Vilken påverkan på ekonomin kommer AI att få framöver?

Vilken påverkan på ekonomin kommer AI att få framöver?

Detta är en enormt viktig fråga för såväl beslutsfattare som investerare. För att kunna besvara denna fråga måste vi först bestämma oss för ett tidsspann, vad vi menar med olika typer av AI och vilka hinder som kan uppstå längs vägen.

Backgrundinfo.
(Den som mest vill se den eknomiska analysen, gå ner till den.)

Det finns fyra förmodade steg i AI-utvecklingen, leksaks-AI, transformativ-AI, AGI och ASI. Dessa antas följa en efter den andra och varje steg kommer medfölja sina egna förändringar.

Leksaks-AI.

Detta är den typ av AI vi har haft från ungefär 1990 till och med 2020. Den kan användas för att vinna i schack eller lösa en enkel uppgift som att vinna i Jeopardy. Här kan man tjäna en del pengar på några specifika lösningar men främst genom att folk tycker det känns kul och häftigt att det just är en AI.

Under denna epok kommer AI inte generera mer värde/förändring än andra specifika uppfinningar, exempelvis som mikrovågsugnen.

Denna epok har redan skett så det är 100% sannolikhet att det sker.

Tranfsformativ-AI.

Denna typ av AI är den vi just nu håller på att skapa och börja använda oss av, beroende lite på var man drar gränsen så startade detta någon gång mellan 2018-2023 och lär fortsätta ett bra tag framöver. Här kommer AI börja användas i allt fler olika lösningar, och bli en fundamental del av samhället, ekonomin och utvecklingen.

Under denna epok kommer AI vara en lika stor förändring som internet och persondatorer. Allt som påverkas av IT idag kommer förändras av AI under det kommande decenniet. Den gäller det att komma ihåg att det tar lång tid att rulla ut saker inom näringslivet, myndigheter, forskarvärlden mm. (Det tog lång tid för internet och datorer att bli mainstream, så även om det går fortare denna gång som lär jobbet var sig likt även på måndag.)

AGI.

AGI står för artificiell generell intelligens och beskriver när AI är på den kapaciteten att den kan utföra de flesta uppgifter som människor kan göra. Vid denna nivå kommer samhället fundamentalt ändras från grunden. Vi kommer behöva uppfinna ett nytt samhälle och styrelseskick för att få allt att fungera.

Under denna epok kommer AI vara en lika stor förändring som när vi övergick till att bli jordbrukare istället för jägare och samlare. På samma sätt som då kommer AGI möjliggöra och kräva helt nya strukturer i samhället för att harmoni ska kunna existera.

Denna epok är väldigt ifrågasatt och diskuterad om när den troligen sker. Allt från om 10 år till aldrig har förts fram av forskare. Flera inom OpenAI tror att det lär komma inom 10-20 år. Själv tror jag vi är närmare än vad många förstår, själv har jag extrapolerat utvecklingen och kommit fram till 2031 (+/- 4 år) som det mest troliga året då den första AGI skapas. (Igen ska man komma ihåg att det tar tid att rulla ut en teknik som denna. Kom ihåg att en AGI lär kräva en superdator när den skapas, och det tar tid att bygga dessa.) Jag skulle tro att vissa kommer utropa att AGI har kommit redan i slutet av 2020-talet, andra kommer utropa den under 2030-talet och en del kommer neka att AGI finns under 2040-talet. Så förbered er på att tidningar kommer ha rubriker i still med ”Expert säger att AGI är här” och ”VD säger att de kommer skapa AGI inom ett år”, för att i nästa stund citera någon som säger ”AGI är fortfarande 10+ år bort”.

ASI.

ASI står för artificiell super-intelligens och beskriver när AI är smartare än alla människor tillsammans och det inte längre är möjligt för en människa att förstå de vetenskapliga upptäckter som görs av AIn. Det är under denna del som den förmodade teknologiska singulariteten eventuellt uppstår. ASI beskrivs nog bäst som teknologisk magi.

Under denna epok kommer AI vara en lika stor förändring som när vi gick från att vara apor till att bygga en civilisation. Här kan vi enbart spekulera i vad som eventuellt kan hända, då det är helt bortom vad vi idag vet och förstår.

När detta skulle kunna uppstå är enormt svårt att säga. Det finns en del som tvivlar på om det ens är fysiskt möjligt att uppnå intelligens på denna nivå. Om jag extrapolerar från dagens utveckling så lär detta ske 45 år efter AGI, alltså 2076 (+/- 16 år). Men att extrapolera en exponentiell utveckling så långt in i framtiden är väldigt vanskligt så jag skulle nog vilja säga i slutet av detta århundrade eller under nästa.

Är det säkert att AI kommer fortsätta utvecklas exponentiellt så som den har gjort?

Det är den stora frågan, och svaret vet ju ingen. Det finns dock goda argument för och emot, så låt oss titta på dem.

Det som talar för att AI kommer utvecklas exponentiellt de närmaste decennium.

 • Moores lag gör att vi får allt bättre beräkningskraft, vilket möjliggör större AI. Och all empiri visar att större är bättre.

 • I takt med att AI börjar generera vinster för företag så kommer de vara beredda på att lägga alltmer pengar på AI. Detta gör att AI kommer bli ännu bättre och någon mer AI-vinter är väldigt osannolik.

 • Flera AI uppvisar redan att mer data inte alltid är nödvändigt om man tränar dem rätt. (PaLM blev motsvarande bra på Python med mindre mängd data än Codex, ChatGPT visar att bättre data är viktigare än mycket data.)

 • Man blir allt bättre på att bygga effektiva AI. (Claude är nästan lika bra som GPT-3 men bara en 3-del så stor.)

 • AI börjar redan förbättra AI. (AlphaTensor kunde optimera grafikkort (och TPU) så de blev 8,5% (10%) snabbare på att utföra AI-beräkningar utan att ändra hårdvaran, algoritmen eller datan.)

 • Allt fler företag börjar utveckla hårdvara anpassad enbart för AI. (Google har skapat TPU, NVIDIA håller på med nya Grafikkort optimerade för AI och Intel har påbörjat utvecklingen av anti-synkrona chip som mer liknar biologiska hjärnor.)

Det som talar emot att AI kommer utvecklas exponentiellt de närmaste decennium.

 • Vi har nått “memory-wall”. (Vilket är att det börjar bli svårt att få högre minne i datorn att jobba samtidigt, och då AI kräver mycket minne så behövs nya algoritmer eller ny hårdvara.)

 • AI kräver idag enorma mängder el, vilket leder till att vår energiproduktion inte räcker för att skala upp dem i exponentiell takt.

 • AI kräver superdatorer och dessa krävs även för en lång rad andra saker inom IT, och vi kan enbart bygga så många under en given tidsenhet.

 • AI kostar allt mer pengar, går vi in i en lång lågkonjunktur kanske bolag drar ner på utvecklingen.

 • Om det blir ett krig i Taiwan så riskerar Moores lag att tappa 10 år, vilket oundvikligen kommer bromsa in utvecklingen inom AI.

 • Det finns en överhängande risk att många länder börjar reglera AI, vilket troligen kommer bromsa in utvecklingen.

 • En del bolag har börjat tänka på att inte dela med sig av all sin AI forskning lika öppet längre. Demis som är VD för Deepmind pratade nyligen om att vissa bolag åker snålskjuts på dem, och att de kan behöva begränsa vilka detaljer de publicerar offentligt. Om detta sker så skulle AI-utvecklingen definitivt bromsas in då olika forskningslabb inte längre skulle kunna lära av varande och alla skulle vara dömda att begå samma misstag.

 • Bara för att AI har blivit allt bättre genom att skala upp dem, behöver det inte betyda att detta samband kommer fortsätta.

Min summering av allt ovan skulle jag säga att enbart den sista punkten av de negativa argumenten som är en långsiktig bromskloss för AI. De övriga kan enkelt göra att AI tappar fler år i sin utveckling, men med tiden kommer utvecklingen hämta hem det. Det övriga i denna lista går att komma runt om man bara har tillräckligt med tid på sig att optimera våra idag väldigt ineffektiva AI. Orsaken att vi inte har effektiviserat dem tillräckligt än är att det har varit enklare och billigare att bara skala upp allt. Det skulle till och med kunna vara så att en tillfällig paus i Moores lag skulle vara långsiktigt bra för AI. De positiva argumenten för att AI kommer fortsätta att utvecklas exponentiellt är så starka att det är svårt för mig att tvivla på en explosionsartad utveckling.

Den ekonomiska delen av AI.

Nu när vi har en gemensam bild över vad som kan komma att ske, så gäller det att förstå hur detta kommer påverka våran ekonomi. För att göra det lite enklare har jag angivit årtal snarare än steg. Årtalen är en extrapolering från 2022 utvecklingshastighet, om hastigheten skulle öka eller minska så behöver årtalen självklart modifieras.

Vad kommer AI förändra mellan 2023 och 2025?

AI kommer erbjudas till allt fler produkter, och alla som vill kommer kunna börja använda AI. Det kommer främst vara stora internationella teknikbolag som tillhandahåller och utvecklar AI-tjänsterna.

Under denna period kommer få jobb att vara hotade av AI. Däremot kommer en massa nya jobb att skapas tack vara AI. Alltså nettoplus på arbetsmarknaden. (Sen kan enskilda bolag eller yrken drabbas av AI och dess medarbetare kanske saknar kompetens att ta de jobb som uppstår, men det är ju inget nytt i sig.)

För den som vill starta ett AI-bolag så är detta troligen rätt tidsperiod, om man inte vill vara hopplös tvåa på bollen. Ett enkelt sätt att skapa ett modernt AI-bolag idag är att hitta en ny nisch där man kan använda redan existerande AI och skapa mervärde genom förbättrad användarvänlighet. GPT-3 har ett API som man kan använda sig av för att bygga en produkt till kund, eller Stable Diffusion som är en open source AI.

Under denna tidsperiod är risken stor att allt fler bolag kommer vilja hoppa på AI-trenden och starta upp olika AI-projekt. Jag höjer ett varningens finger för dessa, risken är stor att de flesta blir kostsamma utan att leda till någon avkastning på investerat kapital. Exempel på dåliga projekt idag är en AI som kan ta beställningar på en restaurang, det är enklare, billigare och mer riskfritt att bara bygga en bra app istället. Enda orsaken till att använda en AI till detta idag är för att det vore coolt.

För den som vill investera i AI under denna epok så finns det nog inte så många bra alternativ, AI-fonder lär inte vara någon lösning även om de kommer säljas in som det av förvaltare. Indexfonder är troligen det enda alternativet, för det är svårt att veta vilka bolag som kommer tälja guld från AI. Dessutom är några av de bolag som utvecklar AIn redan gigantiska och andra är inte börsnoterade, men några av de stora spelarna inom AI är:

 • Deepmind (Inte börsnoterat.)
 • OpenAI (Inte börsnoterat.)
 • Google (Redan högt värderat, så någon 20X ökning är inte så sannolik.)
 • Meta (Redan högt värderat, så någon 20X ökning är inte så sannolik.)
 • NVIDIA (Redan högt värderat, så någon 20X ökning är inte så sannolik.)
 • Microsoft (Redan högt värderat, så någon 20X ökning är inte så sannolik.)
 • Stability AI (Inte börsnoterat.)
 • Anthropic (Inte börsnoterat.)

Listan är rankad enligt vilka bolag som jag anser har släppt störst nyheter under året 2022, och utifrån det antagit vilka som kommer dominera de närmaste åren. Som ni själva ser så lär det vara svårt att tjäna pengar på att gissa vem som kommer släppa den bästa AIn.

Man ska även komma ihåg att Apple gjorde en storvinst med AI under 2022 när Stable Diffusion släpptes som open source och Apple kunde integrera den till sin plattform och öka kundnyttan för Applekonsumenter utan att själv behöva stå för utvecklingskostnaden. Vilket även det visar att det inte behöver vara bolaget som utvecklar AIn som blir rikt, utan det kan vara produktbolagen som gör den stora vinsten.

Vad kommer AI förändra mellan 2026 och 2029?

AI kommer börja integreras i allt fler “vanliga” bolag. Nu kommer de flesta bolag starta upp olika AI-projekt för att hänga med i utvecklingen. Tekniken är troligen mer mogen för att implementeras på allt fler arbetsplatser nu, men trots det så lär många projekt misslyckas i liknande utsträckning som alla IT-projekt som startas upp men inte leder till en förbättring.

Under denna period kommer ett få antal sektorer och yrken börja bli ordentligt konkurrantutsatta av AI. De branscher som kommer drabbas först är de som har en definierad uppgift och denna uppgift ser snarlik ut i många länder, få lär utveckla en AI enbart för den svenska marknaden under denna period. Nu börjar nog risken för både lastbilschaufförer och programmerare blir stor, lastbilschaufförerna har fördelen de kan lobba för lagstiftning mot AI på vägarna, om ett land förbjuder AI-programmerare så kommer utvecklingsföretag bara flytta till andra länder.

Att denna epok börjar med en AI-bubbla på börsen, likt IT-bubblan, går inte att utesluta. Det är troligt att AI-transformationen blir hajpade under förra epoken och sen när man inser att det tar tid att implementera och att många projekt inte leder till någon avkastning på investerat kapital så kraschar det ner. Men precis som under och efter IT-bubblan så kommer inte själva tekniken minska. Vid en AI-bubbla så kommer de dåliga AI-bolagen att rensas ut, så detta är troligen ett nödvändigt ont för att bli av med Zombie-bolag. Eftersom det är så svårt att i dagsläget att gissa vilka bolag som kommer klara sig eller inte så är det nog indexfonder som gäller.

Säkraste jobben kommer vara där man jobbar med människor, då de troligen kommer vara mer långsamma på att ersätta personalen. Yrken som lärare, läkare, poliser, förskolepersonal, coacher osv lär inte vara utsatta för någon risk att försvinna, men kan säkert behöva anpassa sig. Överlag kommer AI fortsätta skapa nya jobb, och andelen jobb kommer troligen vara netto-noll under denna epok.

Vad kommer AI förändra mellan 2030 och 2035?

AI är här, på samma sätt som internet, datorer och mobiler finns här idag. Så länge du inte flyttar till Österlen och startar en loppis i ett torp så kommer du möta AI varje dag på jobbet och i vardagen. Nu kommer det inte finnas AI-bolag längre, för alla bolag kommer ha AI som en del av sin huvudsakliga strategi.

Det enda som sätter stopp för att mängder med jobb ersätts nu är att det tar tid att implementera AI på arbetsplatser. Hårdvaran kommer vara dyr och dra mycket el, experter på att implementera AI kommer det finnas brist på och motståndet inom många organisationer kommer vara stort. Detta leder till att många kommer kunna behålla sitt jobb år 2035 även om det redan finns AI som hade kunnat ersätta dem år 2030. Dock kommer AI börja leda till allt färre och färre jobb.

Nu kommer det vara uppenbart att AGI är på ingång, om det inte redan är här. Samhället kommer behöva hitta nya modeller för hur saker ska fungera och hur ekonomin ska se ut. Denna omställning har vi gjort flera gånger förr, exempelvis när Europa industrialiserades, så det kommer vi självklart klara av. Det kommer dock vara smärtsamt och jobbigt för en del som har gjort en kalkyl på att allt ska vara som vanligt.

Som företagare så börjar det bli hög tid att ställa om och fundera vilket värde man erbjuder till sina kunder, och om ens affärsmodell verkligen kommer fungera i framtiden. Jag tror att många bolag kommer få negativ avkastning på investerat kapital under denna epok, helt enkelt för att de inte hänger med i den tekniska utvecklingen.

Vilken typ av investeringar som är bäst här är väldigt svårt att säga. Indexfonder bör fungera även här, då de flesta företag som gynnas av AI lär vara stora bolag som mer troligen är börsnoterade än inte. Det hade inte varit förvånande om AI-transformationen snarare gynnar storbolagen än småbolagen, eftersom det främst är de som har kunskapen, datan och superdatorerna som AI kräver.

17 gillningar

Lista för djupdykning.

Här kommer några av de stora händelserna inom AI under det senaste året eller så. För att kunna förstå omfattningen av utvecklingen ska man komma ihåg av varje enskilt framsteg här är egentligen en stor bedrift. Det går nu så fort med nya tekniker och AI-modeller att det knappt går att hänga med längre.

(En del av det material jag läst in mig på under den senaste tiden för att förstå allt som sker. Här har jag främst sparat mina guldkorn.)

För er som föredrar videos:

30 minuters video om några av de stora sakerna som hände under 2022 inom AI.

Bra video om Metas AI CICERO som kan skapa strategier samtidigt som den kan chatta, för att vinna spelet Diplomacy. (1 timme)

Bra video om Metas AI Galactica som kan var gjord för att ha med referenser i sina artiklar, det blev inte så bra som man hoppades på och den togs ner efter ett antal dagar. Men ge det lite tid så kan detta börja fungera väl. (1 timme)

Bra video om AlphaTensor av Deepmind, ett genombrott där en AI kan upptäcka ny matematik för att optimera matrismultiplication. (Vilket är viktigt inom AI.) (1 timme)

Bra video om Claude, som är en konkurrent till ChatGPT.

Bra video om Muse, en ny text-till-bild AI från Google.

Spännande video om hur bra AI har blivit på att generera deep fake videos.

En video om hur AI börjar lära sig kontrollera robotar.

En bra video om Sparrow och Chinichilla från Deepmind.

Video om en Gato från Deepmind, en AI som kan göra många saker.

Vad händer med hårdvaran? En bra video om det.

En bra video om hur Intel vill bygga en ny typ av chip anpassade för AI.

Ännu en bra video om hårdvara till AI.

En lång video (4 timmar) på en paneldebatt med forskare inom AI, om hur det går med utvecklingen av AGI. Många spännande tankar, även om OpenAI är tydliga med att de är mest optimistiska kring att ha AGI till år 2030.

För er som föredrar text:

En text om AI är det nya krypto, när det kommer till investeringar.

Is AI the new crypto? - by John Luttig - luttig’s learnings (substack.com)

En artikel som frågar sig om peak systemutvecklare är här.

Opinion | Twitter Is Just the Beginning of the Tech Worker Crackdown - The New York Times (archive.ph)

En bra artikel om Claude, som jämför den med ChatGPT.

Meet Claude: Anthropic’s Rival to ChatGPT | Blog | Scale AI

En riktigt bra artikel om NVIDIA och hur deras ledning inom AI-hårdvara är hotad.

How Nvidia’s CUDA Monopoly In Machine Learning Is Breaking - OpenAI Triton And PyTorch 2.0 (semianalysis.com)

En artikel om hur bra ChatGPT är att använda istället för en dagbok.

GPT-3 Is the Best Journal I’ve Ever Used - Chain of Thought - Every

En spännande artikel om hur programmerarlöner kommer utvecklas i en tid med AI.

Milky Eggs » Blog Archive » Programmer salaries in the age of LLMs

En artikel om hur företag står i kö för att investera i OpenAI.

ChatGPT has investors drooling, but can it bring home the bacon? | Ars Technica

En spännande artikel om framstegen som Muse gjorde.

Google’s Muse model could be the next big thing for generative AI | VentureBeat

En artikel om att ett nyhetsbolag har get ut artiklar helt genererade av AI.

CNET Is Quietly Publishing Entire Articles Generated By AI (futurism.com)

En artikel om de 5 stora bolagen och hur AI påverkar dem. (Apple, Amazon, Microsoft, Google och Meta.)

AI and the Big Five – Stratechery by Ben Thompson

14 gillningar

Tack för ett jättebra inlägg och denna enorma informationsdump om detta ämne. Personligen ser jag hur världen förändras omkring mig i rasande takt. Den stora frågan återstår att lösa ut: är allting som en AI genererar legalt att använda sig av? Där har nu rättsfallen börjat trilla in och innan de har avgjorts är ingenting säkert när det gäller AI-skapat innehåll

Framtiden är ljus för AI och de företag som äger de patent som blir ledande tror jag.

En annan nyhet jag såg blinka förbi häromdagen var att ett företag nu börjat bygga en fabrik i USA för 100 miljoner dollar. Där de skall producera kvant-datorer. Där pratar vi nästa generations framsteg.

4 gillningar

En nitpick, så som jag förstår det så kräver inte AI superdatorer, utan det är själva träningen av AI:n som kräver det.

Och om ens affärsmodell kan ersättas av AI så kan det vara bra att börja spara och investera. :sweat_smile: Om man inte vill byta yrke eller bransch helt och hållet.

2 gillningar

Börjar googla på “AI Trainer” och “QA AI”. :sweat_smile:

1 gillning

Företagen har knappt börjat använda IT för att kvalitetssäkra sin processer ännu. Det jag har sett av AI-tillämpningar inom näringslivet har n så länge handlat om att undvika särskilda kunder (inte ta risk). Då lämnar man öppet för konkurrenterna som kanske har smartare och enklare manuella system.

Några tillämpningar som jag tror kommer relativt tidigt är av typen “det här behöver du titta noggrannare på”. Men mer avancerat än så, då måste det gå hem i mötesrummen bland mellanchefer. Och då krävs det att de förstår AI:n. Resultaten av AI som är smart på riktigt tror jag kommer dröja mycket länge.

En annan aspekt är att affärsmodellen måste formas så att den kan tillämpa AI. Då finns det risk att företaget inte är lika lättrörligt, och man riskerar igen atr bli omsprungen av någon med mindre byråkrati.

3 gillningar

Det är ett stort oskriviet blad på så många plan. Men det är spännande. Det enda jag från djupet av mitt medvetande önskar aldrig sker är singulariteten. Jag tror att risken för oss kolbaserade tvåfotingar är alltför stor. Men ett gäng “AGIer” som sköter allt “skitgöra” i vårt samhälle idag tror jag enbart är en vinst.

Utöver enskilda företag och deras börskurser så blir väl makropåverkan enorm om detta leder till arbetslöshet inom sektorer som idag präglas av tankearbete och erfarenhet vid maskin och/eller dator. Vem ska då äga arbetet och hur fördelas dessa vinster och resurser på rätt sätt i samhället?

Så, jag är inte odelat positiv och jag tror på att det krävs regleringar redan nu. Jämför gärna med turerna kring GMO.

1 gillning

Eller att AIn uppträder i mänsklig form (typ deepfake) på skärm. Då kan AIn förses med attribut som tilltalar styrelsen och plötsligt är denna mer medgörlig. (Ja, ni kan t ex tänka flåsiga gubbar och en AI som visas i form av attraktiv kvinna. Jag tror fortfarande vi är så lättmanipulerade tyvärr.)

Men att det tar tid innan detta är så utbyggt som vi tror det kan bli, det är jag också ganska säker på. Min bransch lär vara sist på bollen, så jag känner inget hot på den fronten iaf.

2 gillningar

Detta är definitivt en av de stora frågorna under de kommande åren. För just nu är det helt vilda västern när det kommer till AI och vad de får lov att göra.

Generellt ja. Och därför behöver företag som vill utveckla AI till deras bolag en superdator, annars kan du enbart hyra en AI av någon annan. Jag tänker mig att många bolag vill ha sin egen AI, och att de vill träna dem kontinuerligt. Jag hörde i en intervju att Google gör så att de jobbar med sin AI under veckan, för att i slutet analysera den och inför helgen träna ännu ett lager av fin-tuning. Då får man en ny, och förhoppningsvis bättre, AI inför varje arbetsvecka.

Bäst att göra FIRE innan :wink:

Där tror jag du har rätt, det är därför jag skriver att jag tror att det kommer ta betydligt längre tid att rulla ut AI än vad en del tror. Bara för en AI kan göra det betyder det inte att alla jobb kommer ersättas inom 1 år.

Bra tanke, det har jag inte tänkt på. Lär ju vara en hel del företagsstrukturer och affärsmodeller som inte är kompatibla med AI.

Jag tror tyvärr att staten kommer vara försen på bollen, och när det väl kommer så kommer det inte längre vara anpassat efter verkligheten.

Vilken bransch är det?

Mmm, verkligen! Helt utan blink.

Medhåll. Därav min rad om GMO, som exempel. Det blir väl en effekt av att man inser att något snurrat för långt och det blir ett hästjobb att rulla tillbaka det som går att rulla tillbaka. Dessutom kommer det aldrig att gå att enas på internationell nivå, så problemet kvarstår ändå någonstans.

Den “organiserade religionen”. Är det nå’n gång människor föredrar att möta andra människor så är det när känslorna sitter utanpå och det vi kallar själen är som mest utsatt. Jag har också sett tveksamma och trevande försök till AI-terapeuter o dyl och dessa är ju ett skämt. Att prata tvivel, livsfrågor, självmordstankar, skuld osv med en trovärdig AI tror jag inte blir genomförbart under min livstid.

5 gillningar

Där lyfter du ett viktigt problem, om ett land förbjuder att man tränar upp en viss typ av AI så kan företagen bara flytta AI-utvecklingen till ett annat land. Kommer bli svårt att reglera detta på ett fungerande sätt.

2 gillningar

En aspekt av AI som inte nämns här men som kanske tangerar till ekonomin är lag och brott. Det har ju redan pratats en hel del om självkörande bilar och vem som egentligen bär ansvaret vid en eventuell olycka. Vad händer när flera områden börjar tillämpa AI, t.ex. beslutsfattande eller varför inte aktiehandel? Om en AI lyckas “slå index”, på vilka premisser gör den det? Har den tillgång till insiderinformation som vi vanliga dödliga inte har? Och hur kan man avgöra att den gjort rätt för sig och inte manipulerat marknaden?

Det blir onekligen intressant att följa utvecklingen när jag sitter där med min laptop i knäet i en solstol på en strand och njuter av solen och pensionen. :sunglasses:

4 gillningar

Om vi tittar på ekonomin: Jag tror att en av de största effekterna man kommer se initialt är att vissa etablerade bolag blir fullständigt överkörda av nya bolag som nyttjar AI på rätt sätt. Lite som Facit, Blackberry och Nokia, fast nu blir det många fler bolag som drabbas samtidigt.
Gäller naturligtvis många gammel-bolag, men även sådana som Google tror jag kan ligga risigt till, då deras sökmotor helt klart utmanas av nya sätt att få svar på frågor.

Låter väldigt rimligt, det är något jag inte har tänkt på. Tack för bra input.

Jag håller med om att Google kommer bli utmanade av andras AI, men jag tvivlar på att Google inte kommer kunna svara upp på utmaningen. Google har ett väldigt bra AI-labb och de har inga problem att skapa LLM likt ChatGPT. I just Googles fall så tror jag att de kommer lyckas möta upp denna utmaningen, men mer generellt så tror jag du har en poäng.

1 gillning

Märkligt lågt engagemang i denna tråd. Jag tror många inte inser vilken påverkan AI kommer ha på världen…

Edit: (eller att det känns skönast att medvetet inte förstå)

Lägger in två länkar här.

Kolla in videorna och förstå vilken enorm påverkan AI kommer ha på våra liv i en nära framtid.

1 gillning

Kan inte annat än hålla med. Det är därför jag försöker informera folk, så att Sverige inte blir ett land som hamnar på efterkälken.

Skit, det lär bli ett en riktigt stort problem med bedragare framöver :frowning: Egentligen är det bara kunskap som kan försvara folk, men tyvärr lär det väl bli ännu värre än alla BankId-stölder som sker idag. Gäller att vara ännu mer noggrann med allt.

2 gillningar

Finns redan produkter för detta,

Computer vision is a field of artificial intelligence (AI) that enables computers and systems to derive meaningful information from digital images, videos and other visual inputs — and take actions or make recommendations based on that information. If AI enables computers to think, computer vision enables them to see, observe and understand.

Deep learning technology is used to predict patterns and perform judgment-based applications. This advanced technology deploys artificial intelligence (AI) algorithms to teach robots and machines to do what comes naturally to humans: learning by example.

Tror typen av AI som kan utmana det mänskliga sinnet i att se mönster samt avvikelser kommer vara första steget innan vi börjar använda mer komplexa funktion.

1 gillning

Jag funderar på varför intresset inte är större, och undrar om det beror på att det snabbt blir väldigt diffust och tekniskt komplicerat. Jag kanske hade för många, för djupa länkar :thinking: här kommer en hyfsat bra sammanfattning (11 min) av vad vi kan vänta oss i närtid. (Förutom att han hypar upp GPT-4 lite väl mycket, i övrigt så har han många goda poänger.)

Jag tycker det är klurigt, vi pratade lite om det på FikaTillsammans idag. Det som jag tycker är svårt är att:

 • Jag förstår att det kommer ha stor påverkan, men
 • jag förstår inte hur jag ska använda det rent konkret i min vardag

Det enda jag har funderat på är hur det kommer påverka mitt liv som “content creator” men där upplever jag att det är samma problematik som funnits tidigare men att det bara accelererat.