Min variant på Fya-hinkar-principen - fokus på tillgångarnas realiserbarhet

Hej, detta är mitt första inlägg här och jag vill börja med att tacka Jan för att du har skapat ett forum som inspirerar mig till att investera och också reflektera. Jag börjar se på mig själv som en ganska rutinerad småsparare med mycket kunskap om investeringar, främst p.g.a. att jag har gjort ganska många misstag och fortfarande gör.

Jag gillar principen med 4 hinkars strategin och att hitta ett sätt att strukturera upp sitt kapital på dock tycker jag att den tillämpning som förespråkas blir lite svår överblickbar då varje hink kan innehålla tillgångar som är skiftande till sin natur. Jag ser också att eftersom hinkarna skall ”svämma över” till varandra så påverkar det som görs i en hink de andra hinkarna också. Jag tycker också att det blir rörigt med exakt samma fond med samma realiserbarhet i två olika hinkar. Jag har valt en annan indelning som mer beror på tillgångarnas realiserbarhet. Nedan är de uppställda från minst realiserbar till mest, lite inspirerat av hur företag strukturerar sin balansräkning.

Pensionsportföljen

Dessa tillgångar är per definition långsiktiga förutsatt du har några år kvar till pension. Du kan inte realisera dem innan en viss tidpunkt. Har jag förstått det rätt så kan du gå i personlig konkurs men du kommer ändå inte åt dessa tillgångar och de konfiskeras inte heller. Du är också vanligtvis låst till olika institut och investeringsalternativen är färre. Därför bör dessa behandlas för sig. De har också ett tydligt syfte och det är att ersätta lön i framtiden och kommer att kräva en egen strategi när uttaget skall påbörjas.

Fastighetsportföljen/ Bostadsportföljen

Denna tillgång kan du inte realisera helt utan betydande alternativkostnader. Jag har bestämt mig för att ha som målsättning att ligga starx under 50% i belåningsgrad här. Vilket jag nu uppnått. En trevlig checkpoint på vägen blir om huset ökar en miljon på säg ett år, har jag då ”the gutts” att gå till banken och låna upp 500 kkr och peta in i andra investeringar.

Syftet med denna portfölj är att bereda boende, sänka boendekostnader över tid, möjligen fungera som grundplatta när barnen skall skaffa sig egna boenden.

Diskussion: Skall t.ex. fritidshus med i denna kategori, eller eventuella fastigheter som samägs med syskon eller släkt.

Investeringsportföljen

Här samlar jag alla finansiella investeringar. Sparhorisonten är övergripande långsiktig men jag planerar också för att det kommer att göras del uttag över tid exempelvis vid bilköp eller andra inköp dör föremålet betingar gedigna andrahandsvärden. Kan också användas som frihetspengar om man väljer att säga upp sig utan att ha något nytt klart etc. Syftet med denna är att övertid skapa en förmögenhet.

Jag kommer att återkomma hur jag lagt upp denna portfölj och hur jag resonerar i ett senare separat inlägg för att renodla feed-backen i denna tråd på just ”Portfölj-princip”

Diskussion: Kan denna delas upp i flera underportföljer och hur skulle det se ut och vilka fördelar finns med det.

Buffertportföljen

I min värld är detta lika med ett sparkonto där jag kommer åt pengarna på 24 timmar kör just nu sparkonto plus på Avanza. Storleken på detta diskuteras i andra trådar men för mig hör eventuella ränteplaceringar hemma i Investeringsportföljen.

Jag tar gärna feed-back på mitt sätt att tänka och begränsa inte feed-backen till det jag angivit som diskussion ovan då det bara är mina funderingar. Det intressantaste blir om det kommer upp funderingar jag inte haft.

1 gillning

Tack själv för att du bidrar till forumet.

Jag tycker ditt resonemang ser bra ut. Min poäng med fyra-hinkar principen är ju inte att leverera ett facit. Det är snarare principen:

Plans are useless. Planning is everything.

Om din modell fungerar för dig; kör! Det är ju beslutsprocessen som är det viktiga och du har ju verkligen tänkt genom det.

Om du frågar mig utifrån modellen så ser jag egentligen ingen större skillnad förutom att du bara har döpt det annorlunda och sorterat dem på en annan parameter. Det är ju i grunden inte något som hade hindrat det andra perspektivet på samma sak. :slight_smile: