Nordea 1 - Long Duration US Bd BP SEK som ända långräntefond i RikaTillsammans Portföljen?

Hej,

Varför ersätter man inte ETFerna man har i Rikatillsammansportföljen med “Nordea 1 - Long duration US Bd BP SEK” istället? Fonden handlas i SEK, över 96% av innehaven har löptider på mellan 20-30 år och snitträntan är 3% per år. Avgiften ligger på ca. 1% men med 3% i snittränta får man igen för inflationen och avgiften samt att den fungerar bra för sitt syfte i denna portfölj, d.v.s. skydd mot deflation.

Kommentarer?

Ganska intressant. Här snackar vi 30 år duration. Skulle vara intressant att få höra mer input om den.

Fonden handlas i SEK men enligt infobladet :

“Fonden är noterad i USD. Investeringar i andelsklassen regleras i SEK.Fluktuationer mellan USD/SEK kan leda till att andelsklassensavkastning i SEK avviker väsentligt från fondens n fondens avkastning i USD”

Har läst på lite mer om fonden. Den är rätt dyr. Kostar ca. 1% per år och en köpavgift på 3% vid varje ny anskaffning.
Då väljer jag kanske hellre iShares USD Treasury 20+ yr ETF till en totalavgift på 0,27% per år och courtage i anskaffningsavgift som kostar ca. 50 kronor st.