Premiepensionsrådgivning ger ofta lägre pension

En till rapport från pensionsmyndigheten där de kommit till samma insikt som @janbolmeson gällande att rådgivning kan vara en förlustaffär.

Den årliga avgiften som tas ut av de olika aktörerna för rådgivning och nyhetsbrev inom premiepensionen varierar mellan cirka 1 000 till 2 000 kronor. En person som under ett år har en pensionsgrundande inkomst på 360 000 kronor8 kommer att få en insättning till premiepensionen på 9 000 kronor. Eftersom avgiften för premiepensionsrådgivningen eller nyhetsbrevet ofta är fast blir avgiften väldigt hög i förhållande till den insättning som görs till premiepensionen årligen och det pensionskapital som finns de första åren. Premiepensionen ska dessutom beskattas när den väl betalas ut vilket innebär att avgiften för rådgivningen eller nyhetsbrevet på cirka 1 000 till 2 000 kronor snarare bör jämföras med en årlig insättning till premiepensionen på 7 800 kronor vid 21 procent marginalskatt som pensionär.

5 gillningar