Placeringar månadssparande

Jag månadssparar i aktier och fonder och har en fundering gällande fördelning av mina månadsvisa inköp som jag skulle vilja ha era tankar kring.
Låt oss för enkelhetens skull förenkla och säga att min strategi är att ha 50% aktier och 50% fonder samt att min sparhorisont är ca 20 år.

De två alternativen jag står mellan är att:

Alternativ A

Anpassa mina månatliga inköp utifrån hur min portföljs fördelning förhåller sig till min målfördelning. Detta för att hålla min fördelning i portföljen så nära min målbild som möjligt. Exempel för att förklara konceptet: Aktierna går bra föregående månad och är nu värda 50 tkr, medan fonderna är värda 40 tkr. Månadsinköpet om 5 tkr läggs därför uteslutande på fonder.

Alternativ B

Varje månad köpa enligt min fördelning utan att ta hänsyn till min portföljs utveckling, dvs alltid köpa 50% aktier och 50% fonder. 1 gång/år skulle jag ombalansera portföljen för att uppnå min målfördelning. Exempel för att förklara konceptet: Aktierna går bra föregående månad och är nu värda 50 tkr, medan fonderna är värda 40 tkr. Månadsinköpet om 5 tkr beaktar inte portföljvärdet, utan köper aktier för 2,5tkr och fonder för 2,5tkr.

FÖR/NACKDELAR

Styrkan med A tänker jag skulle vara att man i viss mån köper det som i förhållande till övrigt i portföljen är "billigt". Svagheten med A tänker jag skulle vara att man köper mindre av det som går bra och mer av det som går dåligt.

Vilken strategi hade ni valt?

Det blir mycket att uppdatera i en excel-mall och hålla på med, för alternativ A. Dessutom om någon av dina aktier går med stor förlust investerar du ännu mer i dom. Där finns momentum-effekten där aktier som går ned brukar gå ned ännu mer. Så man investerar i förlorare automatiskt. På 20 års sikt så får man både vinnare och förlorare när man köper globalindex och med en sådan lång tidshorisont så är allting på rabatt nu. Det är vinnare man vill köpa, och det gör man i index. Där får man momentum också.

Jag skulle köra 90% LF global indexnära och sedan 10% aktier. Går dina aktier bättre än index, kontinuerligt, med åtanke för tid och känslor så kanske du är som neo i Matrix :slight_smile: The chosen one. En ny warren buffett. Aktiva fonder skulle behöva sånna så då kan du tjäna mycket pengar.

Mvh och lycka till.