Ränta på ränta på fonder

Hej! Jag trodde jag förstod ränta på ränta men när jag tittar på mina fonders uppgång går det att multiplicera mitt anskaffningsvärde med total värdeförändring vilket gjorde mig fundersam. Bidrar alla fonder till ränta på ränta effekten eller är det bara vissa? Eller ingår ränta i ränta effekten i den totala värdeförändringen? Hur vet man om ens fonder innan och efter köp är föremål för ränta på ränta?

Ränta på ränta är bara ett sätt att beskriva att du får avkastning på värdet hela tiden. Så du får avkastning även på din tidigare avkastning.

Det är inget som påverkas av vilken fond eller annat du har dina pengar i.

1 gillning

Allt utsätts för ränta på ränta. Det är ingen funktion fonden i sig erbjuder utan, det är ett sätt att räkna på avkastning.

Människor över lag har problem att förstå exponentiell utveckling. Det fick man se exempel på under pandemin.

Så just ränta på ränta begreppet är ganska fyndigt, för det gör något ganska svårt mer eller mindre intuitivt.

Är det inte precis såhär man förväntar sig? Om du köpte en fond en gång för 100kr, värdet nu är 110kr och den totala utvecklingen därmed är 10%; menar du att du skulle haft ännu mer?

Jodå, ränta på ränta “ingår” när du tittar på fondens värdeökning :slight_smile:

Menar inte TS att det är förvirrande? Att ränta-på-ränta används när det som egentligen händer är värdeökning på ett belopp som fortsätter vara investerat? Ingen bank som ger ränta i det fallet.

1 gillning