Om AI innebär lika stor förändring som den industriella revolutionen så underskattar många förändringen vi står inför

Det som har hänt och händer just nu skulle jag inte säga är gissningar. Vad som kommer hända är alltid gissningar. Men ibland måste man göra olika prognoser för att veta vilka tänkbara scenarier som man behöver ta höjd för.

Ja men precis, tänk hur världen hade kunnat se ut om dagens sanningar inte längre är sanningar. Det finns många sanningar idag som inte direkt är en naturlag.

2 gillningar

Jag delar inte synen / jämförelsen på utvecklingsstegen från 1770 vs. 2020 vs. 2050. Mitt tänk skulle kunna illustreras med en graf, där 1700 -talet utgör utgångspunkten och vi idag befinner oss på >90%

Även om t.ex de medicinska framsteg som sannolikt kommer ske genom AI av vår samtid kommer ses som revolutionerande så är de likväl småpotatis jämfört med hur förväntad livslängd, dödlighet bland barn, möjligheterna att överleva sjukdom etc. utvecklats sedan 1700 -talet :blush:

AI kommer på många sätt revolutionera de kommande decenniet, men i ljuset av t.ex demografiska och sociala utmaningar tror jag några enskilda miljardärers drömmar om evigt liv likväl utgör exotiska inslag.

Du tror alltså att vi har upptäckt 90% av allt som går att upptäcka? Att vi just nu bara kan förbättra saker på marginalen?

Så du tänker dig att det är av större betydelse att gå från 40 till 80 år än att gå från 80 till 160 år? Vad menar du med möjligheten att överleva sjukdomar, ja idag kan vi bota en rad sjukdomar men folk för fortfarande av cancer och hjärt och kärlsjukdomar.

Är inte detta en av de stora sakerna AI kan bidra med? Att lösa demografiska och sociala utmaningar.

Det går alltid att upptäcka mer saker, varav det mesta snabbt glöms bort. Däremot tror jag inte det minsta på din tes att de kommande 30 åren kommer erbjuda mänskligheten en lika banbrytande utveckling som perioden 1770 till 2020.

För mänskligheten har utvecklingen av medellivslängd i kombination med radikalt minskad dödlighet bland barn varit en förutsättning för utvecklingen av dagens samhälle.

Så är det, men likväl ett avrundningsfel som idag dör av cancer jämfört med hur många människor som dog av (idag helt ofarliga) sjukdomar innan penicillin fanns tillgängligt.

Du tänker insemination och en virtuell partner? Kan AI tävla med en mänsklig partner :joy:

När det gäller skolgång/lärande så är potentialen med AI enorm — ersätt skolan helt med en privat, automatiserad lärare/coach som vet precis var man man står och vet precis vad man är redo att lära sig härnäst. Som förr i tiden med en ung kronprins som alltid har ett följe av visa män med sig, redo att förklara precis vad han är nyfiken på precis när han är som mest mottaglig.

Ungar kan fortfarande samlas om de vill och lära sig tillsammans, men det kommer kunna vara en helt annorlunda personanpassad skolgång där man pluggar sina egna grejer tillsammans.

Scifi-boken Diamond Age berör detta (fattig flicka hittar en borttappad device som innehåller en AI-lärare och börjar lära sig massa saker), och hur värdefullt det är att få samma möjligheter till bra utbildning som priviligierade barn.

https://www.amazon.com/gp/aw/d/B002RI9DQ0
image

7 gillningar

Jag gillar det men med reservation för att en viktig del i skolan är det sociala umgänget och interaktionen med andra barn och vuxna. Att lära sig tala inför grupp, lyssna, tålamod, skollunchen, rasterna med mera… Det är absolut möjligt att jag är fast i gamla hjulspår här men jag tror inte att skolan som någon form av samlingsplats kommer försvinna under vår livstid.

Med reservation för hur länge vi lever. :smiley:

6 gillningar

Mmm, men de där delarna är ändå en begränsad del av skolan. Att samlas och göra gruppgrejer i lokaler hindras inte av att man har en egen coach/lärare. Jag skulle gissa att det blir mer som ett bibliotek/lärande-center/fritidslokal om det går den vägen. Ungar som råkar ha samma intresse just nu hänger tillsammans och lär sig liknande saker samtidigt.

Tittar man på home-schooling-folket och de familjer som blir digitala nomader för att slippa svenska skolan, så verkar de samlas då och då med andra familjer i samma sits och kör lärandeaktiviteter tillsammans.

Men man ser också att det är mycket lärande på fältet, museer, temade aktivitetscenter, läger och liknande, där det sedan hakas i med lektioner i anslutning till det temat.

Samlas i klassrum är en form som passar vissa saker, men det är ju också otroligt begränsande. Vi som har gått ut skolan men är i yrken där man måste fortsätta lära sig kontinuerligt ser ju hur många olika former effektivt lärande kan ta, och också hur otroligt mycket bättre man lär sig när det är ens egen entusiasm som driver kunskapsintagandet.

Jämför med vuxna som får intressen, börjar lära sig, lyssnar på poddar, hänger i forum osv.

Ett sådant här lärande skulle varken börja eller sluta, utan hänga med på samma sätt i hela livet.

När det gäller raster, skollunch mm så får man ju fundera på varför. Modernt arbete med remote, aktivitetskontor, projektgrupper osv är ju inte inrutat på samma sätt som fabriksjobb var. Det finns möjlighet att komma och gå lite som man vill, jobba genom mobilen, sitta hemma och filura lite på kvällen, ta paus för att titta några timmar howtos på youtube, mm. Allt det där kommer ju naturligt om man jobbar tillsammans med andra, oavsett om målet med jobbandet är att lära sig (skolgång) eller att producera externaliteter (jobb). Gränserna mellan är flytande och behöver inte vara ett datum (”nu har jag gått ur skolan!”). Mina sista år på uni ströjobbade jag massa, och det blev mindre och mindre plugg och mer och mer jobb. Men jag har aldrig slutat lära mig.

1 gillning

Det är ju perfekt! Då kanske det blir som i Wall-E, där stora företag kan mata barnen med riktad reklam hela dagarna?

Jag håller med om att det finns en potential här, men att bara se de positiva fördelarna med en teknik ger inte en bra grund för att förutspå framtiden.

Om det är det du vill ha till dina barn kommer det säkert finns möjlighet att välja det. Men jag gissar att de bra föräldrarna kommer läsa recensioner lite först och välja något bättre verktyg.

Du menar, att de välutbildade föräldrarna som också är insatta i hur AI fungerar kommer kunna göra det, och att det då ändå bildas ett toppskikt på samma sätt det finns idag?

Och att det inte räcker med att “läsa lite recensioner”, för att undermedvetna signaler inte alls är uppenbara och att dessa AI tjänster utvecklas hela tiden och kan när som helst få för sig att börja rekommendera andra tjänster eller konspirationsteorier? Det här har redan börjat hända med t.ex. ChatGPT som från en dag till en annan kan ge mycket sämre resultat.

Realistiskt så kommer det säkert gå att välja utbildning baserat på politiskt ställningstagande, grupp- eller religionstillhörighet precis som det går idag. Bias är en del av verkligheten och behöver alltid hanteras. Det kan bli olika eller inte olika bara för att det är automatiserat.

Scifi är fantastiskt för att få igång ideer och att tänka utanför boxen. :+1:

3 gillningar

Några spåningar av några av flera möjliga utfall:

Pengar har funnits i tusentals år så sannolikt inget som kommer försvinna inom överskådlig framtid. Vad som backar upp pengarna kan ändras till och från men om vi inte fortsätter med skulder som ankare lär vi väl mest sannolikt gå tillbaka till guld/silver som ankare igen.

I någon mån ingen större skillnad. Dåtiden storbönder var dåtidens kapitalägare på samma sätt som wallenberg kan betraktas som dagens mäktigaste adel. Finns tendenser till ökat institutionellt ägande som pensionsfonder, aktiefonder, stiftelser, cooperativa rörelser där det inte finns en enskild person eller familj som är ägare av företagen vilket gör allt lite luddigt vem det egentligen är som egentligen har den yttersta makten över kapitalet. Detta kan mycket väl öka i framtiden och att makten snarare hamnar hos höga tjänstemän som är anställda inom institutionerna men som endast äger en minimal del av det kapital de har makt över.

Kan slå på många håll. Ökad befolkningsmängd med fler friska åt när fler lever längre som delvis kompenserar minskat barnafödande?

Kommer fortfarande vara kapital. Men nu består kapitalet av maskiner/datorer istället för hästar, mark och människor.

I framtiden kommer maskiner både göra det fysiska och intellektuella arbetet. Arbete för människor kommer flyttas över till att bli mer omsorgsrelaterat där det är “det mänskliga” som efterfrågas i arbetet, inklusive arbeten där man vill ha någon människa som formellt är ansvarig för vad som sker. Sen kommer det så småning om också ersättas. Arbetstiden kommer minska, men även en större differentiering där en större andel av befolkningen inte kommer kunna prestera bättre än en maskin och därför inte komma in på arbetsmarknaden. Maskiner kommer delvis kompensera för minskat barnafödande. Arbete kommer bli mer och mer valfritt i takt med att maskiner blir bättre än människan allt fler områden. När människan inte längre är bättre än maskiner på något kommer lönearbete som koncept försvinna och socialförsäkringssysyemet har successivt övergått till att bli en generell medborgarlön.

I ett positivt utfall kommer man kommer stor frihet råda när man kan syssla med den sysselsättning man finner meningsfull och konceptet lön har mer eller mindre försvunnit hos den breda folkmassan. Man kommer se tillbaka på tiden när man tvingade arbetslösa till meningslösa uppgifter som en form av slaveri som man helst vill glömma att man höll på med likt dåtidens tvångssterilisering är av förståndshandikappade eller andra av dåtiden oönskade människor. Man kommer även se tillbaka på tiden där personer som inte klarade av skolans krav eller att komma in på arbetsmarknaden fick diagnoser som adhd, autism, personlighetssyndrom eller lågbegåvning på samma sätt som man nu tänker om att homosexualitet tidigare var ett sjukdomstillstånd.

(I ett mer negativt scenario blir den stora majoriteten av befolkningen diagnostiserade som lågbegåvade/autistiska/personlighetsstörda eftersom de inte kan konkurrera med maskinerna och institutionaliserade likt dåtiden förståndshandikappade eller dagens långtidsarbetslösa som inte heller hade tillräckligt med resurser för att bidra till det moderna samhället.)

3 gillningar

Jag vet inte om jag överskattar skolan. Men jag tror att det är viktigt är för barn att få möjlighet att vara en del av det sociala här i livet. Att få umgås med andra barn och vuxna. Inklusive andra auktoriteter än föräldrarna. Vi vet att barn tog skada av nedstängningarna under pandemin. Barn behöver få umgås med andra barn och de lär sig även av att få se sina föräldrar umgås med andra vuxna.

Så skolan som en central del av lärandet/uppväxten tror jag inte försvinner. Däremot kanske (antagligen) pedagogerna och lärarnas roll förändras i takt med att AI utvecklas.

Här är en rapport på ämnet (covid, nedstängningar och social distansering). Men absolut, människor är extremt duktiga på att anpassa sig efter verkligheten. Men just skolan tror jag inte kommer stå inför några större revolutioner när AI-eran förr eller senare startar på riktigt.

1 gillning

Förstår inte hur det jag säger utesluter det. Barn har andra sammanhang redan nu, med sport, intressen, lokala kopplingar till ungar i närheten och andra grupperingar.

De hade andra sammanhang innan skolan och de kommer ha det efter att skolan som uppstyrd företeelse har försvunnit.

Barn behöver skolan som en central punkt. Man kan inte utgå ifrån att bara för att vuxna kan hybridarbeta så kan barn också göra det. Att ha hobbys en, två eller tre gånger i veckan är inte samma sak som att dagligen utgå ifrån skolan.

Edit//
Det AI borde leda till är en skola som bättre kan hjälpa barn som behöver extra stöd. Man borde kunna gruppera barn på andra sätt än enbart ålder. Kanske blir dagarna kortare eller längre. Kanske kan barn specialisera sig tidigare eller så blir det lättare att forma riktigt kvalitativa generalister. Vem vet. Men att skolan ska försvinna som en central punkt i barn och ungas liv pga AI? Jag kan absolut ha fel här men. Inte en chans. :smile:

Det är sant, men det är också sant att en majoritet av befolkningen tidigare fick sin lön i form av kost och logi och inte pengar som de kunde ta och handla för överallt.

I ditt exempel är det bara hästar som var kapital. Och dagens industrier är betydligt mer kapitalintensiva än dåtidens.

Det skulle jag inte säga, då storbönder huvudsakligen behövde mer och arbetskraft som inte anses vara kapital. Mängden maskiner som behövdes var högst begränsad, till skillnad från idag.

Detta tror jag är ett relativt realistiskt scenario :blush:

Läste högt för min 17-åring från denna tråden och vi startade en intensiv diskussion som jag känner jag vill dela av mig till er. Han ger exempel på hur han ser vårt 80-tal:

  • Hur kunde ni planera saker utan mobiler? Träffade ni inte Åke i affären sågs ni inte på tre månader. Om ni avtalat en plats att träffas stod ni där tills den andre dök upp utan att veta om hen kom eller inte?

  • Hur tog ni reda på saker? Hur kollade ni om någonting var sant? Åkte ni till biblioteket om ni inte höll med varandra? Ex om din kompis kom och påstod att Italienare bara äter kofötter - hur tog ni reda på detta utan internet? Satt ni och dividerade en hel kväll och ändå så hade ni totalt olika uppfattningar som var helt fel?

  • Om ni behövde saker? Åkte ni runt i olika affärer och letade? Tänk om ni behövde en specialsak? Hur många timmar fick ni lägga för att hitta var man kunde köpa en sådan? Hade ni tid till det?

Så i min sons ögon kan han inte kan fatta hur vi överhuvudtaget kunde göra någonting på 80-talet. :rofl:

Vad gäller hans tro på AI och framtiden tror han att de flesta jobb kommer att försvinna. Serviceyrken kommer att vara kvar och de kommer bli mer exklusiva.

  • Det kommer införas UBI (Universial basic income) där alla kommer få samma summa pengar. Denna kan man leva hyfsat bra på. Ingen behöver jobba. Men vill man ha lite mer lyx och mera så kan man jobba i dessa serviceyrken. Men då bara halvtid, eller några timmar. En heltid på 40 tim/v kommer kanske delas av tre, fyra personer istället. Vilket ger högre service eftersom man jobbar frivilligt och gör ett bra jobb för att man vill det.

  • Skolan kommer tvingas ändras väldigt snart. Dagens skola anser han är helt frånkopplad verkligheten. Den baserar sig på att forma industriarbetare. Skolan lär ut att du ska göra som du blir tillsagd, det finns bara ett rätt svar, du ska jobba själv, och du ska göra vad du blir tillsagd. Men vem vill ha sånna arbetare? Företag vill anställa personer som kan jobba i självständigt i en grupp för att lösa problem, de vill ha innovation och driv, människor som tänka utanför boxen, där var och en har specialkunskaper som man tillsammans driver utvecklingen av företaget framåt.

  • Självkörande bilar kommer att bli mer vanligt, men folk kommer fortfarande vilja köra - det är kul! Kanske kopplar man om bilen till auto när man når city linjen och när man kör ut ur stan kopplar man om manuellt.

Härliga tankar från en 17-åring tycker jag! <3

21 gillningar

När man är sådär fast i en tankegång kan man fundera så här: Vad är effekten jag vill uppnå egentligen? Jag ser en sidoeffekt av en viss aktivitet som jag inte vill förlora. Vad finns det för andra möjliga aktiviteter som mer renodlat fokuserar på den effekten i stället för att bara vara en sidoeffekt?

1 gillning

Jag förstår er entusiasm. Absolut. Det är nyhetens behag. Tanken på framtiden med AI kittlar. Men barn är inte vuxna. Att gå i skolan är inte samma sak som att ta ett AWS-cert på distans. Vi vet efter covid att skolan är en viktig central punkt för barn och unga. Skolan kommer att reformeras av AI, det är garanterat. Men försvinna till förmån för ett decentraliserat system där barnens möjligheter till social interaktion blir helt beroende av barnen själva och deras vårdnadshavare? Nej. :slightly_smiling_face:

Så den där passar jag direkt tillbaka till er som tror att AI innebär slutet för skolan som central punkt för barn och ungas lärande. :wink: