Sparande till barn på LYSA

Missförstod jag avsnittet eller innebär det att jag som sparar på lysa isk, inte kan döpa ett konto till barnspar eller mitt barns namn utan att riskera att jag inte kan anv dessa pengar om nöd skulle uppstå?

Eller måste barnet ha ett eget inlogg o isk skrivet på hen för att den regeln ska gälla?

1 gillning

Om du har sparandet i ditt namn så har du full dispositionsrätt. Du kan döpa det precis hur du vill. :slightly_smiling_face::+1:

1 gillning

Det gäller bara om det är barnet som står som ägare till kontot. Du kan äga kontot själv men döpa kontot till ditt barns namn utan problem.

3 gillningar