Fördelning pengar på dessa fyra fonder, vad tänker ni?

Hej!

Jag har nyligen börjat månadsspara ett visst belopp varje månad istället för att spara allt på ett vanligt sparkonto.

Sett till beloppet som placeras i fonder varje månad så ser fördelningen ut på följande sätt.

Fond Andel
LF Global Indexnära 50%
Swedbank Robour Ny Teknik 16%
Spiltan aktiefond investmentbolag 16%
Handelsbanken Hållbar Energi 16%

Jag har funderat på om jag möjligtvis ska fördela om i portföljen så att den procentuella fördelningen är 40/20/20/20?

Jag tar gärna emot tips och rekommendationer gällande fördelningen. Horisonten för sparandet är 10 år eller längre, så ett visst risktagande är befogat.

Hej Jonas, själv tycker jag att alla borde ha tillväxtmarknader och small cap i sin basexponering, din portfölj saknar dom.

Om du vill ha 50% i globala passiva investeringar (jag tycker att 50-65% låter helt rimligt!), skulle jag allokera: 40% LF Global IN, 5% tillväxtmarknadsfond, 5% småbolagsfond och 50% din ”aktiva del” som du beskrev.

EDIT: och implicit menar jag också ovanför att 40% globalt index är för lite. Jag skulle köra min 50% som utgångspunkt.

Jag hade inte valt att investera i aktiv förvaltning pga vad forskningen säger om detta (att du kommer bli slagen av passiv).

Välkommen Jonas @Rumuse49 till forumet.

Feedback på din portfölj beror på vad du önskar med din portfölj och anledningen till att du har valt dem. Jag brukar alltid ställa motfrågan:

  • Vad är din motivering till de olika fonderna?

Hej Jan,

Tack för svar.

Utöver den här påtänkta portföljen så har jag ett sparande som jag aktivt följer upp, det sparandet innefattar både kortsiktigt sparande, långsiktigt sparade och en buffert.

Den här portföljen ska utgöra ett komplement till mitt pensionssparande, varav den långa tidshorisonten och risknivån. Som sagt så är tidshorisonten lång, så jag har inga problem med att ta en lite högre risk genom att vikta mot 100% aktier.

Edit:
Jag märkte att mitt tankesätt kring val av fonder kom bort sig.

Säg gärna något mer om det här. Då jag påstår att det är beslutsprocessen som är det intressanta. Jag brukar till och med att påstå att:

Målet med att investera är att fatta bättre beslut.

Så, återkom med din motivering till de olika fonderna så kan vi nog få till en bra diskussion. :slightly_smiling_face:

Kort och gott så är den bakomliggande faktorn till valet av fonder baserad på mitt egna intresse och kunskaper inom branscher som enskild fond riktat in sig mot.

LF Global Indexnära var för mig ett relativt enkelt val för att använda som den stabila stöttepelaren i portföljen. Medelmåttig risknivå i utbyte mot låg förvaltningsavgift och relativt stadig utveckling. Givetvis hög exponering mot staterna.

Handelsbanken Hållbar Energi har sikte mot en marknad som jag tror kommer slå inom sin tid, givetvis en hög risk men god potential. Med tanke på tidshorisonten för sparandet så är jag villig att ta den. Det finns givetvis likartade fonder, Hållbar Energi har dock en stark utveckling senaste åren samt en förvaltare bakom rodret som jag tror på.

En god exponering mot Sverige är något jag vill ha, till en viss risk. Valet blev Spiltan då svenska investmentbolag överlag mår bra, spridda investeringar som jag tycker reducerar risknivån en aning även fast valet kan ses som en hög risk.

Ny Teknik och Spiltan överlappar väl varandra rent geografiskt till en viss del, inget jag finner som ett problem dock utifrån enskild fonds inriktning.

Min enda kommentar utifrån ovan är att överväga t.ex. PLUS Allabolag Sverige. Bättre spridning än Spiltan. Du har dessutom en väldigt hög exponering mot bara Investor i Spiltan-fonden.

I övrigt kör på utifrån din tro. Sedan får vi ju facit i framtiden. :slightly_smiling_face: