Räntefonder vs. sparkonto

Hej Jan,

Jag tittade på avsnitt 64 om räntefonder med stort intresse. Dock saknade jag ett resonemang om hur sparkonto med insättningsgaranti (IG) ställer sig mot korta respektive långa räntefonder under olika scenarier som vid uppgång respektive nedgång av marknadsräntorna.

I nuläget är det väl mer troligt att marknadsräntorna går upp eller ligger kvar än går ned. Eftersom räntan på sparkonto följer marknadsräntan upp men räntefonden tappar i värde vid ränteuppgång talar väl det för sparkonto?

Hej!

Helt rätt resonerar, räntefonder brukar inte vara att föredra vid ränteuppgång, speciellt inte långa räntefonder.

Om du ska ha räntefonder vid ränteuppgång så är det korta räntor som gäller, annars så fungerar sparkonto med insättningsgaranti bra!