / 4

I vårt fall blir detta kapitalunderlag:

 • Kapitalunderlag = ( 100 000 + 110 000 + 120 000 + 130 000 + 12 000 ) / 4 = 118 000 SEK

Därefter räknar man fram schablonintäkten genom att kapitalunderlaget multipliceras med procentsatsen för det valda året. Procentsatsen bestäms som statslåneräntan (SLR) + 1 %. Om SLR + 1 % är mindre än 1.25 % används 1.25 % istället. Den 30 september 2022 fastställde Riksgälden statslåneräntan till 1.94 procent.

I vårt fall för 2023 blir det:

 • Schablonintäkt = 118 000 * 2.94 % = 3 469,20 SEK

Schablonintäkten beskattas därefter med 30 %.

 • Skatt: 3 469 SEK * 30 % = 1 040,76 SEK

Vilket motsvarar 0.88 %. Vilket även kan räknas ut som enligt följande lite mer matematiska beräkning:

 • (SLR + 1 %) * 30 % = 0,00882 = 0,88 %

Beräkning av skatt på kapitalförsäkring (”KF”)

För att kunna beräkna skatten på ett kapitalförsäkringskonto behöver man följande data:

 • Värde 1 januari (”in”) – t.ex. 100 000 SEK
 • Insättningar under årets första 6 månader (”halvår01”) – t.ex. 6 000 SEK
 • Insättningar under årets sista 6 månader (”halvår02”) – t.ex. 6 000 SEK

Insättningar som görs under första halvåret beräknas till sitt fulla värde, medan insättningar under årets andra hälft tas bara med till 50 %. Vi räknar fram ett kapitalunderlag enligt följande:

 • Kapitalunderlag = (in + halvår01 + halvår02 / 2)

I vårt fall ovan blir det:

 • Kapitalunderlag = 100 000 + 6 000 + 6 000 / 2 = 109 000 SEK

Därefter räknar man precis som för ISK fram en schablonintäkt utifrån procentsatsen för året. Precis samma regler gäller med statslåneräntan + 1 % med ett golv om 1.25 %. I vårt fall blir det för 2023:

 • Schablonintäkt = 109 000 SEK * (1.94 % + 1 %) = 3 204,60 SEK

Den här schablonintäkten beskattas därefter precis som vanligt med 30 %.

 • Skatt = 3 204,60 SEK * 30 % = 961,38 SEK

Dela med dig av din kunskap eller sök ditt svar i vårt forum där inga svar är för bra och inga frågor är för dumma. Besök

Relaterade artiklar

Läs gärna mer i följande artikel:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök