Ränteportfölj för 2023

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

Kan denna motsvara AMF räntefond mix som ETF?

Mvh

Pingar @Zino på denna. :slightly_smiling_face:

Nej, dom skiljer sig åt en hel del. Skulle välja Xact Obligation om du vill ha en ETF som beter sig som AMF räntefond mix:

Mycket intressant tråd!

Nu är jag >100% nybörjare vad gäller räntemarknaden och dess fonder, men en fond som jag tycker ser väldigt intressant ut - med undantag för den höga avgiften - vore faktiskt BlackRock Global Government Bond A2 USD (ISIN: LU0006061385).

Fonden har historik sedan 1987, och även om historisk utveckling är allt annat än en garanti för framtida utveckling så tycker jag ändå att man kan se en del intressanta detaljer i historiken. Om vi använder oss av Avanzas tidsperioder för finansiell oro ser vi:

IT-kraschen 03JUL 2000 - 10OKT 2002: +41,75% (faktiska mätdatum 13JUL 2000 - 13OKT 2002)
Finanskrisen 13JUL 2007-27OKT 2008: +52,64% (faktiska mätdatum 13JUL 2007 - 13NOV 2011)
Oljekrisen 01JAN 2008 - 01JAN 2016: +150,18% (faktiska mätdatum 13JAN 2008 - 13JAN 2016)
US-kreditkrisen 04AUG 2011 - 23SEP 2011: +7,85% (faktiska mätdatum 13AUG 2011 - 13OKT 2011)
Corona-dippen: 19FEB 2020 - 23MAR 2020: +9,55% (faktiska mätdatum 13FEB 2020 13APR 2020)

Nybörjare som jag är så tänker jag att det jag vill få ut av en räntefond är en negativt korrelerad rörelse gentemot aktiemarknaden, något jag med ovanstående siffror bedömer att denna fond uppvisar.

Kikar på fonden hos Morningstar så ser det ut enligt följande vad gäller exponering och obligationsuppdelning:

Således en ganska hög andel av både statliga obligationer och höga kreditbetyg (>A).

Genomsnitten för kreditbetyg och durationer enligt nedan:

Vad tror forumets samlade expertis om denna fond (bortsett från den redan nämnda, höga avgiften)?

Båda är räntefonder med inriktning på globala statsobligationer hos utvecklade länder, men det finns några stora skillnader.

iShares har snittlöptid 7,6 år på sina obligationer, medan AMF har 4,1. Detta är tydligt i grafen som @Alec postade, där vi ser att volatiliteten är högre för iShares.

iShares är inte valutasäkrad, medan AMF är valutasäkrad till SEK.

iShares har löpande förvaltningsavgift 0,20%, medan AMF har 0,10%.

2 gillningar

kan man jämföra Xact med Storebrand Obl. A också med Amf Mix (är medveten om att Mix inte bara är svenska papper) - eller blir det en skev fördelning?

Edit: kanske ska omformulera till kan man lika gärna ersätta mix eller xact med storebrand obl. ?

Lite mindre andel företagspapper har jag för mig, men ungefär samma skrot och korn, mixad korg. Du kan se exponering bra på morningstar och hos PPM om du vill.

1 gillning

Kort svar är att nej, det är inte en bra jämförelse då de har (som du skriver) helt olika innehåll i respektive fond. Dels har du olika sorters räntepapper, sedan har de olika löptid, olika innehav de är knutna till och sist från olika länder. Just för att det inte är räntepapper med lågt kreditbetyg har de rört sig någorlunda snarlikt men det är inget du kan lita på kommer ske även i framtiden.

XACT Obligation har 3,78 år i snitt återstående löptid, har 43% svenska statsobligationer & 57% bostadsobligationer & 0% företagsobligationer, samt en kreditvärdering fördelad på 99,95% med AAA.

Storebrand Obligation har 5,56 år i snitt återstående löptid, har 59% svenska statsobligationer & 28% bostadsobligationer & 11% företagsobligationer, samt en kreditvärdering fördelad på 82% med AAA, 7% med AA, 7% med A och 4% med BBB.

AMF Räntefond Mix har 4,11 år i snitt återstående löptid, har 57% västerländska statsobligationer & 5% bostadsobligationer & 1% företagsobligationer, samt en kreditvärdering fördelad på 43% med AAA, 39% AA, 2% A och 15% BBB.

Lägger till den långa obligationsfond jag själv har i mitt sparande:

Handelsbanken Långränta har 4,73 år i snitt återstående löptid, har 66% svenska statsobligationer & 22% bostadsobligationer & 8% företagsobligationer, samt en kreditvärdering fördelad på 79% med AAA, 5% med AA, 6% med A och 3% med BBB.

Lägger till AMF Räntefond Lång då den är billigast på marknaden:

AMF Räntefond Lång har 3,96 år i snitt återstående löptid, har 51% svenska statsobligationer & 18% bostadsobligationer & 23% företagsobligationer, samt en kreditvärdering fördelad på 43% med AAA, 0% med AA, 21% med A och 29% med BBB.

Som du kan se är det tre helt olika fonder med helt olika innehåll. Den sista fonden har också köpt på sig värdepapper som inte ära rena obligationer vilket gör att siffrorna där inte blir 100% rakt av som för de andra fonderna.

  • Vill du bara ha EN räntefond som kan ge bredast exponering mot den SVENSKA räntemarknaden är AMF Räntefond Lång bäst, då den har en bred mix av de stora typerna av räntepapper.
  • Vill du bara ha EN räntefond som kan ge störst exponering mot SVENSKA statsobligationer är Handelsbanken Långränta bäst, då den har störst vikt mot denna typ av obligationer och minst vikt mot företagsobligationer.
  • Vill du bara ha EN räntefond som kan ge störst avkastning mot SVENSKA obligationer är Storebrand Obligation bäst då den har längst återstående löptid.

Det här med räntor och räntefonder är komplicerat. Dessutom är det viktigt komma ihåg att av alla de fonder jag nämnt ovan är alla förutom XACT Obligation aktivt förvaltade. Det betyder att förvaltaren kan göra förändringar som avviker från ovanstående om den tror att det är bäst för kunderna.

6 gillningar

Skeptisk till obligationer som ETF annat än man tänkt hålla innehavet mycket länge. ETF drar ju på sig courtage vilken rätt ofta kan vara 0.15-0.25% på både köp och sälj.

XACT obligation avgiften är 0.1% som jämför med AMF Mix på 0.13% så spar man 0.03%. Med 2 X 0.15-0.25% courtage så går man först plus efter 10-16.7 år beroende på courtage.

Jämfört med Storebrand Obligation med 0.21% avgift så ser det lite bättre ut med en 0.11% besparing så går man plus efter cirka 3-5 år.

Sen verkar tyvärr inte XACT rapportera innehaven så man ser dem inte i MorningStar portfölj vy (jag får inte fram det åtminstone) så det blir lite svårt att få en översikt på vad den egentligen innehåller.

Kombinerat bristande insyn i innehav och krav på rätt lång innehavstid så håller jag mig till vanliga fonder såsom AMF Mix, AMF Lång, Storebrand Obligation. Det kan ju bli en större krasch på börsen och man vill då öka aktieandelen utan att ha låst in onödiga kostnader med obligations ETF tänker jag :slight_smile:

2 gillningar

tack för bra svar :slight_smile:

Xact verkar själva rapportera innehavet här men den vore troligen ej heller mitt första val på grund av courtage som ni skriver:
https://www.xact.se/sv/Constituents?productId=3UnyD4suwvwfC6Ulr38VHI

1 gillning

Jo en lista med innehav men inte uppdelat på olika typer (statspapper, företagspapper, bolånepapper) och inte heller uppdelning i kreditrisk från AAA - C. Det första kan man knåpa ihop själv men det andra blir nog lite jobbigare att kolla upp. Tyvärr inget krav på att räntefonder ska rapportera sådant till externa parter som tex MorningStar utan då får man väl in och titta i kvartalsrapporter om fonden. Meckigt men inte omöjligt.

För mig faller det på att man ”måste” hålla den så pass länge jämfört med vanliga räntefonder.

ETF använder jag mest när vanliga fonder är väldigt dyra som nischade aktiefonder, tex branchfonder. Då kan det absolut vara bra med ETFer som då typiskt ligger på 0.3-0.5% mot 1.5-3% för vanliga aktiva nischfonder

1 gillning

Ingen som har input på fonden jag nämnde ovan (återigen, förutom avgiften)? Annars hade jag - om så vore möjligt - gärna sett rekommendation av någon annan liknande fond (ej ETF).

Tack på förhand!

Sprang precis på denna bilden hos Vanguard som visar korrelationen mellan olika typer av räntor och aktier.

6 gillningar

Core Bond har jag aldrig hört talas om innan. Vad är det?

Jag tycker att räntor är en djungel, som jag inte gett mig in ordentligt för att utforska än. Det finns så många olika räntefonder. Vad är de man bör leta efter? Kort/lång/medel/HY/ real. svensk valuta eller euro eller utländska? Värdebevarande? Avkastande? Hur ska man blanda dessa i en portfölj för jämn risk&avkastning som inte korrelerar med aktiemarknaden? Förstår att det är många frågoe, men räntefonder är någonting som jag vet väldigt lite om och inte blir riktigt klok på.
Hur kan man ens se om en räntefond är bättre än någon annan?

Kanske borde det startas ett komplement till ”rikatillsammans”? ”bevaratillsammans” haha!

Finna det någon motsvarighet för global indexfond fast för räntor? Dvs spridd valuta, längd m.m?

1 gillning

Kolla gärna tråden:

Tack, ska kika och läsa den här tråden grundligt också!

1 gillning

AMF räntefonder är en återkommande rekommendationer i tråden.

Yeilden på AMF mix och lång är ca 3,9 % respektive 4,7 % enligt senaste månadsrapport den 31 maj från AMF. Man kan få ca 4 % på sparkonto låst 6-12 mån. Riskpremien man får blir alltså från -0,1 respektive 0,7 %. Samt eventuellt kursvinster om räntan skulle falla kommande år från dessa nivåer samt och kreditspreadarna skulle dras ihop.

Uppfattar jag detta rätt eller är det något jag missar? Här får ni gärna utmana men är antagen korrekt känns det som dålig risk-reward relation just nu att ta positioner i AMF mix och lång givet den säkra avkastningen som kan ges på bankkonton med en löptid på 6-12 månader.

Riskpremien är den avkastningspotential du förväntas få i förhållande till en riskfri avkastning (som i detta fall är sparkontots avkastning). I fallet med AMF-fonderna är riskpremien för Mix-fonden cirka -0,1% och för Lång-fonden cirka 0,7%. Det betyder att du förväntas få en något högre avkastning än vad som erbjuds på sparkontot i AMF lång, men också att du bär en högre risk genom att investera i fonderna. Därmed bör man nästa ha en vy att räntan ska ner från dessa nivåer och att kreditspreadarna ska minska för att motivera beslutet att välja fondera just nu ur ett risk-rewardperspektiv, dvs om bankkonton är ett alternativ, vilket det såklart inte är i TJP etc.

Ytterligaste ett tillägg i resonemanget är att titta på Lysas räntedel.

YTM (yield to maturity) för Lysa Räntor är för närvarande ca 4,6 % enligt uppgifter från Lysas kundservice denna veckan.

Ungefär 40 % av Lysas räntedel är exponerat mot andra marknader än Sverige. Det rör sig främst om följande innehav för bred fokus:

  • Vanguard Global Bond EUR hedged: 15% (Global räntefond som är hedgead till EUR).
  • IEASX: 8% (Europeisk företagsobligationsfond, hedgead till SEK)
  • Dimensional Global Short term IG SEK hedged: 6% (Global företagsobligationsfond hedgead till SEK)
  • XHYG: 5% (Europeisk företagsobligationsfond, ej hedgead och exponerad mot EUR)
  • AGSGX: 5% (Global räntefond, hedgead till SEK)

Som vi kan se så är 39% exponerat mot icke-svenska marknader varav 20% är exponerat mot EUR och ej hedgeat medan resterande 19% är hedgeat till SEK och har därmed ingen valutasexponering.

Ungefär 30% av Lysa-ränte portföljen består av krediter. Majoriteten av dessa är exponerade mot IG, men viss exponering mot HY förekommer också. Exempelvis har XHYG 0 % mot Baa1 och 4,71% saknar rating. Vanguard Global Bond har 17% exponerat mot BBB, 1,8% saknar rating. AGSGX, 14% BBB, 4,4 % saknar rating. IEASX: 50% BBB totalt sett är detta ca 6,8% för de internationella fonderna.

Även här funderar jag om risk-rewardrelationen gör det värt risken att köpa Lysa räntor just nu om bankkonto är ett spelbart alternativ. Med en yield på 4,6 % för Lysa räntor ger det en teoretisk riskpremie mot riskfri ränta på bankkonto (4 % ränta låst 6-12 mån) på 0,6 %, allt annat lika om marknadsräntan och kreditspreadarna skulle vara konstant.

1 gillning

Se gärna trådarna:

och

2 gillningar