Optimal och riskspridande pensionsportfölj (tidshorisont ca 30 år)

Hej!

Jag är helt grön på detta med aktivt fondsparande och har försök att läsa mig till så mycket som möjligt. Denna sida har varit till stor hjälp! Tanken är att ha ett separat eget pensionssparande utöver min tjänstepension. Alltså ett sparande i ca 30 år (fram till pension). Har fördelningen 90% aktiefonder och 10% räntefond.

Portföljen, som jag haft i ca 2 års tid ser ut som följande:

Spiltan Aktiefond Investmentbo
5 %

SPP Aktiefond Global A
65 %

SPP Aktiefond Sverige A
5 %

Swedbank Robur Access Asien
5 %

Spiltan Räntefond Sverige
10 %

SPP Emerging Markets SRI
5 %

SPP Aktiefond Japan
5 %

Jag har försökt sprida riskerna så mycket som möjligt, samt välja fonder som inte kompletterar varann.

Hur skulle jag kunna optimera denna portfölj ytterligare? Finns det andra marknader att våga satsa på? Bör jag splittra upp globalfonden i två stycken och kanske välja en som inte exponerar USA så mycket?

Tack på förhand!

Hej!

Så länge du är nöjd med fördelningen aktier-räntor och håller nere avgifterna (jag antar att det är indexfonder du har) så är det mest en smaksak hur du fördelar mellan olika fonder. Det ser bra ut som du har det, men om du vill vikta över lite mot någon världsdel så kan du göra det. Att ha en globalfond som bas tycker jag dock du ska fortsätta med.

Hej Gustaf!

För att efterlikna aktiemarknaden så passar en Globalfond perfekt, då får du exponering mot hur världens aktiemarknad ser ut.

Sedan kan du såklart vikta om lite som du har gjort till andra marknader.

Jag tycker det ändå ser bra ut med en bas i Globalfond och lite andra fonder för att vikta om lite från USA. Tycker inte du behöver dela upp globalfonden i två olika, kommer inte ge en så mycket större spridning då dom är väldigt lika varandra, om du såklart inte väljer en aktivt förvaltad fond!

Hej.

Tack för alla svar. Hur skulle Spiltan investmentbolag global komplettera SPP global? Den är passiv men ser ut som den bara har investment. Dock är avgiften lite högre.

Om då har så lång sparhorisont som 30 år är det onödigt att hålla på att kladda med 5 % hit och dit.

Spara dina pengar i en bred globalfond som tex Avanza global. På det senaste året har du tappat 4 % i avkastning jämfört med att ha 100 % i en bred global indexfond.

Säkert inget dåligt alternativ, men vad menar du med att Avanza Global är en ”bred” globalfond? Vad menar du med ordet ”bred”?

Fördelning av länder som ingår i MSCI World är följande:
https://etf.invesco.com/se/institutional/en/node/59/reports/IndexCompositionCountryExposure.xlsx

USA - 62,5%
Japan - 8,5%
Storbritannien - 5,0%
Frankrike - 3,7%
Kanada - 3,5%
Schweiz - 3,3%
Tyskland - 2,8%
Australien - 2,6%
Nederländerna - 1,6%
Hong Kong - 1,1%

och resten av de enskilda länderna alla under 1%, sammanlagt ca 5%.

Vad tycker du är den optimala andelen USA i en portfölj? Själv är jag lite förvirrad när vissa rekommenderar 65% och andra 40%. Och varför just Japan på andra plats?

Sen tillväxtländerna, hur ser du på utvecklingen i Kina och Indien under de kommande årtionden - för att inte tala om hela världen? Och globala småbolag, de brukar ju slå de stora på lång sikt?

Spiltans Aktiefond Investmentbolag har slagit de så kallade breda globala indexfonder på 5 års sikt, och svenska småbolag har gått ännu bättre. Så varför inte också lite Sverige i portföljen?

När spartiden är 30 år är det bättre med långa räntor (som AMF Räntefond Lång) än med korta (som Spiltans Räntefond)? Eller kanske är de inte nödvändiga överhuvudtaget?

Även svåra frågor kan ibland ha ett enkelt svar, men i så fall vill jag ha ett välmotiverat och begripligt svar som gör mig övertygad. Inte minst när det är stora pengar på spel vill jag ha lite mer substans inför mina beslut.

Hurvida portföljen är optimal eller inte går inte att försöka svara på utan att veta mer om förutsättningarna.

Men en fördelning med 90% aktiefonder är inte någon riskspridning att tala om.

Hur väl grundat är ställningstagandet till den fördelningen?