Räntefonder kontotyp - förtydligande

Hej,

Jag sparar i Nybörjarportföljen bland annat och har som mål att fortsätta sparandet där under en längre tid. Jag vet att frågan om att ha räntefonder på ISK kommit upp förut och att många då resonerat som att det inte är vinstmaximerande att ha räntefonder på ISK i dagens läge men att skillnaden blir så liten att det inte är värt mödan att separera portföljen i ett aktiefondkonto och ett ISK.

Det jag önskar förtydligande på är hur det blir när man tänker sig spara med en längre horisont. På kort sikt kan det väl vara så att skatten på ISK blir högre än avkastningen (vilket gör det bättre att ha pengarna på ett sparkonto) och på längre sikt måste man skatta på ISK varje år (och att det då till slut blir mindre att betala vinstskatt vid försäljning från aktiefondkonto). När kan det vara av betydelse att dela upp portföljen och ha räntefonder på ett aktiefondkonto? Och när är det inte att rekommendera? Var finns brytpunkterna för när den ena lösningen är bättre än den andra? Har ni möjlighet att beskriva detta mer för jag har försökt följa svaren som rekommenderar att man ändå ska ha portföljerna samlade för att det blir en sådan liten skillnad, men skulle vilja förstå detta bättre.

Matematiskt sett är det billigare att ha räntefonder utanför ISK oavsett hur lång sparhorisont du har. Det finns ingen brytpunkt.

Men i praktiken kan det vara andra saker som spelar in.

  • enklare att bedöma hur hela ens portfölj går om både räntor och aktier ligger på samma ISK.

  • syftet med räntor kan vara att hindra dig från att freaka ur och avvika från din strategi. Om du lägger räntefondera utanför ISK kommer ditt ISK röra sig som en portfölj med 100% aktier. Det kan psykologiskt vara tuffare i en kraftig nedgång. Risken ökar att du tar förhastade beslut.

Brytpunkten går vid 1,5%. Om avkastning på en räntefond är högre än 1,5% är det fördelaktigt att ha den på ISK, annars på en vanlig depå. I alla fall teoretiskt. Det är mer praktiskt, mycket enklare och mindre omständigt att ha sina räntefonder alltid på ISK tillsammans med aktier oavsett ränteläget. Om man är rädd för att förlora lite pengar på det upplägget kan man alltid kompensera det genom att köpa lite fonder. Så gör i alla fall jag. Och om räntorna skulle bli riktigt dåliga säljer jag hellre hela rubbet än håller på med kontobyten och deklarationer hela tiden. Men kanske är jag bara lat.

Så blir skatten på ISK 2019
https://fondkollen.se/spartips/sa-blir-skatten-pa-isk-2019/

Just nu går väl brytpunkt runt 1.5%, fast skulle styrräntan gå upp så följer även brytpunkten med.

Till Tale: Jag tolkade frågan som om det fanns en brytpunkt i tiden, inte i avkastning. Därav mitt svar.

 

Till Hanna: Det är viktigt att förstå hur fördelningen mellan räntefonder och aktiefonder påverkar portföljen. Det utgår jag från att du gör. Men om jag vore dig skulle jag inte lägga allt för mycket tid på att vinstmaximera räntedelen. Det är inte där du blir rik.

Risken finns att man suboptimerar sitt sparande, till exempel genom att jakten på den sista ränteavkastningen gör att man delar upp sitt sparande på flera ställen. Den försämrade översikten gör att man riskerar att ta beslut som har vida större negativa konsekvenser för hela ens ekonomin än det lilla extra man lyckas krama ur räntefonderna.

Därmed inte sagt att det är omöjligt att ha en bra översikt över ens ekonomi trots att sparandet är utspritt över en mängd konton, men det kräver tid och intresse.

Ok, jag missförstod nog frågan. Men hur kan du säga att det är alltid billigare att ha räntefonder utanför ISK? Alternativen är ju att ha pengarna antingen på ett sparkonto med låg (eller ingen) ränta eller att ha räntefonderna på ett depåkonto där man betalar 30% skatt av vinsten.

På riktigt lång sikt, kanske 30 år, kan det vara bättre att ha aktier och aktiefonder på en vanlig depå istället för ISK, men vilket konto är bäst för räntefonder på lång sikt och var brytpunkten går är nog omöjligt att räkna fram när både avkastningen och skatten varierar från tid till annan.

Jag håller med om att det är svårt att räkna fram vilken kontotyp som är bäst på lång tid. Det var slarvigt formulerat av mig. Kommer ISK ens finnas kvar om 30 år? Hur kommer villkoren i så fall vara? Det kommer passera många regeringar innan dess.

Men min huvudpoäng är att man inte bör lägga allt för mycket tid och energi på att välja en kontotyp för räntefonder som vinstmaximerar. Skillnaden kommer inte vara dramatisk. Bättre då att välja en kontotyp som underlättar balansering och ger en enkel överblick över portföljen som helhet.