Schablonskatt vs ränta på konto

Om man flyttar ut kontanta pengar från Isk till Avanzas konto med 0,65 % för att man inte har dem investerade och vill undvika schablonskatten över kvartalsgränsen, borde inte den lilla räntan på kontot utanför åtminstone kompensera för schablonskatten som dras under det kvartal man sätter in pengarna för att tex göra en kort affär, som köpa och sälja aktier vid tex börsintroduktion/nyemission?

Så att man undviker mer schablonskatt för att man ligger kvar över kvartalsgränser.

Varför jag undrar är för att det generella rådet är ju att inte flytta in och ut pengar från ISK-kontot då det ökar skattepåslage.

Men med räntan från tex Avanzas konto borde det väl kompensera in och ut-flytt vid tex kortare affärer som emissioner mm.

Någonstans i bloggen eller Avanza hemsida räknar hur många dagar är lönsamt att ha pengar utanför ISK i sparkonto. Sedan flyttar tillbaka ISK. Eftersom ISK schablonskatt varierar varje år ska man räkna om varje år.
Enlig formel i bloggen eller Avanza hemsida, räknar jag 2019.
Ränta: 0,65%, ISK schablonskatt ISK 0,453%
(0,453/4)/(0,65/365)=63 dagar.

Har man alltså efter 63 dagar på kontot med ränta 0,5% kvittat det man förlorade på den schablonskatt som dras på det belopp man sätter in och tar ut från Isk under ett kvartal?

Jag förstår inte riktig din fråga men jag tror att du ska läsa den här artikeln.
Om du får mindre ränta dvs 0,5% 2019.
Ränta: 0,5%, ISK schablonskatt ISK 0,453%
(0,453/4)/(0,5/365)=83 dagar. Ju mindre ränta du får desto längre tid.

Läs “Ska jag flytta mina oplacerade pengar från mitt ISK till ett sparkonto?”

https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/skatt-deklaration/hur-beskattas-ett-isk.html

Räkning: 2020 ISK schablonskatt 0,375%
Te.x. Ränta: 0,65% per år, ISK schablonskatt 0,375%—>53 dagar
Ränta 0,5% per år ISK schablonskatt 0,375%—>69 dagar
Ju mindre ränta du får desto längre tid.
Om ränta är rörlig ska du räkna genomsnitt.

MLT
Precis det jag var ute det
Tack