Pensionsparande

Jag har sparat i Skandias privat pensionsförsäkring sedan 2004.Försäkringen bestod uteslutet av aktier (väldigt hög riskfaktor).Jag månadssparade fram till 2016 (när man tog bort avdragsgill förmån).Det insatta beloppet har nästan dubblerats.Ett problem som har varit hela tiden var de höga kostnader på pensionsförsäkringen:Årlig Fast avgift 360,- krRörlig avgift 0,65% av fondvärdetsamt Riskkostnad/Riskintäkt - ?Jag närmar mig pensionen nu (om 7 år) och vill säkra de sparade pengarna genom att flytta dem någon annanstans där avgifterna är lägre.Har du något förslag på vart i Skandia skall jag flytta mina pengar?Eller skall jag flytta mina pensionssparade pengar från Skandia någon annanstans där man kan hitta bättre alternativ?Går det att överhuvudtaget flytta pengarna från Skandia någon annanstans och om det går hur mycketdet kan kosta?Har du något förslag på det?Vad är bäst för mig?

Hej,

Du kan ju kolla med Nordnet och/eller Avanza och se om de kan hjälpa dig med en flytt.
Med vänlig hälsning, William