Rikatillsammansportföljen

Hej!
Om tre av tillgångsslagen backar med 5% i rikatillsammansportföljen tar resonemanget med denna permanentportfölj för givet att det fjärde tillgångsslaget över tiden ökar mer (t.ex. 20%) än vad som förloras i de tre andra tillgångsslagen.

Vad är det som gör att denna utveckling kan förväntas på lång sikt?
Det naturliga hade annars varit att portföljen bara väger jämnt över tiden eftersom tillgångsslagen är jämnt fördelade mellan de fyra olika “klimaten”.

Historiken.

Teorin säger inte att en kommer att kompensera helt för alla de andra. Bara att åtminstone någon kommer att gynnas av rådande klimat. Det betyder inte att portföljen inte kan gå minus, bara att nedgången inte bör bli för stor.

Det har fungerat bra hitills. Vem vet hur det går framöver?